Ajankohtaista

Väitös: 5.9.2015: Tiedeyhteisön vapauden rajoittaminen uhkaa tieteen objektiivisuutta (Jukola)

Alkamisaika: lauantai 05. syyskuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: lauantai 05. syyskuuta 2015, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

Saana JukolaYTM Saana Jukolan filosofian väitöskirjan ”On the conditions for objectivity: How to avoid bias in socially relevant research” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD, apulaisprofessori Endla Lohkivi (Tarton yliopisto) ja kustoksena akatemiatutkija Miira Tuominen(Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Mitä lääketieteellisen tutkimuksen, ravitsemustieteen tai ilmastotieteen objektiivisuus oikeastaan on ja mitkä ovat sen saavuttamisen ehdot? Näitä kysymyksiä Jukola tarkastelee tieteenfilosofian alan väitöskirjassaan.

Erityisesti aloilla, joiden tuloksilla on yhteiskunnallisesti merkittäviä sovelluskohteita, tieteellisen tutkimuksen objektiivisuus on tärkeää paitsi luotettavan tiedon saavuttamiseksi, myös suuren yleisön tieteeseen kohdistaman luottamuksen takaamiseksi.

Objektiivisuuden käsite on hyvin monitahoinen ja sitä voidaan käyttää eri merkityksissä. Tämä monimerkityksellisyys on osaltaan vaikeuttanut tieteen objektiivisuutta koskevia keskusteluja. Väitöskirjassaan Jukola osoittaa, että sillä, missä merkityksessä objektiivisuudesta puhutaan, voi olla käytännöllisiä seurauksia. Esimerkiksi lääketieteellisen tiedon tuottamista koskevissa metodologisissa keskusteluissa objektiivisuuden ideaalit saattavat ohjata tapaa, joilla tutkijat arvioivat eri metodeja.

Usein yksilöiden puolueettomuuden ja päättelyn arvovapauden on katsottu takaavan tutkimuksen objektiivisuuden. Jukolan väitöskirja kyseenalaistaa tämän näkemyksen. Ensinnäkin empiiristen tutkimusten valossa näyttää epäuskottavalta olettaa, että yksilöt pystyisivät aina tunnistamaan omat ennakkoluulonsa ja korjaamaan niiden vaikutuksen päättelyynsä. Toisaalta yhteiskunnallisesti relevantteja tuloksia tuottavan tutkimuksen tekoon liittyy väistämättä arvovalintoja.

- Tutkimuksen objektiivisuus olisikin ymmärrettävä tiedeyhteisön takaamana. Yhteisöissä käytyjen kriittisten keskustelujen kautta tutkimusten lopputuloksiin vaikuttavia virheitä ja päättelyn vinoumia voidaan paljastaa ja korjata, Jukola painottaa.

Objektiivisuutta uhkaavina voidaan pitää tekijöitä, jotka rajoittavat tämän yhteisöllisen tarkastusmekanismin toimintaa. Esimerkiksi tutkimuksen kaupallistuessa paineet aineistojen salaamiseksi voivat kasvaa, jolloin kriittinen tarkastelu vaikeutuu. Samoin tutkimuksen rahoittajien intresseissä saattaa olla estää tiettyjen tutkimustulosten julkaisu, jolloin on vaarana, että tutkimuksen tarjoama kuva maailmasta vääristyy.

Jukola osoittaa, kuinka tieteen institutionaalinen konteksti, esimerkiksi rahoitusjärjestelmä ja tutkijoiden arviointiin käytetyt menetelmät, esimerkiksi julkaisumäärien painottaminen henkilöiden palkkauksesta päätettäessä, ovat yhteydessä tuotetun tiedon objektiivisuuteen. Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, kuinka tieteellisen tutkimuksen institutionaalisen kontekstin muutokset voivat vaikuttaa tuotetun tiedon luotettavuuteen. Tulokset ovat sovellettavissa tiedepoliittisessa päätöksenteossa, esimerkiksi arvioitaessa eri rahoitusinstrumenttien perustamisen tai lakkauttamisen vaikutuksia tiedontuotantoon.

Lisätietoja:

Saana Jukola, puh. 040 836 6020, saana.jukola@jyu.fi

Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Saana Jukola kirjoitti ylioppilaaksi Keuruun lukiosta vuonna 2003. Hän valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan filosofia Jyväskylän yliopistosta vuonna 2009. Vuonna 2010 hän aloitti tohtoriopinnot Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Väitöskirjatutkimusta ovat tukeneet Suomalainen konkordia-liitto, Emil Aaltosen säätiö, Koneen säätiö ja Tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen tutkijakoulu.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 532. 43 s + julkaistut artikkelit. Jyväskylä, ISSN 0075-4625; 532) ISBN 978-951-39-6272-2 (nid.) ISBN 978-951-39-6273-9 (PDF).

Abstract

The present study focuses on the conditions required for ensuring objectivity in those fields of scientific research that are expected to produce socially relevant outcomes. It is comprised of four individual articles and an introductory chapter. The introductory chapter begins with a discussion on the concept of ‘objectivity’. A short introduction to the history of the concept is given, the complexity of its current use is explained, and the connection between the objectivity of research and public trust in science is indicated. Next, the theoretical background of the dissertation is articulated: 1) criticism of individualistic views on objectivity of science, 2) criticism of value-freedom of science, and 3) acknowledgement of the importance of the context of scientific inquiry. The introductory chapter ends with an overview of the individual articles and a discussion on the implications of this study. The first article examines the conditions for objectivity in the context of commercialized research. A traditional, individualistic conception of the objectivity of science is criticized, and it is argued that certain features of commercialized research culture are epistemically harmful. The second article focuses on Helen Longino’s (1990; 2002) theory on the objectivity of science. The focus is on the criteria Longino offers as tools for evaluating research communities. By introducing two cases in biomedical sciences, it is argued that her theory can be complemented by taking notice of extra-scientific factors. In the third article, different ideals of objectivity are discussed in the context of medical research and conducting meta-analyses in particular. With criticism of an article by Stegenga (2011), the article demonstrates that the so-called procedural ideal of objectivity does not manage to capture some of the most central features of medical knowledge production. A case of research on selective serotonin reuptake inhibitors is introduced, and it is argued that adopting the so-called social view on objectivity can help us to better evaluate medical science. The fourth article examines journal peer review and the effects of different individual-level biases from a social-epistemological perspective. It is argued that the institutional context of peer review can have a significant effect on how biases influence the pool of published literature. 

Keywords: philosophy of science, objectivity, social epistemology, bias, Helen Longino

Lisätietoja

Saana Jukola
saana.jukola@jyu.fi
0408366020
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,