Ajankohtaista

Siirtyykö journalismi älykellojen aikaan?

Rahoitusta Jyväskylän yliopiston viestintätieteisiin

Puettavan teknologian arvioidaan muuttavan viestintää lähivuosina. Älykellot on uusin, jo markkinoille tullut medialaite, jonka ennustetaan vaikuttavan myös uutiskulutukseen. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos on saanut Viestintäalan tutkimussäätiöltä 40 000 euron apurahan älykellojen ja journalismin tutkimukseen. Hankkeen nimenä on: Uutisia ranteessa? Älykellojen soveltuvuus journalismiin. Sitä johtaa yliopistotutkija Turo Uskali.

Tutkimushankkeen päätarkoituksena on etsiä vastausta kaksiosaiseen kysymykseen: soveltuvatko älykellot journalismin julkaisualustaksi ja voiko älykelloja hyödyntää journalistisessa työssä?

Hanke jakaantuu kolmeen toisiaan täydentävään työpakettiin. Ensimmäisessä monitoroidaan älykelloja koskevaa uutis- ja tutkimustietoa. Toisessa työpaketissa testataan älykellojen journalistista käyttöä. Hankkeen kolmannessa paketissa tiedotetaan aktiivisesti hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista.

Projekti hyödyttää sekä käytännön journalismin kehitystyötä, journalismin ja viestinnän koulutusta että myös tutkimusta. Hankkeen ensimmäiseksi mediayrityskumppaniksi on lupautunut Keskisuomalainen. Myös muut sanomalehdet voivat halutessaan osallistua kokeilujaksoihin.

– Jyväskylän toimittajakoulutus toimii jo nyt journalismin tulevaisuuslaboratoriona. Olemme aiemmin testailleet esimerkiksi kamerakopterien käyttöä journalismissa ja nyt siis älykelloja. Pidempiaikaisena tavoitteena on rakentaa kansallista ja kansainvälistä verkostoa ja tutkimusyhteistyötä ubiikin eli joka paikan journalismin ja puettavan teknologian alueella, tutkimushankkeen johtaja, Turo Uskali viestintätieteiden laitokselta kertoo. 

Lisätietoja:

Turo Uskali, tel.+358 40 5488448, turo.i.uskali@jyu.fi 

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,