Ajankohtaista

MASA-projektin tuloksista lievitystä PISA-ahdistukseen?

Tuoreiden PISA-tulosten julkistamisen jälkeen Suomessa pohditaan nyt, kuinka tehdä matemaattisten aineiden oppimisesta mielekkäämpää. Huolimatta pudonneesta sijoituksesta on tärkeää muistaa, että nuorisomme oppimispotentiaali on edelleen kansainvälisesti kilpailukykyinen ja hyvätasoinen. Se vain pitää taitavasti ottaa taas käyttöön.

-  Yläkouluikäisten nuorten matemaattisen suoriutumisen vaihtelua selittävät aiemman matemaattisen suoriutumisen lisäksi kielelliset taidot, usko omaan itseen matematiikan oppijana ja ennen kaikkea matematiikan oppimiseen suuntautuva motivaatio, tai sen puute.  Osa näistä tuloksista käy ilmi yliopistonlehtorien Piia Björnin ja Minna Kyttälän tutkimuksesta, joka tulee ulos Learning and Individual Differences -julkaisussa näinä päivinä.

- MASA-projektimme (MAtematiikan oppimisvaikeudet ja Sosiokulttuurinen tausta suomalaisilla nuorillA) yhteydessä seurasimme suomalaisten nuorten oppimisen taivalta helsinkiläisissä ja jyväskyläläisissä yläkouluissa.  Aineistossamme on kahden vuoden ajalta, kahdeksannen luokan alusta yhdeksännen loppuun saakka, matemaattisten ja muiden kognitiivisten taitojen lisäksi tietoa kielellisten taitojen, sekä opettajien että nuorten arvioiman matematiikan tehtäväorientaation, matematiikka-ahdistuksen, perheen vuorovaikutusilmapiirin ja nuorten tulevaisuusorientaation kehittymisestä ja muutoksista tuolla aikavälillä.

- Huolellisesti kerättyä ja monipuolista tietopohjaa yläkouluikäisestä nuorisostamme löytyy,  ja nyt on mitä mainioin hetki hyödyntää sitä. Matematiikan oppimisen ei tarvitse olla kivaa. Oppiminen tulee sen sijaan kokea mielekkäänä, jotta halu tietää lisää heräisi, tutkijakaksikko korostaa.

MASA-projektista on julkaistu kuluneiden viiden vuoden aikana sekä kansallisia että kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.  Tuorein julkaisu tästä aineistosta on painossa Learning and Individual Differences-lehdessä:

Kyttälä, M. & Björn, P. M. (2013). The role of literacy skills in adolescents’ mathematic word problem performance: Controlling for visuo-spatial ability and mathematics anxiety. Learning and Individual Differences.

Julkaisu löytyy sähköisenä osoitteesta:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013001568

FT, erityispedagogiikan dosentti, yliopistonlehtori Piia M. Björn palasi juuri Vanderbilt Universitysta (Nashville, Tennessee, USA), jossa hän oli  ASLA Fulbright Senior Scholar -tutkijana. 
FT Minna Kyttälä toimii erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Turun yliopistossa.

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Piia Björn,  piia.bjorn@jyu.fi; puh.  0400 247 425, Jyväskylän yliopisto
yliopistonlehtori Minna Kyttälä, minna.kyttala@utu.fi, Turun yliopisto

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,