Ajankohtaista

Myös yksityishenkilöille verovähennys lahjoituksista yliopistolle

Vuoden 2016 alusta astui voimaan luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (laki tuloverolain muuttamisesta 98 a §), jossa säädetään, että "luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500  000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle  tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle". 

Lisätietoja:

yhteysjohtaja Anu Mustonen, anu.mustonen@jyu.fi, p. 050 564 9022

https://www.jyu.fi/yliopistontukijat

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151546 : Laki tuloverolain muuttamisesta 98 a §: Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,