Ajankohtaista

Nordforsk noteeraa Jyväskylän yliopiston it-alan ja materiaalitieteet Suomen ja Pohjoismaiden insinöörialojen kärkeen

Monialaisen yliopiston muutkin alat kestävät vertailun

JY;n materiaalitieteet kansainvälisesti paljon siteetattujaPohjoismaiden ministerineuvoston tutkimusorganisaatio NordForsk julkaisi toukokuussa tieteellisen tutkimuksen kansainvälistä merkittävyyttä ja huomioarvoa koskevan tutkimuksen vuosilta 2000-2012. Reilun kymmenen vuoden tarkastelujakso osoitti, että Jyväskylän yliopisto on insinööritieteissä ja materiaalitutkimuksessa sekä matematiikan ja fysiikan aloilla maan ja Pohjoismaiden kärkisijoilla. Myös näiden alojen huippujulkaisujen siteerauskehitys on ollut nousujohteisinta Jyväskylässä.

Erityisen selvä Jyväskylän yliopiston kärkipaikka on huippujulkaisujen kohdalla. Maailmassa eniten viitattujen julkaisujen 10 %:n kärkeen sijoittuu Suomesta selvästi eniten Jyväskylän yliopiston insinööritieteiden ja materiaalitieteiden sekä fysiikan ja matematiikan julkaisuja. Insinööri- ja materiaalitieteet saivat osuuden 1,73 ja fysiikka ja matematiikka osuuden 1.54, joka sekin on suomalaisyliopistojen paras aloillaan.

– Kehitys viittauksissa tieteellisiin artikkeleihin on ollut nousujohteisinta Jyväskylän ICT-alalla eli juuri insinööritieteissä, informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pekka Neittaanmäki korostaa.

– Pitkäjänteiset strategiset panostuksemme nanotieteeseen ja rakennekemiaan osana materiaalitutkimusta näkyvät erinomaisessa tuloksessa, toteaa puolestaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Henrik Kunttu.

Myös rehtori Matti Manninen iloitsee saavutuksesta: – Kehitys sekä it-alalla että materiaalitieteissä, jotka meillä keskittyvät lähinnä nanotieteisiin ja -teknologiaan sekä huokoisten materiaalien tutkimukseen, on yliopistossamme ollut huimaa.

Raportti tarkastelee yliopistojen tutkimuksen tasoa myös tieteellisen vaikuttavuuden ja laadun näkökulmista, joiden mittaamina Jyväskylän yliopistolla on myös pohjoismaisittain ja kansallisesti erinomainen tai hyvä asema:

-                           insinööri- ja materiaalitieteet: JY  1/10 Suomi, 4/34 Pohjoismaat

-                           fysiikka ja matematiikka: 1/8,  5/29

-                           kemia: 3/8, 14/29

Menestys mainituilla aloilla on sikälikin merkittävää, kun Jyväskylä monitieteisenä yliopistona on myös julkaisuprofiililtaan monipuolinen. Vaikka tausta-aineisto ei peilaa hyvin yhteiskuntatieteitä ja humanistisia aloja, nousevat ne raportissa silti yli kansallisen keskitason. Eri alojen julkaisutuotanto jakautuu yhä vielä painettuun ja elektroniseen. Raportin tulos koostuu vain elektronisesta aineistosta.

tekoälytutkimus ja ohjelmistotekniikkaPaljon kansainvälisesti huomioitua jyväskyläläistä ICT-alan tutkimusta on tekoälytutkimus, optimointi, tietojärjestelmät ja ohjelmistoteknikka. Materiaalitieteistä nousevat nanoteknologia sekä monipuolinen fysiikan ja kemian alan  materiaalitutkimus seuraavilla läpimurtoaloilla: hiilinanoputket, metalliryppäät,  nanorakenteet,  aurinkokennot,  membraanit, supramolekyylit ja huokoiset materiaalit.

Nordforsk nojaa maailmanlaajuisen Thompson & Reutersin luokitteluun, joka tarkastelee insinöörialoja ja materiaalitutkimusta omana ja samoin fysiikkaa ja matematiikkaa omana kategorianaan. Jyväskylässä nämä alat ovat jakautuneet kahteen tiedekuntaan, informaatioteknologian ja matemaattis-luonnontieteelliseen. Nordforskin raportin mukaan molemmissa näissä Jyväskylän yliopisto on Suomen johtava yliopisto, merkittävästi maailman keskitasoa korkeammalla.

Menestys parhaissa kategorioissa on merkki kansainvälisesti vaikuttavasta ja paljon siteeratuista tutkimustuloksia esittelevistä julkaisuista. Suomesta tutkimuksen toteuttamiseen osallistuivat myös Suomen Akatemia ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

–Insinööritieteitä edustavat Jyväskylän yliopiston informaatioteknologia ja luonnontieteet ovat yltäneet Suomen kärkeen. Perinteiset insinöörejä kouluttavat yliopistot tulevat vasta seuraavilla sijoilla, toteaa Pekka Neittaanmäki.

Nyt tarkastelussa ollut Nordforskin raportti on toinen laatuaan. Ensimmäinen on vuodelta 2011 ja sen tarkasteluväli on vuodet 2000-2009.

Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators 2000-2012:

http://www.nordforsk.org/en/publikasjoner/nordforsk-policy-papers/Policy%20Brief%202-2014.pdf/view

http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science/

Lisätietoja:

Rehtori Matti Manninen, matti.manninen@jyu.fi, 040 680 0215

Professori, dekaani Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, p. 040 550 7005

Professori, dekaani Henrik Kunttu, henrik.kunttu@jyu.fi, p. 050 599 6134

Tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-Tommola, sirkka-liisa.korppi-tommola@jyu.fi, p. 050 562 0416

Viestintäpalvelut -  tiedotus@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,