Ajankohtaista

03

31.03.2009
Tiedote Työssä oppiminen sekä ikääntyvien työkyky kansainvälisen allianssiseminaarin teemoja
Yliopistoallianssin *Työ, oppiminen ja hyvinvointi* tutkimuksen kärkihankkeen seminaari keskiviikko 1-2.4.2009, Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus.
30.03.2009
Tiedote 4 yliopistonopettajan määräaikaista virkasuhdetta / Avoin yliopisto
1. Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde, jonka ala on erityispedagogiikka, ajaksi 1.8.2009 – 31.7.2012. 2. Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde, jonka ala on psykologia, ajaksi 1.8.2009 – 31.7.2011. 3. Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde, jonka ala on yrityksen taloustieteet, ajaksi 1.6.2009 – 31.7.2012. 4. Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde (osa-aikainen 60 %), jonka ala on terveyskasvatus ja terveystieto, ajaksi 1.8.2009 – 31.7.2010. Hakuaika päättyy 17.4.2009 klo 16.15.
30.03.2009
Tiedote Yliassistentin (liikuntalääk.tiede), assistentin (liikuntaped.) ja assistentin (liikuntasos.) virat / LTK
1. Yliassistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on liikuntalääketiede, ajaksi 1.8.2009– 31.7.2012. 2. Assistentin virka, jonka ala on liikuntapedagogiikka (vakanssinro 10188,) 1.8.2009 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 3. Assistentin virka, jonka ala on liikuntasosiologia (vakanssinro 10190,) 1.8.2009 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hakuaika päättyy 27.4.2009 klo 16.15.
30.03.2009
Tiedote Assistentin virka (psykologia, neuropsykologia) / YTK
Assistentin virka, jonka ala on psykologia, alan täsmennys neuropsykologia (vakanssinumero 10210) 1.8.2009 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. Hakuaika päättyy 21.4.2009 klo 16.15.
30.03.2009
Tiedote Assistentin virka (puheviestintä) / HTK
Assistentin virka, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10233), 1.8.2009 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. Hakuaika päättyy 21.4.2009 klo 16.15.
30.03.2009
Tiedote Assistentin virka (erityispedagogiikka) / KTK
Assistentin virka, jonka ala on erityispedagogiikka (vakanssinumero 10152), 1.8.2009 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. Hakuaika päättyy 27.4.2009 klo 16.15.
30.03.2009
Tiedote Tukea vahvaan vanhuuteen
Jyväskylän yliopiston Suomen gerontologian tutkimuskeskus on mukana laajassa Euroopan unionin rahoittamassa tutkimusprojektissa, jossa selvitetään ikääntymisen aiheuttaman lihaskudoksen vähenemisen ja lihasvoiman heikkenemisen syitä sekä ehkäisy- ja hoitokeinoja. Tutkimuksessa on mukana 19 huippututkimusryhmää kymmenestä eri maasta ja sen kokonaisbudjetti on yli 11 miljoonaa euroa.
30.03.2009
Tiedote Väitös: Sosiaalialan projektit siirsivät vastuuta kolmannelle sektorille (Rinne)
YTM Päivi Rinteen sosiaalityön väitöskirjan ”Matkalla muutokseen. Sosiaalialan projektitoiminnan perustelut, tavoitteet ja toimintatavat Sosiaaliturva-lehden kirjoituksissa 1990-luvulla” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Pirkko Vartiainen (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Mäntysaari.
30.03.2009
Tiedote 3 osastosihteerin virkaa / MLTK
1) Osastosihteerin virka (vakanssinro 13756) 1.7.2009 alkaen. 2) Osastosihteerin virka (vakanssinro 10939) 1.6.2009 alkaen. 3) Osastosihteerin virka (vakanssinro 10972) 1.9.2009 alkaen. Hakuaika päättyy 14.4.2009 klo 16.15.
27.03.2009
Tiedote Ainutlaatuinen maisteriohjelma kouluttaa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoita
Yhteiskuntatieteellisesti painottunut kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta, sen moninaisista organisaatioista ja kansalaistoiminnan käytännöistä. Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma on ainoa alallaan Suomessa.
27.03.2009
Tiedote Väitös: Ikääntyvät johtajat ymmärtävät ikääntyneitä työntekijöitä (Frantsi)
KTM Tapani Frantsin johtamisen väitöskirjan ”Ikääntyvä johtaja tienhaarassa – ikääntyvien johtajien kertomukset johtajuuden ja identiteetin rakentajina” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Pauli Juuti (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Tuomo Takala.
27.03.2009
Tiedote Väitös: Englantia oppii puhumaan kirjoja lukemalla (Aro)
FM Mari Aron soveltavan kielitieteen väitöskirjan Speakers and doers. Polyphony and agency in children’s beliefs about language learning (Puhujat ja tekijät. Polyfonia ja agentiivisuus lasten kielenoppimiskäsityksissä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori Ana Maria Ferreira Barcelos (Universidade federal de Viçosa, Brasilia) ja kustoksena lehtori, FT Riikka Alanen.
26.03.2009
Tiedote JY läpäisi laatuauditoinnnin (KKA)
Korkeakoulujen arviointineuvoston laatuarviointi julki 26.3.2009: Jyväskylän yliopistossa toimiva laadunvarmistus.
26.03.2009
Tiedote Sähköjyvä 13, 26.3.2009
Jyväskylän yliopiston viikkotiedote | University of Jyväskylä weekly bulletin
26.03.2009
Tiedote Haku kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan on käynnissä
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut syventävien opintojen kokonaisuus (vähintään 120 op). Tutkinto antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisten merkitysten ja muutosten arvioinnissa.
26.03.2009
Tiedote Tietotekniikan laitokselle puolen miljoonan Tekes-projekti
Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos on saanut Tekesin Digitaalisten tuoteprosessien tutkimusohjelmasta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksen projektille GENEDES 2009 – 2011 (Generic product design optimization environment with knowledge transfer aspect, Geneerinen tuotteen optimoinnin suunnitteluympäristö ja tiedon siirto). Tekesin osuus rahoituksesta on 418 300 euroa ja yritykset ovat mukana 72 000 eurolla.
25.03.2009
Tapahtuma EBRF 2009 - Research Forum to Understand Business in Knowledge Society
Alkamisaika: keskiviikko 23. syyskuuta 2009, 10.00
Päättymisaika: perjantai 25. syyskuuta 2009, 17.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora
25.03.2009
Tapahtuma Professori Nirupam Chakraborti; (Kharagpur, Intia) A Practical Overview of Genetic Algorithms
Alkamisaika: maanantai 11. toukokuuta 2009, 08.00
Päättymisaika: perjantai 15. toukokuuta 2009, 16.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora
25.03.2009
Tapahtuma Biogas Technology for Sustainable Bioenergy Production
Alkamisaika: tiistai 28. huhtikuuta 2009, 09.00
Päättymisaika: tiistai 28. huhtikuuta 2009, 17.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, Martti Ahtisaari -sali
25.03.2009
Tiedote Väitös: Suomen yleisin nisäkäs on optimaalinen otus (Trebatická)
MSc Lenka Trebatickán ekologian ja ympäristönhoidon väitöskirjan ”Predation risk shaping individual behaviour, life histories and species interactions in small mammals” (Petoriskin vaikutus yksilön käyttäytymiseen, elikiertopiirteisiin ja yksilöiden välisiin suhteisiin lisääntymiskauden eri vaiheissa) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori John S. Millar (University of Western Ontario, Kanada) ja kustoksena professori Hannu Ylönen.
25.03.2009
Tiedote 2 yliassistentin virkaa (johtaminen ja yrittäjyys) / TTK
1. Yliassistentin virka, jonka ala on johtaminen, erityisesti yrityksen strategiat (vakanssinro 13653) 1.1.2010 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 2. Yliassistentin virka, jonka ala on yrittäjyys, erityisesti osaamisperusteinen liiketoiminta (vakanssinro 13654) 1.1.2010 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Hakuaika päättyy 15.4.2009 klo 16.15.
25.03.2009
Tiedote Fysiikan huippututkijat luennoivat lukiolaisille
Uusi fysiikan opintojakso päästää lukiolaiset irti oppikirjoista ja tempaa mukaan fysiikan huippututkimukseen. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos ja avoin yliopisto ovat rakentaneet yhdessä Jyväskylän lyseon lukion kanssa fysiikan uusinta tutkimusta esittelevän opintojakson, jolla luennoivat eturivin tutkijat. Verkon kautta tarjottava kokonaisuus sopii lukiofysiikan soveltavaksi kurssiksi ja se tuo tieteen uusimmat saavutukset kaikkien maamme lukiolaisten ulottuville.
25.03.2009
Tiedote Professorin mvs. (psykologia) ja yliassistentin mvs. (yht.pol.) / YTK
1. Professorin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on psykologia (vakanssinro 10825) ajaksi 1.8.2009 - 31.7.2012. 2. Yliassistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on yhteiskuntapolitiikka (vakanssinro 11132) ajalle 1.8.2009 - 31.12.2011. Hakuaika päättyy 8.4.2009 klo 16.15.
25.03.2009
Tiedote Hallintopäällikön mvs:n hakuajan jatkaminen / YTK
Hallintopäällikön määräaikainen virkasuhde (vakanssinumero 13637). Hakuaikaa jatketaan siten, että hakuaika päättyy 3.4.2009 klo 16.15. Virkasuhde on haettavana ajalle 15.4.2009 – 31.12.2009.
24.03.2009
Tiedote Kielikoulutus – yhteiskunnallinen haaste ja mahdollisuus
Kielikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki 26.3.2009 klo 12–16
24.03.2009
Tapahtuma Väitös: VTT Pertti Hartikainen (Taloustieteiden tiedekunta)
Alkamisaika: lauantai 18. huhtikuuta 2009, 12.00
Päättymisaika: lauantai 18. huhtikuuta 2009, 15.00
Paikka: Kongressikeskus Fellman, Lahti
24.03.2009
Tiedote Muistan, siis osaan! – lasten ja nuorten muistista ammattilaisille
Uusi kirja tarjoaa ammattilaisille muistin arvioinnin tueksi erilaisia työvälineitä ja malleja. Lisäksi keskitytään oppimisvaikeuksien ja muistin yhteyteen, tarkastellaan tämän yhteyden ilmenemistä koululuokassa ja esitellään erilaisia käytännön keinoja muistin harjaannuttamiseen
23.03.2009
Tiedote Global Venture Lab haastaa muuttumisleikkiin
Uusi yhteisöpohjainen kasvuympäristö Global Venture Lab (GVL) osaajien, tietämyksen ja kasvuyritysten tuottamiseksi on julkistettu Jyväskylän yliopistossa. Samassa yhteydessä Suomen kanssayrittäjät SKY ry valitsi osaamissijoittaja Asko Kapasen Vuoden kanssayrittäjäksi.
23.03.2009
Tapahtuma To belong or not to belong? Interpretations, inclusions and exclusions in urban space and in the media
Alkamisaika: tiistai 24. maaliskuuta 2009, 12.00
Päättymisaika: tiistai 24. maaliskuuta 2009, 16.30
Paikka: Seminaarinmäki, Päärakennus, sali C4
23.03.2009
Tiedote Darwin-suurseminaari: Evoluutiotutkimusta viruksista sademetsiin
Darwinin juhlavuoden seminaari 25.3.2009, klo 10–17.15, Martti Ahtisaari -sali, Agora