Ajankohtaista

Opinnäytetyön laatupalkinto jo neljännen kerran peräkkäin Jyväskylän yliopiston kemian laitokseen

FM Paul Cooper sai vuoden 2011 testaus- ja laboratorioalaan liittyvän opinnäytetyön kannustuspalkinnon pro gradu –tutkielmastaan ‟Raaka-aine-erien kertanäytteiden epäpuhtauksien ja koostumuksen analysointi XRF:llä standarditonta menetelmää käyttäen”. Tutkielma on epäorgaanisen ja analyyttisen kemian alalta ja sen ohjaajana toimivat yliopistonlehtori Ari Väisänen Jyväskylän yliopistosta sekä laboratoriopäällikkö Juha Parkkinen Norilsk Nickel Harjavalta Oy:stä.

Paul Cooper kehitti pro gradu –tutkielmassaan kuusi XRF–analyysimenetelmää nikkeliraaka-aineiden koostumuksen ja epäpuhtauksien määrittämiseksi. Menetelmät kattavat 13 eri nikkeliraaka-ainetta ja 18 alkuainetta. Työssä kehitettiin näytetaustan tunnistusmenetelmä, joka valitsee analysoitavalle raaka-aineelle automaattisesti oikean mittausmenetelmän. Kehitetty XRF-analyysimenetelmä osoittaa metalliteollisuuden jatkuvan kehitystarpeen, jotta tuotantoprosessia voidaan ohjata entistä tehokkaammin. Nopean analyysituloksen myötä mahdollisiin ongelmiin tuotannossa pystytään varautumaan riittävän ajoissa. Tutkielmassa kehitetty menetelmä on tällä hetkellä käytössä raaka-aine-erien koostumuksen analysoinnissa ja tuotannon ohjauksessa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalla Harjavallassa.

Finntesting-yhdistyksen mukaan palkitun työn valintakriteereinä on ollut, että opinnäytetyö toimii katalysaattorina tutkimuksen syventämiselle tai laajentamiselle, herättää tarvetta monitieteelliselle tutkimukselle, edesauttaa jatkuvaa kehittymistä, sisältää uuden innovaation laboratorioalalle ja opinnäytetyössä on sovellettu ja hyödynnetty erilaisia toiminnan laatukriteerejä.

Palkinto myönnettiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen opinnäytetyölle jo neljännen kerran peräkkäin. Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet FM Sanna Paija epäorgaanisen ja analyyttisen kemian alalta vuonna 2010, FM Joni Lehto soveltavan kemian alalta vuonna 2009 ja FM Nina Aittokallio orgaanisen kemian alalta vuonna 2008. Palkinto jaettiin Finntesting-yhdistyksen seminaarissa 24.4. Ilmatieteenlaitoksella Helsingissä.

Finntesting-yhdistys on eurooppalaisten yhteistoimintaelinten Eurolab ja Eurachem suomalainen jäsenyhdistys. Seura edistää suomalaisten testausalan organisaatioiden ja yritysten mahdollisuuksia saada tietoa alan eurooppalaisista ja kansainvälisistä yhteishankkeista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua niihin. Seura pyrkii myös toimimaan kansallisesti uranuurtajana esittelemällä uusia alan laadunvarmistukseen sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä toimintatapoja ja käsitteitä.

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Ari Väisänen, Kemian laitos
ari.o.vaisanen@jyu.fi
040 805 3719

varajohtaja Rose Matilainen, Kemian laitos
rose.b.matilainen@jyu.fi
0400 247 432

kuuluu seuraaviin kategorioihin: