Ajankohtaista

Väitös: 1.11.: Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitettava ajoissa (Rauhala)

Alkamisaika: perjantai 01. marraskuuta 2013, 12.00

Päättymisaika: perjantai 01. marraskuuta 2013, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Seminarium, S 212 (Vanha juhlasali)

Mariitta RauhalaKL Mariitta Rauhalan yrittäjyyden väitöskirjan ”Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Pauli Juuti (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Matti Koiranen (Jyväskylän yliopisto).

Vaikka yrittäjyyttä on aina ollut olemassa, on sen merkitys yhteiskunnassa lisääntynyt 2000-luvulla. Taloudellinen epävarmuus ja globalisaatio muuttavat yhteiskunnan rakenteita nopealla vauhdilla ja tässä muutoksessa yrittäjyys on nostettu yhteiskunnallisessa keskustelussa pelastajan rooliin: yrittäjien toivotaan luovan uusia työpaikkoja.

Suomen yrityskenttä on tällä hetkellä murroksessa, sillä lähes puolet maamme yrittäjistä on yli 50-vuotiaita. Lähimmän kymmenen vuoden aikana lähes 50 000 yrityksessä päätetään yrityksen toiminnan tulevaisuudesta ja jatkamisesta. Suurimmassa osassa niistä tulee ajankohtaiseksi joko sukupolvenvaihdos tai muu omistajanvaihdos.

KL Mariitta Rauhala tutkii väitöstutkimuksessaan perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ilmeneviä ideologisia jännitteitä. Jännitteet voivat liittyä perheeseen, yrityksen omistajuuteen tai yrityksen liiketoimintaan ja niillä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa ideologia tarkoittaa merkityksiä ja tarkoituksia, jotka palvelevat valtasuhteiden ylläpitämistä ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Luopujalla ja jatkajalla erilainen suhtautuminen yrityksen tulevaisuuteen

Tutkimuksen mukaan perheyrityksen luopuja ja jatkaja saattavat suhtautua eri tavalla yrityksen tulevaisuuteen: Luopuja on jo osoittanut kykynsä ja taitonsa ja hän on tyytyväinen nykyiseen toimeentuloonsa. Hän myös karttaa suuria ja joskus kohtuullisiakin riskejä, jonka vuoksi reagointi toimintaympäristön muutoksiin voi olla hidasta. Jatkajalla puolestaan on intoa ja halua kehittää yritystä ja hän haluaa osoittaa omat kykynsä. Usein vasta laillisen omistajuuden siirtäminen antaa jatkajalle todellisen mahdollisuuden ideoidensa toteuttamiseen. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä kannattaa myös harkita ulkopuolisen osakkaan, esimerkiksi yrityksen avainasemassa olevan työntekijän, ottamista mukaan omistajaksi jollakin osuudella. Osakkuus sitouttaa ja kannustaa työntekijää ja jakaa vastuuta useammalle taholle.

Luopujan ja jatkajan täytyy valmistautua hyvin sukupolvenvaihdokseen. Tutkimuksen mukaan riittävä luopuminen on välttämätöntä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että omistajanvaihdoksen jälkeen luopuja puuttuu liiketoimintaan vain pyydettäessä, sillä jatkajan on löydettävä oma tapansa toimia yrittäjänä.

Perheen kulttuuri vaikuttaa sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen

Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen on laajasti ottaen kiinni perheestä. Jokaisella perheellä on oma kulttuurinsa, joka vaikuttaa perheen selviytymiseen ja vuorovaikutustapoihin. Siksi perheen näkymättömätkin toimintatavat olisi tehtävä näkyväksi myös perheelle itselleen. Jotta perheyrityksen toiminta ja perheenjäsenten välinen yhteistyö sukupolvenvaihdoksen jälkeen olisi turvattu, olisi perheessä keskusteltava avoimesti perheyrityksen sukupolvenvaihdoksesta ja erilaisista toimintatavoista.

Lisätietoja:

  • Mariitta Rauhala, puh. 050 36 44 562, mariitta.rauhala@kolumbus.fi
  • Tiedottaja Anna-Maija Tuuliainen, puh. 050 428 0811 sekä tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Mariitta Rauhala kirjoitti ylioppilaaksi Järvenpään lukiosta ja valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta.

Rauhala on toiminut yrittäjänä sekä työskennellyt tietotekniikan palvelukehityksessä eri tehtävissä Fujitsu Finland Oy:ssä. Koulutusalalle Mariitta Rauhala siirtyi noin kymmenen vuotta sitten silloiseen HAAGA ammattikorkeakouluun ja nykyiseen HAAGA-HELIA ammattikorkeakouluun, jossa toimii tällä hetkellä laskentatoimen lehtorina.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 136, 153 s., Jyväskylä 2013, ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-5438-3. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Abstract

Family members working in the family business can have three roles: relatives, owners and managers. It is important to understand these three different and sometimes simultaneous roles in the family business dynamics. The purpose of this doctoral dissertation research is to recognize the prevailing ideological environment and to identify various ideologies and their effects on family business. In this study ideology refers to the meanings and purposes that serve the maintenance of power in social interaction.

This is multiple-case study. The study discusses family relations which are understood to be a very private part of life. For that reason the empirical data is collected by interviews: qualitative semi-structured-interviews of individuals in business families (former entrepreneurs and successors). The human mind is a key factor that explains human behavior. A picture of the interviewees’ perceptions, experiences and feelings is constructed using these interviews.

The findings of the study illustrate how new approaches to the study of ideologies expand our understanding of the phenomenon in question. This research integrates different ideologies, family business and succession discussions by modeling them together. It also makes visible the used strategies of control at the level of ideologies in the different areas of a family firm (business, ownership and family). The silence strategy has been identified as a new method for power maintenance. According to this study the family culture is so strong that its balance of power does not substantially change during the succession process. The study provides new information related to generational relationships in family business. The succession is a long process: it can be a major economical test but also a spiritual issue which challenges family relationships.

Keywords: ideologies, succession, family business

kuuluu seuraaviin kategorioihin: