Ajankohtaista

Toimistosihteerin, välinehoitajan, keittäjän ja siivoojan työsuhteiset tehtävät / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

on haettavana

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos

 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehdään kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja koulutetaan maistereita ja tohtoreita akvaattisten tieteiden, biologian, ekologian ja evoluutiobiologian, solu- ja molekyylibiologian sekä ympäristötieteen ja -teknologian aloilla. Laitos sijaitsee Jyväsjärven rannalla modernissa rakennuksessa, jossa on hyvin varustetut laboratoriotilat ja laitteistot, mm. biokuvantamislaitteisto, molekyyligenetiikan laboratorio ja stabiilien isotooppien analyysilaitteisto sekä ympäristöanalytiikan valmiudet.

 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on henkilökuntaa 259, joista 12 työskentelee laitoksen henkilöstö-, opinto-, talous- ja projektihallinnon tehtävissä ja 62 tutkimusta avustavissa tehtävissä. Opiskelijoita laitoksella on 690 ja projekteja yli 100. Laitoksen vuosibudjetti on noin 14,9 milj. €, josta täydentävää rahoitusta on noin 7 milj. €.

 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Konneveden tutkimusasema on Jyväskylän yliopiston vireä tutkimuksen ja opetuksen kenttäasema, sekä kurssi- ja kokoustoiminnan ja myös juhlatilaisuuksien pitopaikka. Tutkimusasema tarjoaa käyttäjilleen sadan hengen luentosalin, kurssilaboratorion, n. 15 työhuonetta tietoyhteyksineen, moderneja tutkimustiloja, 100 hengen ruokasalin ja noin 70 vuodepaikkaa. Tutkimusaseman tiloja ovat päärakennus luentosaleineen ja työhuoneineen, talousrakennus toimistoineen ja ruokasaleineen, opiskelija-asuntola, tutkija-asunnot, vierastalo ja verstas, sekä rantaan sijoittuvat tutkimushalli eläintiloineen ja vapaa-ajankeskus ”Kota”.

 

1. Toimistosihteerin työsuhteinen tehtävä 1.6.2012 alkaen toistaiseksi Jyväskylässä

2. Välinehoitajan työsuhteinen tehtävä 1.5.2012 alkaen toistaiseksi Jyväskylässä

3. Keittäjän työsuhteinen tehtävä 2.7.2012 alkaen toistaiseksi Konnevedellä.

4. Siivoojan työsuhteinen tehtävä 1.8.2012 alkaen toistaiseksi Konnevedellä.

 

Toimistosihteerin tehtävässä painottuvat laitoksen toimiston ja johdon sihteeritehtävät, sekä matka- ja ostolaskujen käsittely. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta, toimisto-ohjelmien hallintaa, yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi on yliopiston toimintatapojen sekä yliopiston taloushallintojärjestelmien (SAP ja Rondo) tuntemus.

 

Välinehoitajan tehtävässä painottuvat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen laboratorioastioiden ja -välineiden puhdistus, sterilointi ja pakkaaminen, avustaminen steriilien liuosten valmistamisessa, sekä tutkimuksen tuottamien biologisten jätteiden steriloinnista vastaaminen. Välinehoitaja valvoo autoklaavien, vedenpuhdistuslaitteiden ja pesukoneiden toimintaa ja järjestää niille tarvittavat huoltotoimet. Tehtävään voi sisältyä myös viikonloppuaikaan sijoittuvia päivystysluonteisia tehtäviä. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa riittävä suomen kielen taito ja työkokemus vastaavista tehtävistä. Laboratorioalan koulutus ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

 

Keittäjän tehtävässä painottuvat Konneveden tutkimusaseman ruokailujen järjestäminen, ruoan valmistaminen ja esillepano sekä ruokalan siisteydestä vastaaminen yhdessä emännän kanssa, sekä muut esimiehen määräämät tehtävät. Tutkimusasemalla tarjotaan tutkijoille ja opiskelijoille sekä tilausasiakkaille aamiainen, lounas, illallinen ja iltapala. Keittäjältä edellytetään kokin, suurtalouskokin, ravintotalouden tai vastaavat opinnot. Tehtävän hoitamisessa edesauttavat hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot, nopea reagointikyky ja ongelmanratkaisutaidot, kehittymishalukkuus, työ- ja asiakasturvallisuuden ja ympäristönäkökulmien ymmärtäminen sekä tietotekninen osaaminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

 

Siivoojan tehtävässä painottuvat Konneveden tutkimusaseman kiinteistöjen sisätilojen siivoustyöt, jotka ovat ylläpito-, perus- ja erikoissiivousta. Siivoojan tehtävänä on työympäristön siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen sekä muut esimiehen määräämät tehtävät. Siivoojalta edellytetään ensisijaisesti laitoshuoltajan ammattitutkintoa, mutta myös muu puhdistuspalvelualan tutkinto voi tulla kysymykseen. Lisäksi edellytetään hyvää ammattiteknistä osaamista mm. eri pintojen, aineiden ja välineiden tuntemusta sekä työmenetelmien ja koneiden hallintaa. Tehtävän hoitamisessa edesauttavat aikaisempi siivoustyökokemus, hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot, nopea reagointikyky ja ongelmanratkaisutaidot, kehittymishalukkuus, työ- ja asiakasturvallisuuden ja ympäristönäkökulmien ymmärtäminen sekä tietotekninen osaaminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

 

Toimistosihteerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 4 (1 775,84 €/kk), välinehoitajan tehtävien vaativuustason 3 (1 687,76 €/kk), keittäjän tehtävien vaativuustason 4 (1 775,84 €/kk) ja siivoojan tehtävien vaativuustason 2-3 (1 550,42 €/kk – 1 687,76 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

 

Siivoojan tehtävään valitulle henkilölle tehdään soveltuva turvallisuusselvitys.

 

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston verkkosivulla www.jyu.fi ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta puh. 040 805 3473.

 

Tiedustelut: Laitoksen johtaja Jari Ylänne puh. 050 428 5273 ja Konneveden tutkimusaseman asemanjohtaja Hannu Ylönen, puh. 050 539 9542.

 

Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

 

Hakemus pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen: https://www.jyu.fi/bioenv/hakulomake .

 

Hakemuksen, josta ilmenee hakijan yhteystiedot, voi toimittaa myös Jyväskylän yliopistolle osoitettuna yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse osoite PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 20.4.2012 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Jyväskylässä 27. päivänä maaliskuuta 2012

 

 

Työsuhdejohtaja                                                             Jouni Valjakka

kuuluu seuraaviin kategorioihin: