Ajankohtaista

Väitös: 11.3.2016 Nivelrikkopotilaat hyötyvät luustoa vahvistavasta liikunnasta (Multanen)

Alkamisaika: perjantai 11. maaliskuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 11. maaliskuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Martti Ahtisaari -sali (Aud. 1)

Juhani MultanenTHM Juhani Multasen fysioterapian väitöskirjan ”Exercise for Bone and Cartilage in Postmenopausal Women with Mild Knee Osteoarthritis” (Liikuntaa luustolle ja rustoille vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on lievä polven nivelrikko) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Leif E. Dahlberg (Lundin yliopisto) ja kustoksena toimii professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Vaihdevuosi-iän ohittaneet naiset, joilla voi olla sekä osteoporoosin (luukato) että nivelrikon riski, voivat harrastaa turvallisesti luustoa ja toimintakykyä ylläpitävää intensiivistä hyppelytyyppistä liikuntaa. Juhani Multanen havaitsi tämän väitöskirjatutkimuksessaan, jossa selvitettiin asteittain kovenevan hyppelyharjoittelun vaikutuksia luustoon, rustoihin, nivelrikon oireisiin sekä suorituskykyyn vaihdevuodet ohittaneilla naisilla, joilla on lievä polven nivelrikko.

Luut vahvoiksi hyppelyllä ja nopeilla suunnanmuutoksilla

Luuston kannalta tehokkaan liikunnan tulee sisältää kehoon kohdistuvaa isku- ja tärähdystyyppistä kuormitusta (hyppelyharjoittelua) sekä nopeita suunnanmuutoksia. Tämänkaltaisen kuormituksen on aiemmin ajateltu olevan haitallista nivelrustolle, joskaan asiaa ei ole koskaan tieteellisesti osoitettu.

Tutkimus osoitti, että harjoittelu lisäsi reisiluun kaulan mineraalimassaa ja lujuutta sekä paransi fyysistä suorituskykyä, kuten lihasvoimaa ja tasapainoa, jotka ovat tärkeitä kaatumisriskin vähentämisessä. Tutkimuksen päälöydös oli, että säännöllinen asteittain koveneva hyppelyharjoittelu ei aiheuttanut muutoksia polvirustoon, eli harjoittelu oli turvallista nivelille alkaneesta nivelrikosta huolimatta. Kahdentoista kuukauden harjoittelu toteutui erittäin hyvin. Harjoittelu ei aiheuttanut polvikipua tai nivelen jäykkyyttä.

- Polven alkavasta nivelrikosta huolimatta vaihdevuosi-iän ohittaneet naiset voivat ja heidän kannattaa harrastaa progressiivisesti etenevää luustoa ja toimintakykyä ylläpitävää ja vahvistavaa liikuntaa, Multanen tiivistää.

Rustot kestävät kovaa kuormitusta

Tutkimushenkilöiksi ilmoittautuneista, polvikivusta kärsivistä 50–65-vuotiaista naisista seulottiin 80 naista, jotka arvottiin joko harjoitteluryhmään tai verrokkiryhmään. Harjoitusryhmäläiset harjoittelivat ohjatusti kolme kertaa viikossa vuoden ajan verrokkiryhmän jatkaessa tavanomaista liikuntaansa. Tutkittavien lievä polven nivelrikko varmistettiin röntgenkuvauksella ennen tutkimuksen alkua. Liikunnan vaikutusta reisiluun kaulan rakenteeseen ja lujuuteen mitattiin DXA-laitteella ja polvinivelen ruston biokemiallista koostumusta arvioitiin ruston kuvantamiseen kehitetyillä dGEMRIC- ja T2 relaksaatioaikamagneettikuvausmittauksilla.

–  Nivelrikon alkuvaiheeseen liittyy proteoglykaanimolekyylien katoa ja kollageenisäikeiden hajoamista nivelrustossa. Aiemmin on epäilty että luustolle suotuisa hyppelytyyppinen harjoittelu kiihdyttää näitä patologisia prosesseja. Tutkimuksemme osoitti, ettei harjoittelulla ollut vaikutusta ruston biokemialliseen koostumukseen, eli rustot kestävät kovaakin kuormitusta, kunhan harjoittelun koventaminen maltetaan toteuttaa asteittain, Multanen toteaa.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan ja Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan laitoksen kanssa.

Lisätietoja:

Juhani Multanen, juhani.multanen@ksshp.fi, puh. +358 50 5551933
Viestintävastaava Liisa Harjula, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 4403, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Tutkimusta ovat tukeneet Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Juho Vainion Säätiö, Yrjö Jahnssonin Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Kansallinen TULES ja biomateriaalitutkijakoulu (TBDP).

Juhani Multanen kirjoitti ylioppilaaksi Savonlinnan Talvisalon lukiosta vuonna 1983. Hän valmistui fysioterapeutiksi Savonlinnasta vuonna 1987 ja terveydenhuollon maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1995. Hän on toiminut opetustehtävissä Mikkelin ammattikorkeakoulussa sekä tohtorikoulutettavana ja tutkijana Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella. Väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet professorit Ari Heinonen ja Arja Häkkinen Jyväskylän yliopistosta sekä professori Ilkka Kiviranta Helsingin yliopistosta. Tällä hetkellä Juhani Multanen työskentelee liikuntafysiologina Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Sport, Physical Education and Health numerona 235, Jyväskylä 2016, ISSN: 0356-1070, ISBN: 978-951-39-6564-8. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi ja yliopistokauppa Sopista. Väitöskirja JYX-portaalissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6564-8


Abstract
Osteoarthritis patients will benefit from bone favorable exercise 

The postmenopausal women, who may be at risk of osteoporosis (bone loss) as well as at risk of osteoarthritis, can do safely progressive high-impact training to maintain and improve their bone strength and physical function. This was discovered in Juhani Multanen’s doctoral thesis, in which the effects of high-impact exercise program were examined on bones, cartilages, osteoarthritis symptoms and physical function in postmenopausal women with mild knee osteoarthritis.

Jumping exercise and versatile rapid movements for strong bones

The most efficient exercise modality to improve bone strength is shown to be high-impact loading (jumping type of exercise) including rapid change of movement directions. Previously, this type of exercise has been thought to be harmful for the integrity of articular cartilage, although the issue has never been proven scientifically.

This study showed that training increased femoral neck bone mineral mass and strength, and also improved physical function, such as muscle strength and balance, which both are important in terms of fall prevention. The most important finding was that high-impact jumping exercise did not have harmful effects on the biochemical composition of cartilage as investigated by MRI in subjects with mild knee osteoarthritis. In addition, the 12-month training was very well tolerated; it did not induce knee pain or stiffness, and the general training compliance was high. The clinical significance of this study is, postmenopausal women in mind, that despite of mild knee osteoarthritis, a person is allowed, and even encouraged to progressively implement high-impact loading exercises to maintain and improve her bone strength and functional ability.

Cartilage has ability to withstand high loading forces

Eighty eligible postmenopausal women from 50 to 65 -years of age and having knee pain on most days of the month, were enrolled into the study and randomly assigned into either a training group or a control group. The mild knee osteoarthritis of all participants was confirmed prior the randomization and intervention by radiographs. Training group exercised according a supervised progressive high-impact exercise program three times a week for 12 months, while the control group continued their normal physical activity. The effects of exercise on femoral neck bone structure and competence was measured by DXA, and the effects of exercise on knee cartilage biochemical composition was measured by dGEMRIC and T2 relaxation time – MRI methods specifically designed to assess biochemical composition of cartilage.

-   The loss of proteoglycans and breakdown of collagen fibers in the articular cartilage are considered to represent the onset of the degenerative process of osteoarthritis. Our study showed that high-impact loading exercise program had no effect on knee cartilage biochemical composition. This means that even rather intensive exercise, if progressively implemented, is safe for cartilage health in mild knee osteoarthritis, says Multanen.

The study was carried out in the Department of Health Sciences at University of Jyväskylä in cooperation with the Central Finland Central Hospital and the Department of Medical Technology, Institute of Biomedicine in University of Oulu in Finland.

The research was funded by the Academy of Finland, the Finnish Ministry of Education and Culture, the Finnish Cultural Foundation, the Juho Vainio Foundation, the Yrjö Jahnsson Foundation, the Emil Aaltonen Foundation, the Central Finland Health Care District and the Finnish Doctoral Programme of Musculoskeletal Disorders and Biomaterials (TBDP).

For more information:
Juhani Multanen, tel. +358 50 555 1933, juhani.multanen@ksshp.fi

 

Lisätietoja

THM Juhani Multanen
Juhani.multanen@ksshp.fi
050 555 1933
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,