Ajankohtaista

Kulttuuripolitiikan koulutusta 20 vuotta

Seminaari ke 25.4.2012 klo 13-16, yliopiston päärakennuksen sali C4

Cultural management -koulutuksena aloittanut Jyväskylän yliopiston Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Yhteiskunnalliseen tilaukseen syntyneen koulutusohjelman tarve ja tärkeys on vuosien varrella vain kasvanut. Kulttuurista on tullut muiden muassa yhteiskunnallisten ryhmien asemista neuvottelemisen, yhteiskunnan medioitumisen ja luovan talouden ydinkenttä. Yliopistolliseen tutkimukseen perustuvaa koulutusta kaivataan kulttuurialalla ehkä kipeämmin kuin koskaan.

Alumnitoiminta käynnistyy seminaarilla

CMA:n ja Kulttuuripolitiikan maisteri- ja tohtoriohjelmista valmistuneiden yhteismäärä ylittää 200. Keskiviikkona 25.4.2012 järjestetään ensimmäinen alumniseminaari, joka on samalla Cultural Management -ohjelman ja Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman 20-vuotisjuhla.

Juhlapuhujana on kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taloustieteilijä, professori David Throsby, joka tarkastelee globalisaation myötä kulttuurituotteille syntyneitä uudenlaisia markkinoita. Samaan aikaan globalisaatio tuo mukanaan uusia uhkia kulttuuriselle monimuotoisuudelle. Kulttuuripolitiikka on avainasemassa näiden trendien ymmärtämisessä ja auttamisessa ohjaamaan taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen prosesseja yhteiskunnalle suotuisiin suuntiin. Luennolla tarkastellaan kasvavaa kulttuuriteollisuuteen ja ”luovaan talouteen” kohdistuvaa kiinnostusta ja kysytään onko se merkki muutoksesta, jonka myötä taloudesta on tulossa kulttuuripolitiikan perusta.

Juhlaseminaarin paneelissa alumnit keskustelevat kulttuuripolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä erityisteema kulttuuripolitiikan tutkimuksen asema. Paneelin osallistujat ovat: monikulttuurisuuskoordinaattori Emilia Frantsi, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, apulaisjohtaja Tommi Kyyrä, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö, kuraattori Aura Seikkula, tutkija Sakarias Sokka, Jyväskylän yliopisto / Kulttuuripolitiikka ja taiteellinen johtaja – vastaava tuottaja Johanna Tuukkanen, ANTI – Contemporary Art Festival. Paneelin puheenjohtajana toimii professori Anita Kangas.

Kulttuuripolitiikan osaajia tarvitaan

Kun Cultural Management (CMA) -koulutus aloitettiin 1990-luvun alussa Jyväskylän yliopistossa, opiskelijat totesivat, että ”tämäntyyppistä koulutusta on odotettu”. He hakivat tietoa siihen muutokseen kult­tuurielämässä, joka aiheutui taloudellisesta lamasta ja kansainvälis­tymisestä, erityisesti EU:n vaikutuksesta. Haluttiin oppia taitoja, joita tarvitaan erilaisissa kulttuurialan johto­tehtävissä, hallinnon suunnittelussa, markkinoinnissa ja viestin­nässä. Opiskelivat kokivat tärkeäksi koulutuksen poikki­taiteellisuuden ja - tieteellisyyden. Heidän mielestään kulttuurialoilla tarvittiin työntekijöitä, joilla on laaja-alainen koulutus, visiointitaito ja jotka hallitsevat ta­lousasiat. Opintojen ansiona pidettiin mahdollisuutta sijoittua paremmin työelämään ja siellä joustavasti erilaisista työnkuvista toiseen.

”Kun kulttuurituottajakoulutus (Arts Management) lanseerattiin ammattikorkeakouluihin 1990-luvun loppupuolella, antoi se meille mahdollisuuden kehittää omaa koulutuskonseptiamme”, kulttuuripolitiikan professori Anita Kangas toteaa.

CMA lakkautettiin ja Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma käynnistettiin vuonna 2000. Ohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut ja pohjaa aikaisempaa selkeämmin opettajien omiin tutkimuksiin. Ohjelmaa on lisäksi tukenut tohtorikoulutuksen vahvistuminen. Maisteriohjelmassa linkittyy teoreettinen tieto ja käytännölliset yhteiskunnalliset muutosprosessit, joissa kulttuurin ja kulttuuripolitiikan asemaa kriittisesti arvioidaan. Molemmista ohjelmista valmistuneet ovat työllistyneet hyvin ja laaja-alaisesti merkittäviin kulttuuri- ja taideorganisaatioihin Suomessa ja ulkomailla.

”Vuonna 2012 olemme jälleen arvioimassa koulutuksen sisällöllisiä painotuksia ja kehittämistä. Koulutuksen on vastattava verkostoituvan kulttuuripolitiikan asiantuntijuuden muodostumiseen työelämän erilaisiin tarpeisiin.

Kansainvälinen haku on myös yksi toivottu suunta”, Kangas kertoo.

Lisätietoja:  Professori Anita Kangas, puh. 050-3454045

Tietoa ohjelmasta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup

kuuluu seuraaviin kategorioihin: