Ajankohtaista

Uusi FiDiPro-professori Jyväskylän yliopistoon

Euroopan poliittinen kulttuuri ja käsitteet tutkimuksen keskiössä

Kuvassa: Academy of Finland Distinguished Professor -nimitykseen liittyvän hankkeen Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity (TRACE, 2015―2019) tutkimusryhmä. Professori Claudia Wiesner (vas.) professori Kari Palonen, tutkimusprofessori Niilo Kauppi ja tutkijatohtori Taru Haapala. Kuva Petteri Kivimäki.

Tutkimusprofessori Niilo Kauppi on kutsuttu Suomen Akatemian hallituksen päätöksellä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle valtio-opin ”Finnish Distinguished Professoriksi” vuoden 2015 alusta alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Hankkeen rahoituspäätöksen tekee erikseen akatemian hallituksen asettama FiDiPro-jaosto.

Niilo Kauppi tunnetaan valtio-opin, sosiologian ja Eurooppa-tutkimuksen aloilla ja hän on Ranskan johtavia sosiologian alan tutkijoita. Hän työskentelee Centre National de la Recherche Scientifique -tutkimuskeskuksessa ja Strasbourgin yliopistossa Ranskassa.

Kauppi on tutkinut erityisesti Euroopan unionin kehitystä ja yhdentymisen ulottuvuuksia laajasta historiallisesta ja kulttuurisesta perspektiivistä käsin. FiDiPro-hankkeen otsikko on Eurooppalaisen polityn käsitteiden ja instituutioiden muuntuminen. Sen vastuuhenkilö Jyväskylän yliopistossa on valtio-opin professori Kari Palonen.

Hankkeessa tutkitaan eurooppalaisen politiikan käsitteiden ja instituutioiden muuttumista. Aiheeseen perehdytään kahden ulottuvuuden kautta. Toisaalta kehitetään teoriaa ja käsitellään laajempia historiallisia ja institutionaalisia konteksteja, mutta toisaalta myös analysoidaan käsitteiden ja teorioiden kehitystä.

– Tutkimuksessa analysoidaan empiirisesti, minkälaisten poliittisten taistelujen kautta eurooppalainen polity eli poliittinen yhteisö on historiallisesti ja käsitteellisesti muotoutunut. Projektissa keskitymme sekä poliittiseen ajatteluun ja käsitteisiin – kuten 'uuteen geopolitiikkaan' – että konkreettisimpiin valtataisteluihin EU:n instituutioissa ja jäsenmaissa, Niilo Kauppi kuvailee.

Kaupin lähestymistapa hyödyntää ja laajentaa Jyväskylän yliopiston projekteja ja tutkimusryhmiä. FiDiPro-projektin tiimiin kuuluu kolme seniori- tai väitöskirjan jälkeisen tason tutkijaa näistä aihepiireistä. Kauppi ja hänen tiiminsä omistautuvat myös tutkimuksenteon opastamiseen ja väitöskirjojen ohjaamiseen yhteistyössä inspiroivien ja integroivien kansainvälisten verkostojen kanssa.

FiDiPro-rahoitusohjelman tavoitteena on vahvistaa tieteellistä osaamista, kansainvälistymistä ja profiloitumista. Ohjelma tarjoaa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata määräaikaisesti ulkomaisia tai pitkään ulkomailla työskennelleitä suomalaisia professorin tasoisia tutkijoita tekemään ja edistämään tutkimustyötä.

Ensisijaisesti rahoitetaan tieteellisesti merkittäviä ja yliopistojen tai tutkimuslaitosten strategisesti keskeisille aloille sijoittuvia huippututkijoita. FiDiPro-tutkijan tulee olla kansainvälisesti erityisen ansioitunut ja kokenut tutkijankouluttaja. Suomessa hänen ensisijainen tehtävänsä on edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja näin vahvistaa suomalaisia tutkimusympäristöjä.

  • Lisätietoja:

professori Kari Palonen, kari.i.palonen@jyu.fi

tutkimusprofessori Niilo Kauppi, niilo.kauppi@misha.fr

http://sage.unistra.fr/en/membres/chercheurs-cnrs/kauppi-niilo/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,