Ajankohtaista

Suomen Akatemia myönsi rahoitusta iäkkäiden terveysneuvonnan tutkimiseen

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 31 akatemiahankkeelle yhteensä noin 14 miljoonan euron rahoituksen. Jyväskylän yliopistossa rahoitusta sai professori Riku Nikanderin nelivuotinen hanke, jossa tutkitaan terveysneuvontaa iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden ja elinpiirin laajuuden edistämisessä ja kaatumisten ehkäisyssä. Hanke sai Akatemialta lähes 500 000 euroa.

Terveyskioski on ostoskeskuksessa toimiva terveydenhoitajavetoinen uusi matalan kynnyksen perusterveydenhuollon palvelu, jota on kokeiltu Suomessa muutamalla paikkakunnalla. Professori Nikanderin tutkimuksen tarkoitus on selvittää terveyskioskissa toteutetun terveysneuvonnan ja siihen liittyvän liikuntaharjoittelun vaikuttavuutta iäkkäiden fyysiseen aktiivisuuteen, elinpiirin laajuuteen, toimintakykyyn kaatumisten ehkäisyyn. Tutkimuksen uutuus on väestön keskuudessa toteutettu käytännöllinen tutkimus, jossa selvitetään terveysneuvonnan vaikuttavuutta sekä elinpiirin laajentumiseen että kaatumisten ehkäisyyn.

Akatemiahankkeilla rahoitetaan tieteellisesti kunnianhimoista ja laadukasta tutkimustyötä. Terveyden tutkimuksen toimikunnan rahoittamissa hankkeissa tuotetaan uutta tietoa, jota voidaan jatkossa hyödyntää sairauksien ja vammojen hoidossa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, lääkekehityksessä ja terveyspoliittisessa päätöksenteossa.

Lisätietoja:

Professori Riku Nikander, Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos, puh. 040 805 4818, riku.p.nikander@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: