Ajankohtaista

Väitös: 29.5. YTM Maija-Reetta Mänttäri-van der Kuip (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö)

Alkamisaika: perjantai 29. toukokuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: perjantai 29. toukokuuta 2015, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Historica, H320

YTM Maija Mänttäri-van der Kuipin sosiaalityön väitöskirjan "Work-related weII-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity" tarkastustilaisuus 29.5.2015. Vastaväittäjänä toimii VTT, professori Helena Blomberg-Kroll (Helsingin yliopisto), kustoksena professori Mikko Mäntysaari (Jyväskylän yliopisto).

Maija Mänttäri-van der KuipYTM Maija Mänttäri-van der Kuipin sosiaalityön väitöskirjan “Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Helena Blomberg-Kroll (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Mäntysaari (Jyväskylän yliopisto).

Maija Mänttäri-van der Kuip tarkastelee väitöskirjassaan sosiaalityöntekijöiden työn tekemisen mahdollisuuksia ja työhyvinvointia tiukan talouden oloissa. Viime vuosien traagiset tapahtumat ovat nostaneet kunnallisen sosiaalityön ja sosiaalityöntekijöiden työolot julkiseen keskusteluun. Eri selvitykset ovat paljastaneet sosiaalityöntekijöiden tekevän työtään jaksamisensa äärirajoilla. Erityisesti lastensuojelua kuormittavat haasteelliseen työhön nähden riittämättömät resurssit sekä pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä.

Mänttäri-van der Kuipin tutkimustulokset vahvistavat sosiaalityöntekijöiden huolestuttavan tilanteen. Tutkimus pohjautuu laajaan suomalaiseen kyselyaineistoon. Kyselyn vastaajat työskentelivät kunnallisissa sosiaalipalveluissa aikuissosiaalityön tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävissä.

Enemmistö sosiaalityöntekijöistä koki työhön vaikuttavien säästöpaineiden lisääntyneen ja yli kolme neljäsosaa koki tehokkuuspaineiden lisääntyneen. Myös työhön kohdistuva kontrolli ja valvonta olivat lisääntyneet. Samaan aikaan lähes 40 prosenttia sosiaalityöntekijöistä koki, että heidän mahdollisuutensa tehdä ammattieettisesti vastuullista työtä olivat heikentyneet. Vain kymmenesosa koki mahdollisuuksiensa parantuneen. Huomionarvoista on, että noin 60 prosenttia vastaajista koki mahdollisuutensa pysyä lain vaatimissa aikarajoissa sekä puuttumismahdollisuutensa asiakkaan tilanteeseen riittävän varhaisessa vaiheessa heikentyneen.

-          Tämä on erityisen huolestuttava tulos, kun otetaan huomioon esimerkiksi lastensuojelulain velvoite varhaiseen puuttumiseen. Puhetta varhaisesta puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä kyllä riittää, mutta se ei näytä realisoituneen sosiaalityöntekijöiden työssä, toteaa Mänttäri-van der Kuip.

Työhön kohdistuneet tehokkuusvaatimukset ja kontrolli eivät myöskään näytä lisänneen mahdollisuuksia tehdä ammattieettisesti vastuullista työtä, vaan pikemminkin päinvastoin. Lisäksi kokemukset lisääntyneistä tehokkuus- ja säästöpaineista olivat yhteydessä heikentyneisiin toimintamahdollisuuksiin. Työntekijöistä yli kolmasosa koki olevansa pakotettuja työskentelemään tavalla, joka on ristiriidassa heidän ammattieettisten ohjeiden kanssa ja lähes 80 prosenttia koki, ettei voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi.

Sosiaalityöntekijöistä yli 40 prosenttia raportoi työhyvinvointinsa heikentyneen kuluneen kahden vuoden aikana ja jopa 18 prosenttia kärsi työpahoinvoinnin kokemuksista vähintään muutaman kerran viikossa tai päivittäin. Erityisen yleisiä olivat työn henkisen kuormittavuuden kokemukset, joita kymmenesosalla oli päivittäin. Kokemukset lisääntyneistä tehokkuusvaatimuksista olivat yhteydessä työpahoinvoinnin kokemuksiin. Lisäksi ne selittivät pahoinvoinnin kokemusten useutta ammattieettisesti vastuullisen sosiaalityön huonontuneiden tekemismahdollisuuksien kautta. Kokemukset lisääntyneistä säästöpaineista puolestaan olivat yhteydessä pahoinvoinnin kokemuksiin, mikäli ne yhdistyivät heikentyneisiin toimintamahdollisuuksiin. Pahoinvoinnin yleisyydestä huolimatta työntekijöillä oli myös työhön liittyviä hyvinvoinnin kokemuksia: he olivat työstään innostuneita ja kokivat mielihyvää syventyessään työhön.

Lisätietoja:
Maija Mänttäri-van der Kuip, puh. 045 3511664, maija.manttari@jyu.fi
Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Maija Mänttäri-van der Kuip (o.s. Mänttäri) valmistui ylioppilaaksi Jyväskylän lyseon lukiosta vuonna 2002. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi hän valmistui vuonna 2008 Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan sosiaalityö. Valmistumisen jälkeen Mänttäri-van der Kuip työskenteli nuorisokodin ohjaajana sekä sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avohuollossa.  Jatko-opinnot hän aloitti vuonna 2010 Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallisessa tutkijakoulussa (SOSNET) ja on tehnyt väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella vuosina 2010-2015. Väitöstutkimusta on rahoittanut SOSNET:n lisäksi Työsuojelurahasto sekä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Lisäksi Mänttäri-van der Kuip on työskennellyt yliopistonopettajana sosiaalityön yksikössä. Parhaillaan Mänttäri-van der Kuip työskentelee projektitutkijana yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella.

Maija Mänttäri-van der Kuip kertoo tutkimuksestaan videolla: https://youtu.be/IvbqfdepZ4M

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, ISSN 0075-4625; 524, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2015, 106 p. ISBN 978-951-39-6190-9 (nid.), ISBN 978-951-39-6191-6 (PDF). URN:ISBN:978-951-39-6191-6. Väitöskirja verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6191-6

 

ABSTRACT

Mänttäri-van der Kuip, Maija

Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity

This study examines the work-related well-being of frontline social workers in an age of austerity. The aim is to increase understanding of the possible implications of austerity for the capabilities of social workers to practice their profession and for their well-being at work. The study is based on a cross-sectional national survey data (n=817) collected over the years 2011-2012. The population consists of persons working as social workers in municipal social welfare services for families and/or adults.

In this study, the critical realist view combined with the capability approach forms the philosophical framework for understanding and explaining workers’ freedom to practice their profession and achieve well-being. The JobDemands-Resources model is applied in order to connect subjective experiences of well-being to the context of work. Well-being is understood as a two-dimensional phenomenon: the positive dimension is approached through the concept of work engagement and the negative through experiences of impaired work-related well-being. Moral distress is understood as a combination of compromised capabilities and freedom to act according to one’s moral code and experiences of impaired well-being.

The results indicate that, in the present era of austerity, the capabilities of social workers to practice ethically responsible social work, and hence their well-being, are at risk. Increasing organizational accountability and, in particular, the experiences of work-related economic constraints were associated with the erosion of these capabilities. For example, it has become harder for social workers to provide adequate and appropriate services to their clients and to intervene early enough in their clients’ situation. These decreased capabilities to practice ethically responsible social work were associated with deterioration in work-related well-being. In addition, experiences of economic constraints were clearly associated with experiences of moral distress.

Nevertheless, the social workers also experienced engagement in their work.

They reported enthusiasm and enjoyment in performing their work. Their resources related to their work community and immediate supervision showed a moderate association with these positive experiences.

 

Keywords: work-related wellbeing, social workers, capabilities, professional ethics, austerity

Lisätietoja

Maija-Reetta Mänttäri-van der Kuip
maija.manttari@jyu.fi
045 3511664
kuuluu seuraaviin kategorioihin: