Ajankohtaista

2012

12.12.2012
Tiedote Professorien Haukka, Karvanen ja Rajala juhlaluennot
 
12.12.2012
Tiedote Professorien Tuunanen, Croucher ja Palviainen juhlaluennot
 
12.12.2012
Tiedote Aivot oppivat omistajansa rentoutuessa
Kahden ärsykkeen välisen yhteyden oppimisen voi lähes kokonaan estää häiritsemällä oppijaa valikoivasti tietyn pari sataa millisekuntia kestävän tilan aikana varsinaisen opetustilanteen ulkopuolella. Tämä selvisi dosentti Jan Wikgrenin tutkimusryhmän Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksessa tehdyssä uudessa tutkimuksessa.
11.12.2012
Tiedote Väitös: 14.12. Tehokkaampaa paperinvalmistusta paperimassaa muokkaamalla (Oksanen)
FM Antti Oksasen soveltavan fysiikan väitöskirjan ”Improving the material efficiency of furnishes in papermaking by stratification and chemical modifications” (Paperinvalmistuksen raaka-ainetehokkuuden parantaminen massalietteen kerrostamisella ja kemiallisilla muokkauksilla) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jouni Paltakari (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Jussi Timonen (Jyväskylän yliopisto).
11.12.2012
Tiedote Jyväsjärveä ei hapeteta tänä talvena
Jyväsjärven vuosikymmeniä kestäneen keinotekoisen hapetuksen tarpeellisuutta tutkitaan kuluvana talvena. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ja kaupungin yhteistutkimuksia jatketaan jättämällä hapetus käynnistämättä talvikaudenkin ajaksi.
11.12.2012
Tiedote Liikuntateknologia ei vastaa käyttäjien tarpeisiin
Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä teknologioista on viime vuosina tullut todellista arjen teknologiaa. Sykemittari on nykyisin yhä useamman kuntoilijan vakituinen harjoittelukaveri, ja myös monien muiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien teknologiasovellusten käyttö ja kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti.
11.12.2012
Tapahtuma Väitös: 22.2. PsM, VTM Lottaliina Tynkkynen (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, psykologia)
Alkamisaika: perjantai 22. helmikuuta 2013, 12.00
Päättymisaika: perjantai 22. helmikuuta 2013, 15.00
Paikka: Seminaarinmäki, S212
11.12.2012
Tiedote Väitös: 15.12. Liike-elämän edustajien tehokasta edunvalvontaa 1800-luvun alun Suomessa (Paloheimo)
FL Maare Paloheimon Suomen historian väitöskirjan ”Business life in pursuit of economic and political advantages in early-nineteenth-century Finland” (Liike-elämä taloudellisia ja poliittisia etuja tavoittelemassa 1800-luvun alun Suomessa) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Sakari Heikkinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto).
11.12.2012
Tiedote Tiedeakatemian Väisälän rahasto jakoi apurahoja 1,3 miljoonaa euroa
Suomalainen Tiedeakatemia jakoi vuodelle 2013 apurahoja Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta yhteensä noin 1,3 miljoona euroa 78 tutkijalle matematiikan, fysiikan, geofysiikan, meteorologian ja tähtitieteen tutkimukseen. 23 000 euron suuruisen väitöskirja-apurahan sai 39 tutkijaa; apuraha mahdollistaa kokopäiväisen työskentelyn. Lisäksi myönnettiin 4 osavuotista jatkokoulutusapurahaa. Apurahoja ulkomailla työskentelyyn sekä muihin hyvin perusteltuihin tutkimustarkoituksiin myönnettiin 35 tutkijalle. Apurahoja myönnettiin Suomessa yhteensä 10 yliopistoon ja tutkimuslaitokseen. Saajista 19 tutkijaa tekee väitöskirjaansa tai tutkimustyötään ulkomailla. Suurin apuraha, 28 000 euroa, myönnettiin filosofian tohtori Vesa Ala-Mattilalle (Turun yliopisto ja Universität Bremen) matematiikan alan tutkimukseen ”Litteysgeometria ja dynaamiset systeemit”.
11.12.2012
Tiedote Kaksi kansainvälistä yli 40 maan tutkimusta: Suomalaisten oppilaiden kouluosaaminen kansainvälistä kärkeä
Pohja suomalaisnuorten menestykselle kansainvälisissä arviointitutkimuksissa luodaan jo alakoulussa. Ensi kertaa 25 vuoteen kansainvälisen vertailun kohteena olleet neljäsluokkalaiset menestyivät lukutaidossa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa erinomaisesti. Suomalaisnuorten menestys jatkui yläkoulun kahdeksannella luokalla. Sen sijaan oppimisen ilo on suomalaisilta hukassa jo neljännellä luokalla.
11.12.2012
Tapahtuma Väitös: 18.1.2013 FM Tuomas Karavirta (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka)
Alkamisaika: perjantai 18. tammikuuta 2013, 12.00
Päättymisaika: perjantai 18. tammikuuta 2013, 15.00
Paikka: Ylistönrinne, FYS1
11.12.2012
Tiedote FiDiPro-professori kehittämään uusia virusrokotteita Jyväskylän yliopistoon
 
11.12.2012
Tapahtuma PISA-tulokset suomenruotsalaisissa kouluissa - miten kaksikielisyys vaikuttaa tuloksiin?
Alkamisaika: torstai 13. joulukuuta 2012, 16.15
Päättymisaika: torstai 13. joulukuuta 2012, 17.45
Paikka: Seminaarinmäki, P209
11.12.2012
Tiedote Professorin työsuhteinen tehtävä, ympäristötiede ja -teknologia / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Professorin työsuhteinen tehtävä, ympäristötiede ja -teknologia, 1.8.2013 alkaen toistaiseksi. Hakuaika päättyy 11.2.2013 klo 16.15.
10.12.2012
Tiedote Tohtorikoulutettavan työsuhteisia tehtäviä 2-3 kpl / Liikuntatieteellinen tiedekunta
Tohtorikoulutettavan työsuhteisia tehtäviä 2-3 kpl 15.1.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi. Hakuiaika päättyy 21.12.2012 klo 16.15.
10.12.2012
Tiedote 1-2 tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää / Kasvatustieteiden tiedekunta
1-2 tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää 1.2.2013 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, enintään neljän vuoden määräajaksi. Hakuaika päättyy 28.12.2012 klo 16.15.
10.12.2012
Tiedote Suunnittelijan työsuhteinen tehtävä / Humanistinen tiedekunta
Suunnittelijan työsuhteinen tehtävä ajaksi 1.2.2013–31.12.2015. Hakuaika päättyy 27.12.2012 klo 16.15.
10.12.2012
Tiedote Tutkijatohtorin työsuhteinen tehtävä, soveltava kielentutkimus / Humanistinen tiedekunta
Tutkijatohtorin työsuhteinen tehtävä, soveltava kielentutkimus, 1.2.2013 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi. Hakuaika päättyy 27.12.2012 klo 16.15.
10.12.2012
Tiedote Väitös: 14.12. Sakkaridihitsauksella voidaan muodostaa luonnossa esiintymätön sokerirakenne (Himanen)
DI Jatta Himasen orgaanisen kemian väitöskirjan ”Stereoselective Synthesis of Oligosaccharides by De Novo Saccharide Welding” (Oligosakkaridien stereoselektiivinen synteesi de novo -sakkaridihitsauksella) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Reko Leino (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Petri Pihko (Jyväskylän yliopisto).
10.12.2012
Tiedote Syöpähoito muuttaa aivotoimintaa ja heikentää aivojen uusiutumista sekä oppimiskykyä
Suuri osa syöpähoitoja saaneista potilaista raportoi ongelmia tarkkaavuudessa sekä muistissa ja oppimisessa. Se, mistä nämä vaikeudet johtuvat, on toistaiseksi hämärän peitossa.
07.12.2012
Tiedote Väitös: 13.12. Molekyylien vuorovaikutusten salat aukenevat laskennallisen kemian avulla (Moilanen)
FM Jani Moilasen epäorgaanisen kemian väitöskirjan “Theoretical and experimental studies of some main group compounds: from closed shell interactions to singlet diradicals and stable radicals" (Suljetun kuoren vuorovaikutuksista singlettidiradikaaleihin ja pysyviin radikaaleihin - teoreettisia ja kokeellisia tutkimuksia pääryhmien yhdisteille) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Tapani Pakkanen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori, akatemiatutkija Heikki Tuononen (Jyväskylän yliopisto).
05.12.2012
Tiedote Anders Chydeniuksen koottujen teosten julkaiseminen käynnistyy
Anders Chydeniuksen koko kirjallinen tuotanto julkaistaan sekä alkukielellä että suomennoksena. Ensimmäinen osa julkistettiin tietämisen vapauden päivän seminaarissa 4.12.
05.12.2012
Tapahtuma Väitös: 19.12. MSc Dmitry Petrov (Informaatioteknologian tiedekunta, tietotekniikka)
Alkamisaika: keskiviikko 19. joulukuuta 2012, 12.00
Päättymisaika: keskiviikko 19. joulukuuta 2012, 15.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, auditorio 2
05.12.2012
Tiedote Väitös: 14.12. Poliisit haluavat yhteensopivia ja helppokäyttöisiä mobiilisovelluksia (Kurkinen)
Diplomi-insinööri Erkki Kurkisen tietotekniikan väitöskirjan ”On the exploration of Mobile Technology Acceptance among Law Enforcement Officers using Structural Equation Modelling (SEM): a multi-group analysis of the Finnish Police Force” (Mobiiliteknologian hyväksynnän tarkastelusta poliisivoimissa rakenneyhtälömallinnuksen avulla: Suomen poliisin ryhmävertailu) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Heikki Hämmäinen (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Rauno Kuusisto (Jyväskylän yliopisto).
05.12.2012
Tiedote Maarit Valo jatkaa Professoriliiton johdossa
Professoriliiton valtuusto on valinnut puheviestinnän professori Maarit Valon jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden.
05.12.2012
Tiedote Väitös: 14.12. Aatteellinen rotutaistelu on Blues for Mister Charlien ydin (Kokkinen)
FM Jari K. Kokkisen kielitieteen väitöskirjan ”Racial discourse in James Baldwin’s Blues for Mister Charlie (1964): drama and the hegemonic struggle” (Rodullinen diskurssi James Baldwinin näytelmässä Blues for Mister Charlie (1964)) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä apulaisprofessori Mikko Tuhkanen (Texas A&M University, USA) ja kustoksena professori Sirpa Leppänen (Jyväskylän yliopisto)
05.12.2012
Tiedote Väitös: 15.12. Keskiaikaisista maalauksista paljastui monia merkityskerroksia (Fält)
FL Katja Fältin taidehistorian väitöskirjan ”Wall Paintings, Workshops, and Visual Production in the Medieval Diocese of Turku from 1430 to 1540” (Kirkkomaalaukset, työryhmät ja visuaalinen tuotanto Turun keskiaikaisessa hiippakunnassa vuodesta 1430 vuoteen 1540) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä FT, dosentti Markus Hiekkanen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg (Jyväskylän yliopisto).
05.12.2012
Tapahtuma Väitös: 19.12. MSc Muaed Kabardov (Informaatioteknologian tiedekunta, tietotekniikka)
Alkamisaika: keskiviikko 19. joulukuuta 2012, 12.00
Päättymisaika: keskiviikko 19. joulukuuta 2012, 15.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, luentosali Alfa
05.12.2012
Tapahtuma Firmamessut 2013 - Löydä tiesi työelämään
Alkamisaika: keskiviikko 16. tammikuuta 2013, 10.00
Päättymisaika: keskiviikko 16. tammikuuta 2013, 15.00
Paikka: Mattilanniemi, Agoran aula/Martti Ahtisaaren -sali
05.12.2012
Tiedote Seminaarinmäen kauneimpia joululauluja lauletaan kaupunginkirkossa keskiviikkona 12.12.2012
Tervetuloa Seminaarinmäen kauneimmat joululaulut –tilaisuuteen keskiviikkona 12.12.2012 klo 17.00 kaupunginkirkkoon. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, tilaisuuden lopuksi kerätään kolehti Kirkon Ulkomaan avulle.