Ajankohtaista

Marja Järvelä ja Ilkka Ratinen Suomen ilmastopaneeliin

Emeritaprofessori Marja Järvelä ja lehtori Ilkka Ratinen Jyväskylän yliopistosta on nimetty Suomen ilmastopaneeliin, joka jatkaa työtään uudella kokoonpanolla ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelun tukena. Valtioneuvosto nimitti 21.1.2016 nelivuotiskaudeksi 15-henkisen paneelin, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistolta.

Ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Paneeli muun muassa laatii tieteellisiä koosteita ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta ilmastolain suunnittelua ja seurantaa varten.

Ilmastopaneelissa on laajaa sekä luonnontieteellistä että yhteiskunnallista osaamista, jotta laissa määriteltyjen tehtävien edellyttämä asiantuntemus voidaan varmistaa. Paneelin kokoonpano vaihtuu kausittain: tällä kaudella uutena aloittaa kahdeksan jäsentä. Mukana on huippuasiantuntijoita muun muassa energiapolitiikan, ympäristöterveyden ja arjen ilmastopolitiikan eri saroilta. 

Edellisen kauden työn tuloksia: Tiedote energia- ja ilmastopolitiikan seurannan systematiikkaa koskevan raportin luovuttamisesta ministeri Olli Rehnille 15.1.2016:

http://www.ilmastopaneeli.fi/news/66/77/Ilmastopaneeli-luovutti-raportin-ministeri-Rehnille/d,News/

Lisätietoja:

Tiedote ja paneelin kokoonpano ympäristöministeriön sivuilla

www.ilmastopaneeli.fi

professori, emerita Marja Järvelä, marja.jarvela@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,