Ajankohtaista

Väitös: 20.2.2016 Tietohallintojohtaja on mahdollisuuksien luoja (Selkälä)

Alkamisaika: lauantai 20. helmikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 20. helmikuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3

Jouko Selkälä, kuvaaja: Jaakko Mylly, Jäljen Jättiläinen

DI Jouko Selkälän tietojenkäsittelytieteen väitöskirjan ”CIO decision making: Issues and a process view” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä emeritusprofessori Pertti Järvinen (Tampereen yliopisto) ja tietohallintojohtaja Ari Kuusio (Hämeen ammattikorkeakoulu). Kustos professori Mikko Siponen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Selkälä tutki väitöskirjatyössään tietohallintojohtajan päätöksentekoa, käsittelyssä olevia asioita sekä hallintamallia, jota päätösten tekemisessä noudatetaan. Tietohallintojohtaja tasapainoilee jatkuvasti kilpailukyvyn, muutosten hallinnan ja tehokkuuden osa-alueilla. Tietotekniikan hallintamallin hyödyntäminen selkeyttää johtajan työtä merkittävästi, koska tällöin asiat käsitellään samoilla periaatteilla ja johdonmukaisesti. Jotta tietohallintojohtamista voidaan kehittää, on tärkeää tietää, miten johtajat tekevät päätöksiä.

Vastuu tekniikan toimivuudesta

Yleensä tekniikka on tietohallintojohtajan vastuulla. Tehtävänä on päättää ja ohjata, miten tekniikkaa käytetään, jotta se tukee liiketoiminnan etuja ja organisaation tavoitteita. Tavoitteena on myös viestiä tehokkaasti käytettävästä tekniikasta sekä tehdä valinnat ja linjaukset toimintaan sopivaksi.

Tekniikan toimimattomuus voi aiheuttaa nopeasti mittavia taloudellisia menetyksiä ja jopa hengenvaaran. Esimerkiksi terästehtaan valssauslinjan pysähtyminen aiheuttaa hetkessä miljoonien tappiot yhtiölle tuotannon menetyksinä ja hätäkeskuksen tietojärjestelmän paikannusohjelmistojen häiriöistä johtuvien viiveiden takia pelastustoimet kärsivät.

Johtajalta vaadittavat ominaisuudet

Tietohallintojohtajan tulee hallita niin tekniset, kaupalliset kuin toiminnallisetkin haasteet. Johtamiskokemus on ehdottomasti tarpeen. Tehokas ja monipuolinen viestintäosaaminen sekä neuvottelutaidot ovat perusvaatimuksia. Yleisesti johtajalla tulee olla korkeakoulututkinto joko kaupalliselta tai tekniseltä alalta ja täydellisellä johtajalla on myös pitkä työhistoria ja kokemus tietohallinto- ja tietotekniikkatehtävistä.

Tietohallintojohtaja on mahdollisuuksien luoja. Tehokkuuden ja kilpailukyvyn edistäminen vaatii toimintojen tehostamista ja tällöin johtaja on avainhenkilö prosessien kehittämisessä. Johtaja ratkoo toiminnallisia ongelmia käyttämällä täydentäviä tietoteknisiä ratkaisuja. Tehtävänä on varmistaa organisaation käyttämän tekniikan häiriötön toimiminen ja turvata sekä aineettomat että aineelliset resurssit.

Nämä tutkimustulokset tarjoavat uutta ymmärrystä sekä tietojärjestelmätieteen tutkimukseen että käytäntöön. Tietohallintojohtamisen kentälle tuodaan uusia tutkimushaaroja ja käytäntöön tulokset ehdottavat uutta asioiden käsittelymallia, jota johtajat voivat soveltaa omassa päätöksenteossaan.

Lisätietoja

Jouko Selkälä, jouko.selkala@kotinet.com, puh. 040 419 3321

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi, puh. 040 805 4483

Raahelainen Jouko Selkälä valmistui ylioppilaaksi 1984 Saloisten lukiosta ja diplomi-insinööriksi 1999 Oulun yliopistosta. Selkälä on tehnyt pitkän työuran teräsyhtiö Rautaruukilla ja matkapuhelinyhtiö Nokialla. Vuodesta 2005 alkaen Selkälä on toiminut tutkimus- ja kehitystehtävissä Oulun yliopistolla.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing numerona 232, Jyväskylä 2016, ISSN: 1456–5390, ISBN: 978-951-39-6547-1 (PDF) / (nid.). Luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston JYX-julkaisuarkistossa verkossa ja ostettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@jyu.fi. E-kirjana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6548-8

Abstract

Nowadays organizations’ operations are increasingly dependent on information and communication technology (ICT). Information technology (IT) has during the last decades become a central factor in the infrastructure for companies’ value creation. However, ICT is only useful if it is used optimally for the benefit of the organization. Typically, the person who is responsible for ICT at organizations is the chief information officer (CIO). Therefore, it is no surprise that CIO-related research has received interest in information systems research. In terms of CIO-related research, previous work has studied IT governance, IT and business alignment, and IT investment and described the key concerns of CIOs. Interestingly, CIOs’ decision-making process has received little interest. This is surprising, given that technology per se is not a panacea, but CIO decisions are required to reap optimal benefit for the ICT of an organization.

As a first step in closing this gap in research, this doctoral thesis explores key issues (concerns) for CIOs and examines how CIOs process these concerns. By interviewing 21 CIOs, I inductively developed a candidate process theory describing the CIOs’ decision-making process. As a key result, the elements of the CIO decision-making process and a diagram of the CIO decision process are described and discussed. 

This research offers new understanding for information system (IS) research and practice. For IS research, this study outlines new research directions for CIOs’ decision making. For IS practice, the doctoral thesis suggests that key issues of IT management should be managed with a good and solid process that takes into consideration the organizational benefits.

 

Lisätietoja

Jouko Selkälä
jouko.selkala@kotinet.com
+358 40 419 3321
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,