Ajankohtaista

Miikka Pyykkönen kulttuuripolitiikan professuuriin

Miikka PyykkönenJyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on ottanut kulttuuripolitiikan professorin tehtävään YTT, dosentti Miikka Pyykkösen 18.1.2016 alkaen. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. 

Miikka Pyykkönen on opiskellut Jyväskylän yliopistossa ja väitellyt sosiologiasta, erityisalana kulttuuripolitiikka, vuonna 2007. Hän on toiminut kulttuuripolitiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2006. Hän on tehnyt tutkimusvierailuja mm. Yhdysvaltoihin, Argentiinaan, Ruotsiin ja Islantiin. Pyykkönen on nimitetty Helsingin yliopiston sosiologian dosentiksi vuonna 2012.

Pyykkösen kulttuuripoliittisissa tutkimuksissa ovat painottuneet monikulttuurisuuden, hallinnan, kansalaisyhteiskunnan ja luovan talouden teemat. Tällä hetkellä hän tutkii mm. suomalaisen romani- ja saamelaispolitiikan historiaa, vertailevasti Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen hallinnoinnin historiaa, kulttuuripolitiikan ja monikulttuurisuuden suhdetta sekä yrittäjyyden eri ulottuvuuksia. Hän on julkaissut kuusi tieteellistä teosta ja lähes 50 artikkelia.

Pyykkönen on työskennellyt monikulttuurista kansalaisyhteiskuntaa sekä valtaa ja toimijuutta tarkastelleissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa. Hän on ollut päähakijana ja tutkijana mukana sekä urbanisoituvien alkuperäiskansojen kulttuuripolitiikkaa että kansalaisuuden kulttuurista ulottuvuutta koskevissa EU-hankehakemuksissa.

Kulttuuripolitiikka on monitieteinen tutkimus- ja koulutusala, joka vastaa ainutlaatuisista kulttuuripolitiikan maisteri- ja tohtoriohjelmista. Opetusta järjestetään sekä suomeksi että englanniksi. Tutkimusalueet linkittyvät yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksen painoaloihin ja keskittyvät seuraaviin teemakokonaisuuksiin: kulttuuripolitiikan toimijuudet, välineet ja vaikutukset, kulttuuriin osallistuminen ja osallistumattomuus, kulttuurinen moninaisuus ja kestävyys sekä taiteen ja kulttuurin instituutiot. Jyväskylän yliopiston painoaloista kulttuuripolitiikan ohjelma kytkeytyy erityisesti ”kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa” -painoalaan.

Lisätietoja:

Professori Miikka Pyykkönen, miikka.pyykkonen@jyu.fi, puh. 040 805 4183
Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,