Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto promovoi 15 kunniatohtoria elokuussa

 

Jyväskylän yliopiston kahdeksannessa koko yliopiston yhteisessä promootiossa lauantaina 24.8.2013 vihitään 15 kunniatohtoria. Yliopiston tiedekunnat promovoivat kunniatohtoriksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet työelämässä, yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö promovoidaan liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Jyväskylän Paviljongissa järjestettävään promootioon odotetaan myös suurta määrää promovoitavia maistereita ja tohtoreita. Kutsukirje on postitettu yhteensä lähes kuudelle tuhannelle 18.10.2008 – 28.2.2013 välisenä aikana valmistuneelle maisterille ja tohtorille. Ilmoittautuminen promootioon on parhaillaan käynnissä. Edellisen kerran Jyväskylän yliopisto järjesti promootion vuonna 2009.

Kunniatohtoreiksi promovoidaan tiedekunnittain seuraavat henkilöt:

Humanistinen tiedekunta

Professori Kristine Muñoz, University of Iowa
Professori Maria Ågren, Upsalan yliopisto
Toiminnanjohtaja Markku Jokinen, Kuurojen liitto

Informaatioteknologian tiedekunta

Professori Kalyanmoy Deb, Intia
Vuorineuvos Ilpo Kokkila, Elinkeinoelämän keskusliitto

Kasvatustieteiden tiedekunta

Professori Stephen Billett, Griffith University
Opetusneuvos Armi Mikkola, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kauppakorkeakoulu

Professori Bertil Holmlund, Upsalan yliopisto
Pääjohtaja Kuisma Niemelä, SOK

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Emeritusprofessori Thomas McKenzie, San Diego State University of California

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Professori Gottfried Münzenberg, Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt
Emeritusprofessori Keijo Kajantie

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Professori Michael J. Lambert, Brigham Young University
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

Lisätietoja:
Promootion gratista Anne Vartiainen, puh. 040 805 4484, anne.vartiainen@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston kunniatohtorit 24.8.2013

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Filosofian tohtori h.c.
Professori Kristine Muñoz

Professori Kristine Muñoz on interpersonaalisen ja kulttuurienvälisen viestinnän tunnustettu asiantuntija. Hän on 1990-luvulta lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa sekä tutkimuksen että opetuksen alueella. Muñoz työskentelee Iowan yliopistossa Yhdysvalloissa viestintätieteiden professorina.

Filosofian tohtori h.c.
Professori Maria Ågren

Professori Maria Ågren on kansainvälisesti tunnettu historiantutkija, jonka erityisalaa ovat sukupuolen, talouden ja oikeushistorian suhteet varhaismodernissa yhteiskunnassa. Hän on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tärkeä yhteistyökumppani. Ågren on Upsalan yliopiston historian professori.

Filosofian tohtori h.c.
Toiminnanjohtaja Markku Jokinen

Kuurojen liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen on Jyväskylän yliopistosta valmistunut erityisopettaja. Hän on luonut Jyväskylän yliopistoon viittomakielisen opettajankoulutuksen ja toiminut sen koulutuspäällikkönä sekä myötävaikuttanut viittomakielen opetuksen kehittämiseen yliopistossamme. Hän on työskennellyt kuurojen yhteisön hyväksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, luennoinut viittomakielen, kuurojen kulttuurin ja kuurojen koulutuksen asiantuntijana ympäri maailmaa. Jokinen on ollut Kuurojen maailmanliiton puheenjohtaja kaksi nelivuotiskautta. Vuonna 2011 hänet vihittiin kunniatohtoriksi Gallaudetin yliopistossa Washington DC:ssä Yhdysvalloissa.

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA

Filosofian tohtori h.c.
Professori Kalyanmoy Deb

Professori Kalyanmoy Deb on aktiivinen evoluutiopohjaisen monitavoiteoptimoinnin tutkija ja soveltaja. Hän on mm. alansa ylivoimaisesti viitatuimman ja käytetyimmän menetelmän kehittäjä ja kuuluu alan tärkeän konferenssisarjan perustajiin. Hänelle on myönnetty lukuisia merkittäviä kansainvälisiä palkintoja. Professori Deb on kotoisin Intiasta ja hän on toiminut vuosina 2007-2009 FiDiPro-professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa. Professori Deb tekee tiivistä yhteistyötä Michiganin osavaltionyliopistossa toimivan ja Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön NSF:n rahoittaman BEACON Center for the Study of Evolution in Action -keskuksen kanssa.

Kauppatieteiden tohtori h.c.
Vuorineuvos Ilpo Kokkila

Ilpo Kokkila on kehittänyt koko rakennusalaa innovatiivisesti ja visionäärisesti. Kokkila oli myös Agora-rakennuksen suunnittelun ja toteutuksen aktiivinen vaikuttaja. Hän on aktiivisesti pitänyt yhteyttä kotimaakuntaansa ja juuriinsa sekä tuonut esiin maakuntien osaamista. Saarijärvellä syntynyt Kokkila suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1974. Hän on SRV-yhtiöt Oyj:n pääomistaja ja perustaja. Vuorineuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 2004. Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtajana hän on toiminut vuoden 2013 alusta.

 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Kasvatustieteiden tohtori h.c.
Professori Stephen Billett

Australian Griffithin yliopiston professori Stephen Billett on kansainvälisesti johtava työssä oppimisen ja ammatillisen osaamisen kehittymisen tutkija ja asiantuntija. Hänellä on pitkään ollut tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustieteen tutkijoiden kanssa. Hän on toiminut väitöskirjojen esitarkastajana, ohjaajana ja vierailevana luennoitsijana sekä monella tapaa tukenut Jyväskylän kasvatustieteiden tutkimuksen ja opetuksen kansainvälistymistä.

Kasvatustieteiden tohtori h.c.
Opetusneuvos Armi Mikkola

Armi Mikkola on ansioitunut maamme opettajankoulutuksen kehittäjänä vuosikymmenten ajan. Mikkolalla on ollut monipuolista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa erityisesti laajoissa opettajankoulutushankkeissa ja opinto-ohjaajakoulutuksen tutkimushankkeissa. Hän toimii myös Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtokunnan jäsenenä. Armi Mikkola on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon vuonna 1984 Helsingin yliopistossa. Mikkola on toiminut Suomen edustajana pohjoismaisissa ja EU:n koulutuksen asiantuntijaryhmissä. Hän työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla.

KAUPPAKORKEAKOULU

Kauppatieteiden tohtori h.c.
Professori Bertil Holmlund

Kansantaloustieteen professorina Upsalan yliopistossa toimivan Bertil Holmlundin tutkimusalaa on työmarkkinoiden toiminta, joka on vahva tutkimusalue myös Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Jyväskylän yliopistossa Bertil Holmlund on toiminut luennoitsijana, väitöskirjan esitarkastajana, vastaväittäjänä sekä professuurin arvioitsijana.  Professori Holmlundilla on lukuisia akateemisia luottamustehtäviä. Hän on toiminut mm. taloustieteen Nobel-toimikunnan jäsenenä ja puheenjohtajana 2008-2010.

Kauppatieteiden tohtori h.c.
Pääjohtaja Kuisma Niemelä

Kuisma Niemelä on tämän hetken tunnetuimpia suomalaisia yritysjohtajia. Osuuskauppa Keskimaa Osuuskunnan toimitusjohtajana hän toimi vuosina 1999-2010 ennen siirtymistään SOK:n pääjohtajaksi. Keski-Suomen ja Jyväskylän yliopiston kehittämiseen hän on osallistunut mm. toimimalla Jyväskylän yliopistosäätiön puheenjohtajana.

LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Liikuntatieteiden tohtori h.c.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Sauli Niinistö on Suomen tasavallan 12. presidentti. Eduskuntaan Niinistö valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1987. Ministerin ura alkoi vuonna 1995 oikeusministerinä. Myöhemmin hänestä tuli Suomen pitkäaikaisin valtiovarainministeri. Niinistö on toiminut myös Euroopan Investointipankin varapääjohtajana. Palattuaan eduskuntaan hän toimi eduskunnan puhemiehenä vuosina 2007-2011. Tasavallan presidentti Niinistö on toiminnallaan tukenut lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Tässä työssään hän on korostanut liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä. Hän on toiminut myös Suomen Palloliiton puheenjohtajana sekä vuoden 2009 taitoluistelun EM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana.

Liikuntatieteiden tohtori h.c.
Emeritusprofessori Thomas McKenzie

Emeritusprofessori Thomas McKenzie on kansainvälisesti arvostettu liikuntapedagogiikan tutkija ja liikunnan ja terveyskasvatuksen opettajakoulutuksen kehittäjä. Hän on työskennellyt merkittävän osan urastaan San Diegon yliopistossa Yhdysvalloissa. McKenzie on julkaissut yli 200 tieteellistä artikkelia, joissa keskeisenä teemana on lasten ja nuorten terveyden sekä fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Hän on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Filosofian tohtori h.c.
Professori Gottfried Münzenberg

Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) -tutkimuslaitoksessa toiminut professori Gottfried Münzenberg on tunnettu eksoottisten ytimien ja uusien alkuaineiden tutkija. Münzenbergin johdolla on valmistettu uudet alkuaineet 107, 108 ja 109. Hänellä on nimissään enemmän uusia isotooppeja (218) kuin kenelläkään muulla. Hän oli myös löytämässä uutta radioaktiivisuuden lajia, protonihajoamista. Münzenberg on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ydinfyysikoiden kanssa 1970-luvulta lähtien. Hänellä on ollut merkittävä panos Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion työhön. Hän toimi pitkään kiihdytinlaboratorion ohjelmatoimikunnassa ja Suomen Akatemian seurantaryhmässä.

 

Filosofian tohtori h.c.
Emeritusprofessori Keijo Kajantie

Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan emeritusprofessori Keijo Kajantie on suurta kansainvälistä arvostusta nauttiva teoreettisen hiukkasfysiikan tutkija ja alan pitkäaikainen johtohahmo Suomessa. Hänen yhteistyönsä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kanssa alkoi neljä vuosikymmentä sitten ja jatkuu yhä aktiivisena.

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

Psykologian tohtori h.c.
Professori Michael J. Lambert

Psykologian professori Michael J. Lambert on yksi maailman eturivin psykoterapian vaikuttavuuden tutkija, joka on kehittänyt urauurtavan menetelmän hoidon tuloksellisuuden jatkuvaan seurantaan ja arviointiin. Hän on vieraillut Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella ja vaikuttanut täällä tehtävään psykoterapian tutkimukseen. Lambert toimii kliinisen psykologian professorina Brigham Youngin  yliopistossa Yhdysvalloissa. Hänellä on runsaasti julkaisuja psykoterapian ja psykologisten interventioiden tuloksellisuudesta ja sen tutkimisen metodeista.  Professori Lambert on toiminut johtotehtävissä lukuisissa alansa järjestöissä. Hän on toiminut myös psykoterapeuttina 30 vuoden ajan.

Yhteiskuntatieteiden tohtori h.c.
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

Valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula on Suomen ensimmäisenä lapsiasiavaltuutettuna vaikuttanut lapsen ihmisoikeuksien, lasten osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi monissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Jyväskylän yliopisto on ollut tässä työssä tärkeä yhteistyökumppani. Aula on entinen kansanedustaja ja Keskustan varapuheenjohtaja. Hän on toiminut myös pääministerin talouspoliittisena neuvonantajana. Vuodesta 2005 hän on toiminut lapsiasiavaltuutettuna.

http://www.jyu.fi/promootio

kuuluu seuraaviin kategorioihin: