Ajankohtaista

Väitös: 6.11. FM Jenni Rikala (Informaatioteknologian tiedekunta, tietotekniikka)

Alkamisaika: perjantai 06. marraskuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: perjantai 06. marraskuuta 2015, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Ag Alfa

FM Jenni Rikalan tietotekniikan väitöskirjan ”Designing a Mobile Learning Framework for a Formal Educational Context” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Heli Ruokamo (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Vesisenaho (Jyväskylän yliopisto).

Jenni Rikala, kuva Wilma Tyni
Jenni Rikala, kuva Wilma Tyni
FM Jenni Rikalan tietotekniikan väitöskirjan ”Designing a Mobile Learning Framework for a Formal Educational Context” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Heli Ruokamo (Lapin yliopisto) ja kustoksena dosentti Mikko Vesisenaho (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

 

Rikala kehitti väitöstutkimuksessaan mallin mobiililaitteiden opetuskäytön tueksi. Malli auttaa opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa.

Suomen kouluissa on parhaillaan käynnissä mobiiliteknologiabuumi. Esimerkiksi Vantaan kaupunki ilmoitti vuonna 2014 hankkivansa yli 16 000 tablet-laitetta opetuskäyttöön. Pelkkä teknologian lisääminen kouluissa ei kuitenkaan riitä.

– Kehitetty malli on tärkeä, koska kaikkia mobiililaitteiden tuomia mahdollisuuksia ei vielä osata hyödyntää. Opettajat tarvitsevat tukea ja vinkkejä, muuten mobiililaitteet jäävät pölyttymään luokkahuoneen nurkkaan. Ei siis vain voida tuoda läjää laitteita kouluille ja odottaa, että opettajat ottavat ne käyttöönsä, Rikala toteaa.

Oppituntien huolellinen valmistelu yhä tärkeämpää

Mobiililaitteiden avulla  oppimisprosessia voidaan monipuolistaa monin eri tavoin. Kädessä kulkevan ja internetyhteydellä varustetun pienoistietokoneen ansiosta tietoa on saatavilla jatkuvasti ja tietoja sekä taitoja voidaan opetella sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Mobiililaitteet tuovatkin joustavuutta oppimisen ympäristöihin ja ajankohtiin. Oppiminen voidaan ulottaa mielekkäästi luokkahuoneen ulkopuolelle eivätkä oppimateriaalitkaan rajoitu pelkkään oppikirjaan. Mobiilioppiminen haastaa perinteisen tavan opettaa, sillä se vaatii opettajalta yhä enemmän taitoa suunnitella pedagogisesti mielekästä toimintaa.

Rikalan tutkimus osoitti, että oppijan kannalta mielekäs ja motivoiva toiminta vaatii valmistelua, päteviä opettajia, asianmukaista laitteistoa sekä teknistä että pedagogista tukea. Valmistelussa on tärkeää huomioida se, että jokainen oppija voi olla mukana sekä innostua oppimisesta.

– Lähtökohtaisesti tarkoitus on oppia, ei pitää hauskaa. Hauskuus kyllä syntyy sitten mielekkään ja motivoivan toiminnan sivutuotteena. Mobiilikokeiluiden jälkeen moni oppilas esimerkiksi hihkui, että oli hauskaa oppia eri tavalla, Rikala kertoo.

Väitöstutkimuksessa kehitetty malli pohjautuu sekä kirjallisuuteen että kouluympäristössä tehtyihin havaintoihin. Mallin keskiössä ovat pedagogiikka, oppimisympäristö, oppija, laite sekä vuorovaikutus. Mallissa korostuvat myös toimintakulttuuriin liittyvät tekijät, jotka voivat joko edistää tai estää mobiiliopetusta.

Jenni Rikala kirjoitti ylioppilaaksi Kalevan lukiosta vuonna 1998. Tämän jälkeen polku vei Rikalan tietojenkäsittelyn pariin. Hän valmistui vuonna 2002 datanomiksi Tampereen ammattiopistosta ja vuonna 2006 tietojenkäsittelyn tradenomiksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Filosofian maisteriksi Rikala valmistui vuonna 2011 Jyväskylän yliopistosta tietotekniikan aineenopettajan linjalta. Hän on työskennellyt projektitutkijana Jyväskylän yliopiston monitieteisessä Human Technology -tutkimusyksikössä Agora Centerissä sekä tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Parhaillaan Rikala työstää opaskirjasta mobiilioppimisesta.

Tutkimusta toteutettiin osana Jyväskylän yliopiston Agora Centerin Tekes-rahoitteista Arjen mobiilipalvelut -hanketta, jossa kehitettiin ja tutkittiin hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen suunnattuja mobiilipalveluratkaisuja. Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat professorit Pekka Neittaanmäki ja Marja Kankaanranta. Väitöskirjatutkimusta ovat myös tukeneet Jyväskylän yliopiston COMAS-tohtoriohjelma ja tietotekniikan laitos. 

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing numerona 220, 240 s., Jyväskylä 2015, ISSN 1456-5390, ISBN 978-951-39-6310-1 (nid.), ISBN 978-951-39-6311-8 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

 

ABSTRACT

This research will focus on mobile learning in a Finnish formal educational context. Recently, mobile learning has aroused interest worldwide. However, the theoretical and practical basis of mobile learning is still somewhat fragmented. Thus, the study emphasizes that even though mobile devices are increasingly utilized in the educational context not all the potential that mobile devices offer has been realized as assumed. Therefore, the purpose of this study is to promote mobile learning theory and practice by designing a mobile learning framework. Three design cycles were conducted. Based on the three design cycles and the literature, a mobile learning framework is suggested. The framework clarifies the core aspects of mobile learning, as well as those aspects' interrelationships and other important factors that affect the pedagogically sustainable use of mobile devices in the educational context. The framework particularly highlights pedagogy, context, learner, device, and social interaction. The study also indicates that mobile learning requires preparation, competent teachers, a sufficient information and communication technology (ICT) infrastructure, and support. 

Lisätietoja

Jenni Rikala
jenni.p.rikala@jyu.fi
+358458902394
kuuluu seuraaviin kategorioihin: