Ajankohtaista

Matti Manninen Jyväskylän yliopiston rehtoriksi

Rehtori Aino Sallinen, tuleva rehtori Matti Manninen ja hallituksen pj. Jorma Rantanen

Rehtori Aino Sallinen ja hallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen onnittelemassa tulevaa rehtoria. Kuvaaja Anu Mustonen. 

Jyväskylän yliopiston hallitus valitsi yliopiston rehtoriksi fysiikan professori Matti Mannisen (s. 1950). Rehtorin viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2012 nykyisen rehtorin, Aino Sallisen, jäädessä eläkkeelle. Rehtori johtaa yliopiston koulutusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Hän myös vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Rehtori valitsee vararehtorit toimikautensa ajaksi.

Tekniikan tohtori Matti Manninen (s. 1950) on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa soveltavan fysiikan professorina vuodesta 1997 ja vararehtorina vuodesta 2010. Aiemmin hän on toiminut mm. apulaisprofessorina Teknillisessä korkeakoulussa (1997-1998) sekä vierailevana professorina useissa kansainvälisissä yliopistoissa, kuten Kööpenhaminan yliopisto, Tanska (1993-1994), Cornellin yliopisto, USA (1984-1986) ja Zürichin yliopisto, Sveitsi (1981-1982). Jyväskylän yliopistossa hän on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina 1996-2009 ja fysiikan laitoksen johtajana 1993-1996 sekä useita vuosia Nanoscience Centerin ja Ydin- ja materiaalifysiikan huippuyksikön johtajana. Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä hän on toiminut 1996-2009. Luottamustehtäviin lukeutuvat myös Ellen ja Ertturi Nyyssösen säätiön hallituksen puheenjohtajuus ja pohjoismaisen teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksen NORDITA:n johtokunnan puheenjohtajuus.

Matti Manninen on valmistunut ylioppilaaksi Vaajakosken lukiosta sekä diplomi-insinööriksi ja tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta alanaan teknillinen fysiikka. Hän on julkaissut yli 200 tieteellistä referee-julkaisua ja ohjannut 19 väitöskirjaa.  Mannisen julkaisu ”Electronic structure of quantum dots” (2002) on ISI-tietokannan mukaan Jyväskylän yliopiston eniten viitattu tieteellinen artikkeli. Julkaisuun on viitattu yli 570 kertaa. Manninen on fysiikan laitoksen ”lentävä lähtö” –ohjelman alkuunpanija. Ohjelman myötä fysiikan laitos valittiin valtakunnalliseksi koulutuksen laatuyksiköksi 2004 ja uudelleen 2010. Manninen taitaa erinomaisesti englantia ja tyydyttävästi ruotsia, saksaa ja tanskaa.

Matti Manninen asuu Vaajakoskella. Hän on naimisissa ja perheeseen kuuluu kaksi aikuista lasta. Hänen harrastuksiaan ovat metsässä vaeltelu, valokuvaus ja intialainen ruoka.

- Olen iloinen valinnastani. On hienoa päästä johtamaan yhtä Suomen parhaista yliopistoista, Matti Manninen toteaa.

Jyväskylän yliopistossa on 2600 työntekijää, 15 000 opiskelijaa ja 20 000 aikuisopiskelijaa. Yliopiston painoaloihin kuuluvat luonnontieteet, ihmistieteet, liikunta ja opettajankoulutus. Yliopistolla on seitsemän tiedekuntaa, useita erillislaitoksia ja toimipisteet myös Kokkolassa ja Vuokatissa. Vuosibudjetti on noin 200 miljoonaa euroa.

Jyväskylän yliopiston rehtorit 1934–2012:


Kaarle Oksala 1934-1940
Erik Ahlman 1940-1948
Aarni Penttilä 1948-1962
Martti Takala 1963-1967
Ilppo Simo Louhivaara 1967-1977
Kalevi Heinilä 1977-1982
Martti Takala 1982-1988
Antti Tanskanen 1988-1992
Aino Sallinen 1992-2012

Lisätietoja:

professori Matti Manninen, puh. 050 591 9525, matti.manninen@jyu.fi   

hallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen, puh. 040 707 0039, jorma.h.rantanen@gmail.com 

viestintäpäällikkö Anu Mustonen, puh. 050 564 9022, anu.mustonen@jyu.fi 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,