Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto sai 5,7 miljoonaa kärkialoilleen

Suomen Akatemia rahoittaa yliopistojen profiilien vahvistamista

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Uudella rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen valitsemia tutkimuksen vahvuusalueita yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

Jyväskylän yliopisto sai hakemansa 5,7 miljoonaa euroa vahvistaakseen profiiliaan kolmella strategiassa mainitulla tutkimuksen painoalalla. Uusi avaus on informaatioteknologian tiedekunnan kyberturvallisuuden tutkimus. Kaksi muuta profiloitumisaluetta ovat monitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus, jossa toimijoina ovat kasvatustieteiden tiedekunta, psykologian laitos, Koulutuksen tutkimuslaitos ja Agora Center, sekä fysiikan laitoksen kiihdytinpohjainen aineen rakenteen tutkimus. Yliopiston rehtori Matti Manninen päättää rahoituksen jaosta hankkeiden kesken.

- Yliopiston loistava menestyminen profilointirahoituksen saamisessa on osoitus tutkimuksen korkeasta tasosta ja yliopiston oikeista strategisista valinnoista, rehtori Matti Manninen toteaa.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa on monitieteisiä. Hakuun osallistuneesta 13 yliopistosta kymmenen sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 350 000 eurosta 13,6 miljoonaan euroon.

Profiloitumiseen kohdennettu rahoitus oli haettavissa ensimmäistä kertaa. Kukin yliopisto sai esittää yhden hakemuksen. Hakemuksissa yliopistot esittävät omat panostuksensa valitsemilleen vahvuusalueille. Rahoitus on nelivuotista ja haku on tarkoitus järjestää vuosittain.

”Suomen Akatemia teki rahoituspäätökset kansainvälisen paneelin arviointien pohjalta huomioiden sen miten profilointiehdotukset vastasivat yliopiston strategisia tavoitteita, ja miten yliopisto onnistui perustelemaan profilointitoimet sekä esittämään niille konkreettiset toteutustavat”, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja, professori Marja Makarow sanoo.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen, puh. 040 6800 215, matti.manninen@jyu.fi
Strategiajohtaja Kari Pitkänen, puh. 050 364 1010, kari.j.pitkanen@jyu.fi

Ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow, Suomen Akatemia, p. 029 533 5130
Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Heikki Ruskoaho, p. 029 533 5012

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: