Ajankohtaista

Väitös: Rehtorin työssä korostuvat valta, vastuu ja välittäminen (Hänninen)

Alkamisaika: perjantai 25. syyskuuta 2009, 12.00

Päättymisaika: perjantai 25. syyskuuta 2009, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Martti Ahtisaari -sali

Riitta HänninenKM Riitta Hännisen kasvatustieteen väitöskirjan “Hyvän elementit ammatillisen koulutuksen johtajuudessa ja rehtorin työssä” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Leena Laurinen.

Valta, vastuu ja välittäminen ovat ne avainkäsitteet, joiden avulla voidaan selittää ammatillisen koulutuksen johtajuutta ja rehtorin työtä. Tämä käy ilmi Riitta Hännisen väitöstutkimuksesta, jonka aineisto koostuu ammatillisen koulutuksen ”Vuoden rehtorina” vuosina 1994–2002 palkittujen rehtoreiden kirjoituksista. Tutkimuksessa ilmi tulevat asiat koskettavat laajemminkin jokaista koulua ja oppilaitosta, jopa jokaista luokkahuonetta tai työyhteisöä.

Kenen ääni kuuluu oppilaitoksen yhteisöissä ja ryhmissä? Millaisten tekojen avulla pidetään huolta koulun kasvatuksellisesta perustehtävästä ja sen suunnasta? Tässä ajassa keskustelun tulisi kääntyä yhteisiin vastuullisiin tekoihin ja niiden toteutumiseen koulun arjessa. Ovathan opetusministeriön kehittämissuunnitelmat jo vuosia asettaneet keskeisiksi tavoitteiksi koulujen hyvinvoinnin ja hyvän oppimisilmapiirin.

Rehtorit kirjoittivat omasta työstään, jossa hyvä tuli esiin arjen tekoina. Hyvän johtajuuden ydin on palveluasenteessa, teoissa toiselle. Aineiston kirjoittaneet rehtorit halusivat sekä johtaa että tuntea itsensä ja huolehtia oman asiantuntijuutensa kehittymisestä. He halusivat olla talonsa isäntiä ja emäntiä.

”Vakaassa kasvun oloissa kuka vaan voi olla jakamassa kaikkea kaunista ja hyvää. Haaste on siinä, että muutostilanteissakin saadaan henkilöstön innostus ja kehittämishalu säilymään”, muistuttaa eräs rehtoreista.

Rehtoreilla on luonnostaan valta ja vastuu. Sen sijaan välittäminen ei ole itsestään selvää koulun toiminnassa. Vastuullinen johtaminen ja välittäminen näkyvät oppilaitoksessa avoimena, ihmistä kunnioittavana ja eettisenä toimintana. Rehtoreiden vastauksissa oppilaitoksen toiminta perustui vuorovaikutteisuuteen – kysymisen mahdollisuuteen, kuunteluun ja vaikeidenkin asioiden selvittämiseen yhdessä.

Tutkimus virittää osaltaan yhteistä keskustelua, jota on ryhdyttävä käymään koulujen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevista toimintatavoista sekä johtajuuden keskeisestä asemasta. Näiden lisäksi tutkimuksessa saatu tieto palvelee organisaatioiden itsearviointia.

Lisätietoja:

Riitta Hänninen, puh. 0400-860128, riitta.hanninen@kotikone.fi
Tiedottaja Liisa Harjula, puh. (014) 260 1043, tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa

 Väitöskirjaa voi tilata väittelijältä: riitta.hanninen@kotikone.fi, puh. 0400-860128, www.tekojatoiselle.net

 Riitta Hänninen on kirjoittanut ylioppilaaksi Viitaniemen yhteiskoulusta vuonna 1971. Hän valmistui talousopettajaksi Keski-Suomen kotitalousopettajaopistosta vuonna 1975 ja jatkoi opintojaan Jyväskylän yliopistossa kymmenen opettajavuoden jälkeen valmistuen kasvatustieteen maisteriksi 1994. Opettajavuosien jälkeen hän suunnitteli ja toteutti 1990-luvun opettajien ja kouluyhteisöjen täydennyskoulutusta Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Sieltä hän palasi takaisin ammatillisen koulutuksen arkeen vuonna 1999. Nelivuotiskaudet hallinnon tehtävissä olivat sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä että Jyväskylän ammattiopistossa. Nykyinen työpaikka on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksessa, Rehtori-instituutissa.

 

ABSTRACT

 

Hänninen, Riitta
The Elements of the Good in the Field of Vocational Education and in Principals’ Work

This inductive study focuses on the elements of the good in leadership in the field of vocational education. Nine ’Principals of the Year’, nominated by the Vocational Principals’ Organisation in 1994–2002, wrote down their thoughts on five themes about their work and thinking. The writings were analysed using Glaser’s inductive grounded theory and hermeneutical reading. The process progressed from seven categories of open (substantive) coding into five categories of theoretical coding concerning principals’ work, and further into three main categories of selective coding, i.e. responsibility, power and caring.

The process of Glaserian inductive approach produces a substantive theory, which in this study suggests that the elements of the good in principals’ work are the epistemic, existential, and ethical connections of responsibility, the content of the main categories. The core category of this study is humanity. The good is hiding in principals’ many actions. We can also find it inside the connections between the elements of the good. On the borders of the main categories the connections of the concepts with humanity build a strong quality investment such as expertise knowhow, ethical culture and a moral way of action, and communal trust.

The main part of this formulated theory builds on the elements of the good, and thus the substantive theory can be described as an ideal model of good leadership in the field of vocational education. The principals implement it according to their own humanity and expertise. The substantive theory emphasizes the communal aspect and it has many similarities with the studies and articles about authentic leadership. School communities and their leaders could use the content of the substantive theory as material in their selfassessment processes.

Key words: vocational education, principals’ work, elements of the good, Glaserian Grounded Theory.

Publishing and selling: Riitta Hänninen, p. 0400 860128 riitta.hanninen@kotikone.fi www.tekojatoiselle.net

 

http://www.tekojatoiselle.net

Tekijä

kuuluu seuraaviin kategorioihin: