Ajankohtaista

Väitös: 21.11.2015: Teknologia- ja internetpohjaiset psykologiset hoidot vähensivät masennusoireita (Lappalainen)

Alkamisaika: lauantai 21. marraskuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: lauantai 21. marraskuuta 2015, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3

Päivi LappalainenFM Päivi Lappalaisen psykologian väitöskirjan ” Act, Accept and Be Mindful - Evaluation of Three Technology- and Internet-delivered Psychological Interventions for Mood and Well-being” (Teknologia- ja internetpohjaiset psykologiset interventiot mielialan ja hyvinvoinnin edistämisessä: Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvien interventiomenetelmien arviointi) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori JoAnn Dahl (Uppsalan yliopisto) ja kustoksena professori Timo Ahonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Masennus on Suomessa kansansairaus. Kuitenkin vain alle puolet masennusta sairastavista hakeutuu hoitoon. Tarve parantaa hoidon saatavuutta ja tarjota apua yhä useammalle on tuonut mukanaan tietokone- ja internetpohjaiset hoidot.

Päivi Lappalainen tutki väitöskirjassaan kolmea lyhyttä, teknologia- ja internetpohjaista psykologista interventiota ja niiden vaikuttavuutta mielialaongelmiin. Lisäksi hän kartoitti sitä, miten tutkimuksiin osallistuneet henkilöt hyväksyivät kyseiset interventiot.   Hän selvitti, voidaanko teknologia- ja verkkopohjaisten, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuvien psykologisten interventioiden avulla vähentää masennusoireita ja parantaa yleistä hyvinvointia. 

Tulokset osoittivat, että sekä teknologialaitteilla tuettu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva ryhmäinterventio että yksilöhoitoina toteutetut verkkointerventiot vähensivät merkittävästi masennusoireita ja paransivat yleistä hyvinvointia. Lisäksi tulokset ja myönteiset hyvinvoinnin muutokset säilyivät ja jopa paranivat 1,5 vuotta verkkohoidon jälkeen.

Verkkointervention yhdistäminen kasvokkaisiin tapaamisiin voi johtaa pitkällä aikavälillä jopa parempiin tuloksiin. Osanottajat hyväksyivät kyseiset interventiot ja suosittelivat niitä myös muille masennuksesta tai uupumuksesta kärsiville. Näiden tutkimusten perusteella hyväksymis- ja omistautumisterapia on vaikuttava hoito masennuksen oireisiin.

- Teknologian yhdistäminen psykologisiin hoitoihin antaa vaihtoehtoja perinteisesti tarjottavien psykologisten hoitojen rinnalla ja joustavia mahdollisuuksia tarjota hoitoa useammille tarvitseville. Ne voivat lisäksi vähentää ammattilaisten hoitoon tarvitsemaa aikaa sekä parantaa psykologisen hoidon tuloksia, Lappalainen kuvailee.

Tutkimus koostui kolmesta satunnaistetusta vertailevasta osatutkimuksesta.  Osatutkimukset toteutettiin kolmella eri ryhmällä ja niihin osallistui yhteensä 100 henkilöä.

Osatutkimuksen I kohteena oli Jyväskylän yliopiston psykologian sekä liikuntabiologian laitoksen, VTT:n sekä yhdeksän teknologia- ja palveluyrityksen yhteistyössä kehittämä palvelukonsepti P4Well, joka tarjosi työikäisille työkaluja stressinhallintaan ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tekesin tukemassa palvelukonseptissa hyödynnettiin verkkoportaalin ja ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia mittalaitteita ja matkapuhelinsovelluksia kuten syke-, askel- ja aktiivisuusmittareita sekä hyvinvointipäiväkirja- ja rentoutussovelluksia.

Osatutkimuksissa II ja III arvioinnin kohteena oli Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella kehitetty kuuden viikon verkko-ohjelma Hyvän elämän kompassi, joka oli laadittu mielialaongelmista kärsiville henkilöille. Hyvän elämän kompassi on kuuden viikon ohjelma, joka pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteille. Hyväksymis- ja omistautumisterapia on arvo-, hyväksyntä- ja mindfulnesspohjainen lähestymistapa, jossa keskeistä on oman hyvän elämän löytäminen elämänarvojen pohdinnan kautta, aktivointi muutokseen sekä ajatusten ja tunteiden käsittelytaitojen harjoittaminen mm. tietoisuus- ja hyväksyntätaitojen avulla.

Lisätietoja:
Päivi Lappalainen, paivi.k.lappalainen@jyu.fi, p. 050 322 6209

Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Päivi Lappalainen (o.s. Inkeroinen) kirjoitti ylioppilaaksi Mikkelin yhteiskoulusta vuonna 1978. Hän on suorittanut korkeakoulututkinnon Uppsalan yliopistossa ja valmistui filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1992. Päivi Lappalainen on toiminut sen jälkeen opetustehtävissä ja verkko-opetuksen kehittämistehtävissä tuntiopettajana ja lehtorina Kuopion kansalaisopistossa, Kuopion yliopistossa, Tampereen yliopistossa sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tällä hetkellä Lappalainen työskentelee osa-aikaisena projektitutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Lisäksi hän toimii kouluttajana sekä sisällöntuottajana Headsted Oy:ssa sekä Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos Oy:ssa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerossa 538, 100 s., Jyväskylä 2015, ISSN 0075-4625; 538, ISBN 978-951-39-6357-6 (nid.), ISBN 978-951-39-6358-3 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Abstract

The aims of this research were, first, to evaluate three brief technology- and Internet-delivered psychological interventions based on acceptance and commitment therapy (ACT), and their impact on for mood and stress-related distress, and, second, to evaluate the feasibility and acceptability of these interventions. The research comprised three randomized controlled trials in which technology was combined with methods of acceptance and commitment therapy. Study I evaluated the feasibility of the P4Well intervention in the treatment of mood and stress-related psychological problems. The P4Well intervention combined personal health technologies including web portal, mobile phone applications, and personal monitoring devices with an ACT-based group intervention. 23 male participants experiencing mood and stress-related problems were randomly assigned to an intervention group (n = 11) and a wait list control group (n = 12). Studies II and III assessed the use of a guided six-week ACT-based Internet-delivered program, Good Life Compass, for depressive symptoms and general well-being.  Study II comprised 38 participants who were randomly assigned to guided Internet-based ACT (iACT, n = 19) including two face-to-face sessions, and to face-to-face ACT (ACT, n = 19). In Study III, Internet-based ACT (iACT, n = 19) without any face-to-face support was compared to a waitlist control (n = 20). In both studies, Master’s level students in psychology acted as coaches/therapists. In all three studies, depressive symptoms decreased and general well-being improved as a result of the interventions. Most importantly, the treatment effects lasted over the follow-ups, indicating both short- and long-term positive effects in depressive symptoms and various other constructs including ACT-related process measures. In addition, all three interventions were well-received and recommended for use with others by the participants. In sum, the results of the three studies demonstrated that brief guided technology- and Internet-delivered interventions based on acceptance and commitment therapy were effective in alleviating depressive symptoms and enhancing well-being.

Keywords: technology- and Internet-based psychological interventions, mood disorders, acceptance and commitment therapy

 

Lisätietoja

Päivi Lappalainen
paivi.k.lappalainen@jyu.fi
040 805 4192
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,