Ajankohtaista

Pro gradu: Ministeriöiden verkkosivut eivät ole kaikkien saavutettavissa

Julkishallinnon verkkosivujen saavutettavuus on tärkeä aihe, sillä palveluita siirretään yhä enemmän verkkoon. Verkonkäyttökulttuurin nopeassa muutoksessa uusia muotoja lanseerataan kuitenkin enemmistön ehdoilla eikä massasta poikkeavia kansalaisia aina ehditä ottaa huomioon. Kristiina Nurmelan tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma osoittaa, että saavutettavuuden tila julkishallinnon verkkosivuilla on ollut huono koko 2000-luvun ajan.

Nurmelan tutkimuksen lähtökohtana on, että verkkopalveluiden edellytyksenä on oltava saavutettavuus kaikille kansalaisille. Esimerkiksi vammaisten huomioon ottamiselle on paitsi eettiset myös kulttuuriset ja juridiset perusteet.

Nurmela testasi automaattisella saavutettavuustyökalulla 12 Suomen ministeriön verkkosivuja. Tarkastelun kohteena olivat kunkin ministeriön etusivu ja päänavigointipalkin alaiset toisen tason sivut.  Arviointi perustui ei-kaupallisen W3C-organisaation kehittämiin verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Ohjeilla pyritään edistämään saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta verkossa.

Saavutettavuuden taso ministeriöiden verkkosivuilla osoittautui tutkimuksessa heikoksi. Vain kahdeksan prosenttia sivuista ylsi saavutettavuusohjeissa määritellyn saavuttavuusluokituksen alimmalle tasolle eli A-tasolle. Yksikään sivu ei yltänyt ylemmille AA- tai AAA-tasoille. Yleisimpiä ongelmia olivat esimerkiksi vaihtoehtoisten kuvatekstien puuttuminen ja linkkien nimeämisten puutteellisuudet. Sähköisestä viestinnästä vastaavassa ministeriössä asiaan oli ehkä kiinnitetty huomiota, koska A-tason yhdeksästä sivusta kahdeksan oli liikenne- ja viestintäministeriön.

Nurmelan mukaan verkkosivujen ongelmat voivat vammaisten ihmisten näkökulmasta vaikeuttaa muun muassa sivuston eri osasta toiseen liikkumista.

− Etenkin ruudunlukuohjelmia käyttävien heikkonäköisten ja sokeiden näkökulmasta saavutettavuusongelmat voivat olla kriittisiä, sillä ohjelmien käyttö perustuu sivulla käytettyyn koodiin. Rakenteeltaan huono ja koodiltaan epävalidi sivusto voi muodostua hitaaksi käyttää − tai pahimmassa tapauksessa estää asioimisen kokonaan.

Suuri osa tarvittavista korjauksista, kuten vaihtoehtoisten kuvatekstien lisääminen tai linkkien nimeäminen, ovat nopeasti tehtäviä toimenpiteitä, jotka eivät edellytä sivuston kehittäjältä mitään erityistaitoja. Useimmiten ne olisikin mahdollista tehdä päivitysten yhteydessä, vaikka suositeltavinta tietysti olisi, että saavutettavuus huomioitaisiin jo sivuston suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Nurmelan tekemä kirjallisuuskatsaus aikaisempaan kansainväliseen tutkimukseen osoittaa, että saavutettavuuden tila on ollut julkishallinnon sivuilla huono koko 2000-luvun ajan. Tämä siitäkin huolimatta, että monet saavutettavuuspuutteet olisi helposti korjattavissa.

Lisätietoja

Projektitutkija Kristiina Nurmela

Email. kristiina.k.nurmela@jyu.fi,

Puh. 044 0290912

 

Professori Airi Salminen

Email. airi.salminen@jyu.fi

Puh. 050 518 6284

kuuluu seuraaviin kategorioihin: