Ajankohtaista

Väitös: 11.12. Pk-yritykset halukkaita lisäämään monikulttuurisuutta (Niemi)

Alkamisaika: perjantai 11. joulukuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: perjantai 11. joulukuuta 2015, 15.00

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, auditorio

Birgitta Niemi, kuva Roni Lamberg
Birgitta Niemi, kuva Roni Lamberg
FM Birgitta Niemen yrittäjyyden väitöskirjan ”Employers' Intention to Hire Highly Educated Foreign Workforce in the Kokkola Region. Implications for Higher Education" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Tauno Kekäle (Hanken) ja kustoksena professori Matti Koiranen (Jyväskylän yliopisto).  Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

 

Birgitta Niemen tutkimuksessa on analysoitu yrittäjien aikomusta palkata korkeasti koulutettua ulkomaalaista työvoimaa suhteessa heidän palkkaamisstrategiaansa ja sitoutuneisuuteensa. Tulosten mukaan kehitystä on tapahtunut epäröivästä kannasta positiivisempaan suuntaan, mikä vahvistaa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä alueella.

Monikulttuurisuus, sen ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat kilpailuetu pk-yritysten vienti- ja tuontitoiminnalle. Kokkolalaisille yrityksille on tarjolla osaamista ja eri kulttuurien tuntemusta Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelleiden ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden myötä. Tutkimus kartoitti, onko olemassa yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun antaman korkeakoulutuksen, korkeasti koulutettujen ulkomaalaisten määrän ja yrittäjien palkkausaikomusten välillä.

Tutkimuksesta kävi ilmi, etteivät yrittäjät olleet huolissaan osaavan työvoiman löytämisestä, eivätkä he olleet valmistautuneet henkilöstösuunnittelussa tulevaisuutta varten. Tämän takia on tärkeää, että Centria-ammattikorkeakoulu on tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Tulosten mukaan rekrytointisuunnitelmat vaikuttavat voimakkaasti yrittäjien haluun palkata korkeasti koulutettua ulkomaalaista työvoimaa, mutta ellei siihen sitouduta, ei ole myöskään takuuta siitä, että rekrytointi tapahtuu. Toiminta ei ole aina rationaalista, vaikka rekrytointi aikomuksia olisi. Jotta rekrytointi tapahtuisi, palkkaamis-suunnitelma ja sitoutuminen edesauttavat tilannetta.

Tutkimuksen tieteellinen lähtöasetelma on monialainen ja tutkimuksen tulokset integroituvat sekä palkkaamisstrategiaan että intentioon. Tutkimus haki uusia näkökulmia rekrytointiprosesseihin ja niiden päätöstentekoon, joissa sekä yrityksen palkkaamisstrategista lähtöasetelmaa että psykologista käyttäytymistä on analysoitu. Tutkimus tuottaa syvällisempää ymmärrystä intentiosta ja käyttäytymisestä rekrytointitilanteissa, kun on kyse ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista. Tutkimus tuo myös virikkeitä keskusteluihin Talent Managementista ja osaavan työvoiman puutteesta tulevaisuudessa.

Birgitta Niemi on kirjoittanut ylioppilaaksi Gamlakarleby svenska samlyceumista 1969, valmistunut diplomikirjeenvaihtajaksi 1973 Handelshögskolan vid Åbo Akademista, suorittanut ammatillisen opettajakoulutuksen 1994 Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa, sekä valmistunut filosofian maisteriksi 1998 Vaasan yliopistosta. Hän on työskennellyt Oy Rukka Ab:n palveluksessa vuosina 1972–1990, toimitusjohtajan sihteerinä, toimisto-päällikkönä ja vientipäällikkönä. Vuosina 1990- 1999 lehtorina Kokkolan kauppa-oppilaitoksessa, vuosina 1999 - 2013 lehtorina, yliopettajana ja koulutusohjelmajohtajana Centria-ammattikorkeakoulussa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerossa 165, 147 s., Jyväskylä 2015, ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-6403-0 (nid.) ISBN 978-951-39-6404-7 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi tai väittelijältä itseltään.

ABSTRACT

The rational for this research is to find out the intentions of employers to hire highly educated foreign workforce in the Kokkola region. The research analyses how employers have prepared themselves for meeting the diverse needs of future employees, how strongly and on what basis employers are committed to recruit a foreign workforce, how many they have recruited so far, and what the contribution of Centria University of Applied Sciences could be to improve recruitment of a foreign highly educated workforce in the region.

Internationalisation of higher education in Finland has led to the fact that degree programmes offered in English both in traditional universities and in universities of applied sciences have increased and now there is available a foreign highly educated workforce on the labour market. When graduates are employed on the local labour market Centria University of Applied Sciences meets the “Third Mission”. A brief presentation of human resource management of today and recruitment is presented to find out employers’ recruitment plans. The theoretical framework covers intention and research findings are analysed from commitment, behaviour, action, and change aspects.

This is a qualitative research with a hermeneutical phenomenology aspect. Employers are interviewed and the informants form a case study. The empirical results are analysed based on employers’ recruitment strategy, commitment to employ, recruitment process, perceptions, experiences, preparations, and the picture of available foreign workforce in the region.

The research findings show that recruitment plans strongly influence the intention to employ a foreign workforce, but if no commitment is involved there is nothing guaranteeing that intention will lead to behaviour. This research has also implications for higher education, both related to programme curricula and cooperation with local companies.

Keywords: Commitment, Employability, Foreign Workforce, Higher Education, Intention, Recruitment

 

 

Lisätietoja

Birgitta Niemi
birgitta.niemi@cou.fi
050-5924701
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,