Ajankohtaista

Jyväskylän yliopiston järvi- ja simpukkatutkijat mukana laajassa EU-hankkeessa

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos on mukana mittavan FRESHABIT-hankkeen järvitutkimusosiossa ja uhanalaisen jokihelmisimpukan suojeluun tähtäävässä osahankkeessa. Jyväskylän yliopiston osuus kokonaisuudessa on 260 000 euroa ja siihen liittyy kiinteästi kaksi erikseen rahoitettavaa väitöskirjatutkimusta. Yliopistossa tutkimuksesta vastaavat akvaattisten tieteiden professorit Juha Karjalainen, jonka alaa on järvitutkimus, ja Jouni Taskinen, joka keskittyy simpukkatutkimukseen.

Hanke alkaa ensi vuonna ja kestää vuoteen 2022. Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle kaikkiaan 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin. Toimijoiden omarahoituksen huomioiden kyse on ennätyksellisestä noin 20 milj. euron hankekokonaisuudesta suomalaisen sisävesiluonnon hyväksi.

Järvitutkimuksessa yliopiston asiantuntijat keskittyvät Etelä-Konneveden, Puruveden ja Päijänteen vesiluonnon monimuotoisuuden kartoitukseen ja mallinnuksen kehittämiseen. Tavoitteena on tutkia, miten järvien valuma-alueen ominaisuudet, ihmistoiminta sekä järven fysikaalinen ympäristö säätelevät eliöyhteisön ja luontotyyppien esiintymistä suurilla reittivesillä.

Hankkeessa paikallistetaan keskeisiä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita järviluonnossa ja luodaan perustaa niiden säilyttämisen ja mahdollisten tarvittavien suojelutoimien suunnittelulle.  Laajan hankkeen järvitutkimusosa tuottaa tietoa kaavoitusta, järvien moninaiskäyttöä, kalastuksen ohjausta ja virkistyskäytön suunnittelua varten.

Jokihelmisimpukan suojelun edistämiseen liittyvässä osassa yritetään elvyttää lajin viimeisiä, häviämisen partaalla olevia eteläsuomalaisia esiintymiä muun muassa elinolosuhteiden parantamisen ja poikasten keinokasvatuksen avulla.

Lisätietoja:

professori juha.s.karjalainen@jyu.fi, puh. +358405134865
professori jouni.k.taskinen@jyu.fi, puh. +358403558094

Lisätietoja LIFE -rahoituksesta:
LIFE-rahoitus (Ympäristöministeriö)
http://www.ym.fi/fi-fi/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset/Life_rahoitus

LIFE-programme, integrated projects (Euroopan komissio) http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm#integrated

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,