Ajankohtaista

Väitös: Suomalainen tieteisfiktion fani on genreuskollinen ja tuottelias (Hirsjärvi)

Alkamisaika: lauantai 14. maaliskuuta 2009, 12.00

Päättymisaika: lauantai 14. maaliskuuta 2009, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Villa Rana, Blomstedt-sali

Irma HirsjärviFM Irma Hirsjärven nykykulttuurin väitöskirjan ”Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä emeritaprofessori Liisa Rantalaiho ja kustoksena yliassistentti, FT Urpo Kovala (Jyväskylän yliopisto).

 

Irma Hirsjärvi selvittää väitöskirjassaan, kuinka tieteiskirjallisuus saapui maahamme, miten suomalainen tieteisfiktion harrastajien verkosto eli fandom syntyi ja kuinka se toimii.

 

Hirsjärvi valottaa faniuden henkilökohtaisen tason tarkastelun kautta kulttuurisen toiminnan yksilöllisiä merkityksenmuodostumisen prosesseja, mutta selvittää myös fanitoimintaa talouden, organisoitumisen ja tuotannollisuuden näkökulmista. Tuloksena piirtyy kuva faniudesta elämänkaareen liittyvänä valintana ja aktiivisen toiminnan ja monipuolisen tuotannollisuuden muotona.

 

- Tieteisfiktioon liittyvä fanius on kiinteää ja pitkäikäistä, ja suomalainen fandom muodostaa sosiaalisen kaikenikäisten ryhmän, jonka aktiivisuus ja tuotannollisuus ovat sangen poikkeuksellista, Hirsjärvi kertoo.

 

Suomalainen tieteisfiktion fandom on vaikuttanut kirjallisuuden kentässä jo 1950-luvulta lähtien, kehittäen vuosikymmenien saatossa monimuotoisen kritiikin, julkaisemisen ja kirjoittamisen organisaation.

 

- Fanit tuottavat tapahtumia, julkaisuja ja tietokirjallisuutta, kouluttavat kirjoittajia ja osallistuvat enenevässä määrin myös kustannuspoliittisiin päätöksiin asiantuntijoina. Fandomin julkaisut ovat oma kritiikin kanavansa ja julkaisuväylä, jonka kautta esimerkiksi Johanna Sinisalo, Risto Isomäki ja Pasi Jääskeläinen ovat hioneet taitojaan ja saaneet näkyvyyttä, Hirsjärvi kuvailee.

 

Fanitoiminta yleensäkin ohittaa perinteiset kaupalliset julkaisuväylät, mutta sekä fandomin omat julkaisut, että myös internetsivustoin toiminta ohittaa sekä rahamarkkinoita että copyright-lainsäädäntöä.

- Esimerkiksi Star Wreck –elokuva on ollut jatkuvasti ladattavissa vapaasti netistä, Hirsjärvi mainitsee.

 

Tieteiskirjallisuuden asema kirjallisuuden kentässä on jännitteinen. Kustantajat eivät välttämättä halua genreä mainittavaksi, kriitikot haluavat ohittaa sen. Genren ystävät ohittavat molemmat ja hakevat tietonsa fandomin omilta, asiantuntevilta tietoväyliltä.

 

Hirsjärvi käsittelee asiantuntijuuden organisoitumisen, rahamarkkinoiden ja tekijänoikeuden ohittamisen kysymyksiä sekä taiteen ja kulttuurin prosesseja. Työtä voi tarkastella myös analyysina siitä, kuinka kirjallinen toiminta muotoutuu marginaalin vaikutuksesta. Erityisesti tutkimus asettaa faniuden suhteeseen erilaisten yhteiskunnallisten prosessien kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka suomalaiseen fani-ilmiöön sopivat ulkomaiset fanitutkimuksen teoriat, ja esitetään malli faniuden kokemuksellisen ja toiminnallisen olemuksen kuvaamiseksi.

 

Lisätietoja:

Irma Hirsjärvi, puh 050 5915 461, ipanema@campus.jyu.fi päivisin 10–17 myös puh (014) 260 1320

Tiedottaja Liisa Harjula, puh. (014) 260 1043, tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

 

Irma Hirsjärvi valmistui Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden oppiaineesta vuonna 1994. Hän on sen jälkeen muun muassa opettanut luovaa kirjoittamista avoimessa yliopistossa ja sekä suunnitellut että vetänyt kulttuuriin liittyviä EU-projekteja. Hän on ollut toimittamassa artikkelikokoelmia Faniuden monet kasvot (2004) ja Totutun tuolla puolen. Fantasia taiteissa ja kommunikaatiossa (2005) yhdessä Kristian Blombergin ja Urpo Kovalan kanssa ja julkaissut lukuisia artikkeleita faniudesta.

 

Teos julkaistaan Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa.

ISBN 978–951–39–3489–7, 355 sivua. Teos on saatavilla Nykykulttuurin tutkimuskeskus: Leila.Aho@jyu.fi, PL 35, 40014 Jyväskylän Yliopisto.

Kirjaa saa Kampus Kirjasta ja Kirjavitriinistä (Jyväskylä) Tiedekirjakauppa Tajusta (Tampere), Turun Yliopiston kirjakaupasta sekä muista hyvin varustetuista kirjakaupoista.

 

 

ABSTRACT

 

Irma Hirsjärvi

Mediations of fandom. The networking of Finnish science fiction fans.

Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2009.

Summary.

Diss.

 

This doctoral thesis deals with the Finnish science fiction fandom, conceptualizing it as a network type of entity. The study scrutinizes the organizational practices and the productivity of the fans, as well as the utopian spaces of the fandom. The complex relationship between sf fans and media, and between literary critics and marketing, are studied through the cultural debates in Finnish media from the 1950s till the present. In addition the study sheds light on the personal experiences of fans, thus highlighting the individual meaning making processes.

 

The study approaches the Finnish science fiction fandom through multi sited ethnography (George E. Marcus), using different corpuses (focused interviews, fan publications, media texts, discussions in internet, fandom histories) and paying attention to different ‘scapes’, positions and spaces. The theoretical framework lies in cultural studies, more precisely in fandom studies. The goal of the study is to construct a flexible model to enlighten both fandom practices and the subjective experiences of fans by critically analyzing and testing the existing models of fandom.

 

Keywords: Fandom, community, organization, science fiction, fantasy, cultural studies, reception

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: