Ajankohtaista

Suomalainen ja yhdysvaltalainen oppimisen tuen malli vertailuun

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori, dosentti Piia Björn on mukana käynnistämässä tutkimusta, joka vertailee oppimisen tuen malleja Suomessa ja Yhdysvalloissa. Björn lähtee tutkimaan aihetta Vanderbilt Universityn Peabody Collegeen ASLA Fulbright Senior Scholar -stipendin turvin.

Suomen koulujärjestelmä on maailmankuulu. Hyvää voi kuitenkin parantaa: Maassamme 1.1.2011 voimaan tullut perusopetuslain uudistus vaikuttaa voimakkaasti yleisopetuksen opettajien työhön, mutta ennen kaikkea erityisopetuksen järjestämisen käytänteisiin. Lakimuutoksen keskeisimpänä tavoitteena on ollut selkiyttää ja aikaistaa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Tuki on jaoteltu kolmeen portaaseen:

  • arjen opetustyössä kaikille oppilaille tarjottavaan yleiseen tukeen, johon voivat sisältyä esimerkiksi tukiopetus ja opetuksen eriyttäminen,
  • tehostettuun tukeen, joka sisältää oppimissuunnitelmaan kirjattuja erityisopetuksellisia järjestelyjä sekä
  • erityiseen tukeen: oppilas opiskelee pääsääntöisesti erityisopetuksellisin järjestelyin, mutta ei välttämättä erillisessä pienryhmässä.

Yhdysvaltalainen Responsiveness to Intervention (RTI) -ohjelma etenee kolmessa aallossa, joiden tarkoituksena on oppimisen tuen intensiteetin ja keston kasvun lisäksi ennaltaehkäistä mahdollisia ennakoitavissa olevia oppimisvaikeuksia.

Käynnistyvä tutkimusprojekti tähtää näiden kahden ulkoisesti varsin samankaltaiselta vaikuttavan järjestelmän vertailuun. Molemmissa on taustalla lainsäädäntöä ja virallisia lausumia niin ideologisella kuin käytännönkin tasolla. Suomessa uudistus eteni Erityisopetuksen strategian kautta suoraan lainsäädäntöön, kun taas RTI-järjestelmän lähtökohdat olivat käytännönläheisempiä.

Peabody Collegessa tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat arvostetut erityispedagogiikan professorit Lynn ja Douglas Fuchs. Mukana tutkimusprojektissa ovat myös erityispedagogiikan professori Mikko Aro Jyväskylän yliopistosta sekä psykologian tohtori Tuire Koponen Niilo Mäki Instituutista.

Lisätietoja:

Muut lukuvuoden 2013–2014 Fulbright-stipendiaatit Jyväskylän yliopistossa:

  • ASLA-Fulbrigt Pre-Doctoral Research Fellows: Sanna Tawah, antropologia (Indiana University, Bloomington, IN): The Market in My Hands: Mobile Phones for Social and Financial Connectivity among ”Buyam-sellam” Traders in Cameroon.
  • ASLA-Fulbright Graduate Grant: Petra Vasko, kemia (University of California, Davis, CA): Main Group Molecular Materials.
  • Fulbright Finnish Language and Culture Teaching Assistants: Elisa Räsänen, kirjallisuus (Indiana University, Bloomington, IN) sekä Aija Virtanen, suomen kieli ja kirjallisuus (University of California, Berkeley, CA).
  • Fulbright Center’s Undergraduate Grant: Olga Nuutinen, kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys (Gallaudet University, Washington, DC).
kuuluu seuraaviin kategorioihin: