Ajankohtaista

Väitös: 9.10.2015 Seurakunnille suunnitellusta ohjauskonseptista on hyötyä (Rautio)

Alkamisaika: perjantai 09. lokakuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: perjantai 09. lokakuuta 2015, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S 212

Elina RautioKM Elina Raution kasvatustieteen väitöskirjan ”Avaimia sisäiseen vahvistumiseen. Elämän avaimet -koulutus ohjausinterventiona" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti, yliopistonlehtori Vesa Korhonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto).

Työelämän rakenteelliset muutokset, urbaani tilapäisyys, vaihtoehtojen kasvaminen ja epävarmuus ovat tuoneet haasteita yhteiskunnallisen paikan löytämiseen ja kasvattaneet ohjauksellisen tuen tarvetta. Ohjausalan ammattilaiset kuvaavat tilannetta tee-se-itse-yhteiskunnaksi, jossa yksilöt joutuvat jatkuvasti monien valintojen ja minuuden uudelleenarvioinnin eteen. Nykyihminen pohtii entistä enemmän omaa identiteettiään ja kyselee: kuka olen ja mistä tulen?

Elina Raution toimintatutkimuksessa pyrittiin vastaamaan näitä kysymyksiä pohtivien ihmisten tarpeisiin Yhdysvalloissa kehitetyllä ohjauskonseptilla. Kristilliseen maailmankatsomukseen pohjautuva Elämän avaimet (LifeKeys) -koulutus tuotiin Suomeen neljän yhteistyöseurakunnan avustuksella. Tutkimustehtävänä oli selvittää koulutuksen käytännön toimivuutta ja tarkastella, millainen merkitys koulutuksella on identiteetin ja kutsumuksen selkiytymisessä.

Tutkimuksen perusteella Elämän avaimet -koulutus vastasi tarkoitustaan. Ryhmähaastatteluissa kuvatut kokemukset koulutuksen merkityksestä tulkittiin osaksi voimaantumista (empowerment) ja identiteetin vahvistumista.

– Nämä kaksi ilmenivät tutkimuksessani päällekkäisinä ja toisiaan vahvistavina prosesseina, jotka yhdessä johtivat sisäisen voimantunteen kasvuun ja vahvan identiteetin muodostumiseen. Kuvasin tätä sisäisen vahvistumisen kokemukseksi, Rautio kertoo.

Identiteetin vahvistumisen ja voimaantumisen prosessia edisti neljä tekijää: minäkuvan vahvistuminen, vuorovaikutus toisten kanssa, elämän tarkoituksen kokeminen ja myönteinen affektiivisuus, kuten rohkaiseva ilmapiiri ja yksilön myönteiset tunteet. Näiden osaprosessien käynnistyminen johti sisäiseen vahvistumiseen ja kutsumuksen selkiytymiseen.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että myös perinteiset ammattikuntarajat ylittävä ohjauksellinen tuki voi olla hyödyllistä identiteetin ja yhteiskunnallisen paikan pohdinnassa.

– Kaikenlaisen ohjauksellisen avun – psykososiaalisen tuen, oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen – tarve on huutava. Siksi toivon, että toimintatutkimukseni voisi olla rohkaisemassa esimerkiksi seurakunta- ja järjestökenttää ohjausavun muotojen kehittämiseen. Alkuun voi päästä hyvin yksinkertaisella reseptillä: tarjoamalla mahdollisuus yksilön omien vahvuuksien ja päämäärien pohdintaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, Rautio painottaa.

Lisätietoja:

Elina Rautio, puh. 050 321 5987, elinarautio08@gmail.com
Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Elina Rautio on valmistunut luokanopettajaksi Joensuun yliopistosta vuonna 2002. Hän on toiminut aikaisemmin luokanopettajana ja uravalmentajana. Tällä hetkellä hän työskentelee freelancetoimittajana ja -kouluttajana sekä osa-aikaisena toimittajana Aikamedia Oy:ssä.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 530, 251 s., Jyväskylä 2015, ISSN: 0075 4625, ISBN: 978 951 39 6260 9. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6261-6

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to help respond to the growing need for clarifying individual's identity and place in society. The focus of the research is the functionality and impact of a specific counselling intervention, the LifeKeys training, in the process of clarifying identity and calling.

The training was localised to Finland in partnership with four churches. The research process followed the action research methodology including three phases in each of the churches: 1. initial survey for church members, 2. trainer education for both paid staff and volunteers and 3. the intervention itself, that is an LifeKeys course for church members. In addition to the main data (that is group interviews) research data was gathered using other methods including course evaluation forms, participatory observation and trainer interviews. The method of analysis employed was thematic analysis.

The results show that the LifeKeys training as it stands provides an effective tool for exploring identity and calling. Central themes regarding the impact of the training were identified as empowerment and identity strengthening. The two were seen as overlapping processes that strengthened each other and together resulted in the growth of a feeling of inner strength and the buillding of a strong identity. This over-arching process consisted of four minor processes: strengthening of self-image, interaction with others, experiencing the meaning of life and positive affectiveness, which function also as catalysts in relation to each other.

Other research data supports the results of the group interview analysis. Specifically, the LifeKeys training and the related process accelerated identity strengthening and empowerment of research participants. This, in turn, can be described as an experience of inner strengthening. The process of identity strengthening and empowerment was a prerequisite for clarifying one's calling as well as a part of the clarification process.

The results of this action research are significant on two levels. Firstly, a new psychological state is identified and secondly, a new model of counselling intervention. This study shows that counselling intervention realised by non-professionals can provide a useful tool for exploring identity and place in society if both the role of the individual and the need for community interaction are taken into account. Thus this action research recommends both the further development and further research of different kind of counselling interventions.

Keywords: action research, intervention, empowerment, identity, calling, counselling, training, church

 

Lisätietoja

Elina Rautio
elinarautio08@gmail.com
050 321 5987
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,