Ajankohtaista

2011

08.12.2011
Tapahtuma Väitös: Dipl. Betriebswirt (FH) Bernd Arno Hilgarth (Informaatioteknologian tiedekunta, tietojärjestelmätiede)
Alkamisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 12.00
Päättymisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 15.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora Delta
08.12.2011
Tapahtuma Väitös: FM Juha Jeronen (Informaatioteknologian tiedekunta, tietotekniikka)
Alkamisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 12.00
Päättymisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 15.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, AgC 231
08.12.2011
Tiedote Väitös: 17.12. Opiskelijat kokevat realistisen projektikurssin ongelmista huolimatta positiivisena (Isomöttönen)
FM Ville Isomöttösen tietotekniikan väitöskirjan “Theorizing a one-semester real customer student software project course” (Realistisen projektikurssin teoretisoiva tarkastelu) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Markku Tukiainen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen.
08.12.2011
Tiedote Väitös: 16.12. Tosi-tv:n ja markkinatalouden vaikutukset näkyvät 6-vuotiaiden teatteritoiminnassa (Stolp)
FM Marleena Stolpin taidekasvatuksen väitöskirjan "Taidetta, vastustusta, leikkiä ja työtä? Lasten toimijuus 6-vuotiaiden teatteriprojektissa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä yliopistonlehtori, VTT Harriet Strandell (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Pauline von Bonsdorff.
08.12.2011
Tiedote Väitös: 17.12. Museonäyttelyt kuvasivat Unkarin ”pehmeää diktatuuria” (Rautavuoma)
FM Veera Rautavuoman hungarologian väitöskirjan “Liberation Exhibitions as a Commemorative Membrane of Socialist Hungary" (Vapautuksen näyttelyt sosialistisen Unkarin muistikudoksena) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Gábor Gyáni (Unkarin Tiedeakatemia) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma (Jyväskylän yliopisto).
08.12.2011
Tiedote Oppimisen arviointiin tietoa ja välineitä ilmaiseksi!
LukiMat-verkkopalvelussa (www.lukimat.fi) on avattu uusi sivusto esikoululaisten ja alkuopetusikäisten lasten opettajille: LukiMat –Oppimisen arviointi. Sivustolla on tarjolla uusia, tutkimustiedon ja käytännön kokeilun pohjalta laadittuja välineitä lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan taitojen arviointiin. Välineet auttavat opettajaa saamaan kuvan oppilaiden taidoista, tunnistamaan tuen tarvetta ja seuraamaan taitojen kehittymistä. Välineiden käyttö on maksutonta. Sivustolla on lisäksi tietoa oppimisen arvioinnista, kuten arvioinnin yleisistä periaatteista, tavoitteista ja lähestymistavoista sekä Suomessa saatavilla olevista matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmistä.
07.12.2011
Tapahtuma Väitös: FM Lasse Miettinen (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka)
Alkamisaika: lauantai 17. joulukuuta 2011, 12.00
Päättymisaika: lauantai 17. joulukuuta 2011, 15.00
Paikka: Ylistönrinne, FYS1 luentosali
07.12.2011
Tiedote Väitös: 15.12. Ratkaisuja verkon suorituskyvyn parantamiseksi (Tykhomyrov)
FM Vitaliy Tykhomyrovin tietotekniikan väitöskirjan “Mitigating the Amount of Overhead Arising from the Control Signaling of the IEEE 802.16 OFDMa System” (Hallintasignaloinnin aiheuttaman ylikuorman vähentäminen IEEE 802.16 OFDMa -järjestelmissä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Victor Netes (Moscow Technical University of Communications and Informatics, Venäjä) ja kustoksena professori Timo Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto).
07.12.2011
Tapahtuma Väitös: FM Anandasagari Arcot Rajashekar (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka)
Alkamisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 12.00
Päättymisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 15.00
Paikka: Ylistönrinne, FYS1 luentosali
07.12.2011
Tiedote Väitös: 17.12. Millaisten optioiden suojausriski on pieni? (Seppälä)
FM Heikki Seppälän matematiikan väitöskirjan "Interpolation spaces with parameter functions and L2-approximations of stochastic integrals" (Interpolaatioavaruudet parametrifunktioilla ja stokastisten integraalien kvadraattisia arvioita) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii nuorempi professori Andreas Neuenkirch (Technische Universität Kaiserslautern, Saksa) ja kustoksena professori Stefan Geiss (Jyväskylän yliopisto).
07.12.2011
Tiedote Tohtorikoulutettavan työsuhteisia tehtäviä (5 kpl) / Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Tohtorikoulutettavan työsuhteisia tehtäviä (5 kpl), 1.1.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi. Hakuaika päättyy 16.12.2011 klo 16.15.
07.12.2011
Tiedote Väitös: 17.12. Naistenlehti ohjaa lukijaa kohti maksimaalista menestystä (Kauppinen)
FM Kati Kauppisen saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjan ”Subjects of Aspiration. Untersuchung von diskursiven Prozessen neoliberaler Regierung in einer postfeministischen Frauenzeitschrift" (Subjects of Aspiration. Tutkimus uusliberalistisen hallinnan diskursiivisista prosesseista postfeministisessä naistenlehdessä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. Helen Kelly Holmes (University of Limerick) ja professori Ulrich Bröckling (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Kustoksena professori Sari Pietikäinen.
07.12.2011
Tiedote TULI-cocktail Sohwissa 9.12.
TULI-cocktail on Jyväskylän korkeakoulujen henkilöstöille tarkoitettu tilaisuus, jossa on mahdollisuus päästä tutustumaan sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston toteutuneisiin ja käynnissä oleviin kaupallistamiscaseihin. TULI-cocktailissa saa konkreettisesti nähdä, miten viedään tutkimus käytäntöön ja millainen on tutkijan polku rahoittajien ja yritysten rajapinnassa ja nähdään, miten innovaatiot saavat alkunsa.
07.12.2011
Tiedote Väitös: 15.12. Tehdaspuun puunhankinta hyödynsi suuruuden ekonomiaa (Tiainen)
Metsänhoitaja Veikko Tiaisen taloushistorian väitöskirjan “Vähentäjää vähentämässä. Tehdaspuu Oy puunhankkijana Suomessa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Mika Skippari (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Ilkka Nummela.
07.12.2011
Tiedote Väitös: 12.12. Opettajat tarvitsevat tukea ja ohjausta monikulttuurisuusasioissa (Lassenius)
KL Yvonne Lasseniuksen kasvatustieteen väitöskirjan “Utvecklingen av vårdlärarnas kulturkompetens" (Hoitotyön opettajien kulttuuriosaamisen kehitys) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Pirjo Lahdenperä (Mälardalens högskola, Sverige) ja kustoksena professori Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto).
07.12.2011
Tapahtuma Väitös: FM Francesco Raimondi (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, teoreettinen fysiikka)
Alkamisaika: keskiviikko 14. joulukuuta 2011, 12.00
Päättymisaika: keskiviikko 14. joulukuuta 2011, 15.00
Paikka: Ylistönrinne, FYS1 lecture hall
07.12.2011
Tapahtuma Ruamjain joulukonsertti
Alkamisaika: lauantai 10. joulukuuta 2011, 19.00
Päättymisaika: lauantai 10. joulukuuta 2011, 20.00
Paikka: Jyväskylän kaupunginkirkko
07.12.2011
Tapahtuma Suomen Musiikintutkijoiden 16. Symposium
Alkamisaika: keskiviikko 21. maaliskuuta 2012, 10.00
Päättymisaika: perjantai 23. maaliskuuta 2012, 17.00
Paikka: Seminaarinmäki, Musica
05.12.2011
Tiedote Tuula Hirvosesta opetusneuvos
 
05.12.2011
Tiedote Väitös: 8.12. Ydinten ominaisuuksia astrofysiikan tarpeisiin (Saastamoinen)
FM Antti Saastamoisen kokeellisen ydinfysiikan väitöskirjan “Studies of Tz=-3/2 Nuclei of Astrophysical Interest" (Tutkimuksia astrofysikaalisesti kiinnostavista Tz = -3/2 -ytimistä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Riccardo Raabe (Katholieke Universiteit, Leuven, Belgia) ja kustoksena professori Juha Äystö.
05.12.2011
Tapahtuma "How to become an evaluator for FP7" -workshop
Alkamisaika: perjantai 09. joulukuuta 2011, 09.00
Päättymisaika: perjantai 09. joulukuuta 2011, 11.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, AgC133
05.12.2011
Tiedote Väitös: 9.12. Uusia steroidijohdoksia hyönteisten torjuntaan ja valtimoiden kovettumataudin hoitoon (Jurcek)
FM Ondrej Jurcekin orgaanisen kemian väitöskirjan “Steroid conjugates for applications in pharmacology and biology” (Uusia steroidijohdoksia farmakologisiin ja biologisiin sovelluksiin) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Kristiina Wähälä (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Erkki Kolehmainen.
05.12.2011
Tiedote Väitös: 14.12. Arvoretoriikka ei takaa arvojen toteutumista yritysten toiminnassa (Maksimainen)
FL Johanna Maksimaisen kognitiotieteen väitöskirjan ”Aspects of Values in Human-Technology Interaction Design – A Content-Based View to Values” (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelun arvoulottuvuudet - sisältöperustainen lähestymistapa arvoihin) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori Bernd Carsten Stahl Leicesterin De Montford yliopistosta (DMU) ja kustoksena professori Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopistosta.
05.12.2011
Tiedote Väitös: 10.12. Suomen kielen osaaminen on venäjänkielisille nuorille tärkeää (Rynkänen)
FL Tatjana Rynkäsen soveltavan kielitieteen väitöskirjan "Русскоязычные молодые иммигранты в Финляндии – интеграция в контексте обучения и овладения языком" (Venäjänkieliset maahanmuuttajanuoret suomalaisessa yhteiskunnassa – kielen ja koulutuksen näkökulma integroitumiseen) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Riitta Pyykkö (Turun yliopisto) ja kustoksena erikoistutkija dosentti Sari Pöyhönen.
05.12.2011
Tiedote Musiikin kuuntelu saa aivot syttymään
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jolla voidaan realistisessa kuuntelutilanteessa tutkia, miten aivot prosessoivat musiikin eri piirteitä, kuten rytmiä, sävellajia ja sointiväriä. Tutkimus on uraauurtava, sillä se osoittaa ensimmäisen kerran sen, että musiikin kuuntelu aktivoi laajoja alueita aivoissa, mm. motorisia ja emotionaalisia. Uusi menetelmä auttaa paremmin ymmärtämään aivojen hermoverkkojen monimutkaista toimintaa ja sitä, miten musiikki vaikuttaa aivoihimme. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa ja julkaistiin NeuroImage-lehdessä.
05.12.2011
Tiedote Paavo Leppäsestä psykologian professori
Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen on ottanut professorin tehtävään, jonka ala on psykologia, erityisesti dysleksia, psykologian tohtori, dosentti Paavo Leppäsen 1.12.2011 alkaen. Tehtävä täytettiin kutsumismenettelyä käyttäen. Professuuri on sijoitettu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, psykologian laitokseen.
05.12.2011
Tiedote Koneelta runsas hankeraha valtio-oppiin
Jyväskylän yliopiston valtio-opin tutkijaryhmä on saanut Koneen Säätiöltä huomattavan, 120 000 euron hankeapurahan parlamentarismin tutkimiseen. Kaksivuotinen tutkimusprojekti Parlamentaarisen politiikan haasteet: Epäluulon valta, talouden ehdot, populismin paine käynnistyy tammikuussa.
05.12.2011
Tiedote Väitös: 16.12. Filosofi perususkomusten äärellä (Järvilehto)
FM Lauri Järvilehdon filosofian väitöskirjan “Pragmatic A Priori Knowledge: A Pragmatic Approach to the Nature and Object of What Can Be Known Independently of Experience” (Pragmaattinen a priori tieto) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä apulaisprofessori Robert Sinclair (Brooklyn College) ja kustoksena professori Mikko Yrjonsuuri.
03.12.2011
Tapahtuma Puhkuusipuu -Puhkupillien perinteinen joulukonsertti
Alkamisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 18.00
Päättymisaika: perjantai 16. joulukuuta 2011, 19.00
Paikka: Taulumäen kirkko
02.12.2011
Tiedote Tanja Risikko Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtajaksi
Rehtori Aino Sallinen on ottanut tekniikan tohtori Tanja Risikon Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtajaksi 1.1.2012 alkaen. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on Jyväskylän yliopiston erillislaitos, kumppaneinaan Oulun ja Vaasan yliopistot. Yliopistokeskuksessa työskentelee noin sata työntekijää.