Ajankohtaista

Väitös: 19.2.2016 Suomalainen kulttuuriperintö tulkittiin 1890-luvulla monitahoisena ja aktiivisena (Lonkila)

Alkamisaika: perjantai 19. helmikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 19. helmikuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

Helena Lonkila, kuvaaja: Pekka Agarth

FM Helena Lonkilan museologian väitöskirjan ”Syvällä sydänmaassa – Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin Kainuu” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä emeritusprofessori Seppo Knuuttila (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen. 

Helena Lonkila tutki väitöskirjassaan kansallisen kulttuuriperinnön muotoutumisprosessia.  Tutkimus osoittaa, että suomalainen kulttuuri nähtiin sen kehkeytymisvaiheessa monitahoisempana ja aktiivisempana perinteenä kuin myöhemmät käsitykset kansallisesta kulttuuriperinnöstä antavat ymmärtää. 

Arkkitehdit Yrjö Blomstedt ja Victor Sucksdorff tekivät tunnetun Venäjän Karjalan tutkimus- ja keräysmatkansa kesällä 1894.  Matkasta julkaistiin kaksiosainen Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja -teos, joka myöhemmin arvioitiin arkkitehtuurin Kalevalaksi ja taideteollisuuden klassiseksi tiennäyttäjäksi.  Suurelle yleisölle on kuitenkin jäänyt tuntemattomaksi se, että Blomstedt ja Sucksdorff työskentelivät menestyksellisesti myös nykyisen Kainuun alueella. Arkkitehdit viipyivät Kainuun sydänmailla kaksi heinäkuun ensimmäistä viikkoa, jolloin he valokuvasivat, maalasivat, piirsivät rakennuksia, haastattelivat paikallisia ihmisiä sekä tallensivat esineitä ja kankaita.

Lonkila tutki Blomstedtin ja Sucksdorffin Kainuun matkaa kriittisen heritologian (museologian), etnografian ja kulttuurisemiotiikan menetelmin käyttäen arkisto- ja museoaineistoja, aikalaistekstejä ja -karttoja, taiteilijoiden teoksia ja elämänkertoja sekä omia kenttätyöaineistojaan. Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin jälkiä seurattiin museoissa, arkistoissa ja Kainuun korpimaassa paikantaen arkkitehtien keräämä aineisto maastoon ja kartalle.

Arkisto- ja kenttätyön pohjalta tehtiin Kainuun matkan rekonstruktio, jossa liitettiin Blomstedtin ja Sucksdorffin matka muihin 1800-luvun lopun Itä-Suomeen suuntautuneisiin taiteen ja tieteen matkoihin ja niistä käytyihin keskusteluihin. Kulttuurisemioottisessa analyysissa nostettiin esiin, miten arkkitehtien vuoropuhelu paikallisten ihmisten, oman kokemuksensa ja jo vakiintuneiksi muodostuneiden kansallisten merkitysten välillä piirtyy ja kirjoittautuu aineistoihin.

Suomalaista kulttuuriperintöä on tulkittu yksinkertaistaen

Lonkilan mukaan suomalaista kulttuuria pidetään usein köyhänä tai ainakin yksinkertaiseen merkkijärjestelmään pohjautuvana.  Kulttuuriperinnön tutkimusta vaivaavatkin usein kohdettaan yksinkertaistavat tieteenalakohtaiset aineistot, konventionaaliset jäsentämistavat ja pelkästään vastakkain ajatteluihin pohjautuvat teoreettiset lähtökohdat.  Nämä estävät näkemästä kulloisenkin ajankohdan tutkimus- ja tallennustilannetta avoimena, mikä koskee sekä kansallisen kulttuuriperinnön kehkeytymisvaihetta että myöhempiä tulkintoja.

Lonkila tutkimus osoittaa, että Blomstedtin ja Sucksdorffin keruu- ja tutkimusmatkan aineisto on tulkittavissa visuaalis-aistimellisena kuvauksena kansasta sekä monitahoisena keskusteluna säilyttämisen ja tallentamisen arvoisesta perinteestä. Lonkilan kehittämä, keruumatkojen tekijöiden ja tulkitsijoiden kokemuksellisuuden huomioiva metodi avaa uusia mahdollisuuksia museo- ja arkistoaineistojen tulkinnalle. Metodia voidaan hyödyntää esimerkiksi museo- ja kulttuuriperintöaineistojen keruussa ja hallinnassa sekä kehitettäessä heritologista tutkimusta ja kulttuuriperinnön esittämisen käytäntöjä. 

Lisätietoja

Helena Lonkila, helena.lonkila@jyu.fi, 050 439 0096

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi, 040 805 4483

Helena Lonkila (os. Loima) on syntynyt Savonlinnassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Ilomantsin lukiosta (1979).  Hän on opiskellut kansatiedettä ja kulttuurihistoriaa Turun yliopistossa, tekstiili- ja vaatetussuunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa, kasvatustiedettä Oulun yliopistossa ja valmistunut filosofian maisteriksi, pääaineena museologia Jyväskylän yliopistosta 2004. Lonkila työskentelee Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella yliopistonopettajana ja koordinoi Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutusta (KUOMA). Vuosina 1984–2016 Lonkila työskenteli Kainuun museon konservaattorina ja tutkija-konservaattorina.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 281. ISSN 1459-4323; (nid.), ISSN 1459-4331; 281 (PDF), ISBN 978-951-39-6544-0 (nid.),ISBN 978-951-39-6545-7 (PDF). Teos on luettavissa sähköisenä Jyväskylän yliopiston kirjaston JYX-julkaisuarkistossa.

Painettua teosta saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. +35850 3109986, myynti@library.jyu.fi ja teos on myös myynnissä yliopistokauppa Sopissa (T-rakennus)

Abstarct

Deep in the Heartland – The Kainuu of Yrjö Blomstedt and Victor Sucksdorff

This dissertation looks into the journey of research and collecting into Finnish and Russian Karelia undertaken by Yrjö Blomstedt and Victor Sucksdorff in 1894 as an heritological question dealing with the matter of choice in cultural heritage. My research focuses on the processes of becoming aware of cultural heritage, centering upon the diversity of the culture Blomstedt and Sucksdorff discovered on their travels – the incongruity of the cultural texts on the micro level as well as the appearance of cohesion in their macro level gestalt. The source materials in application are multimodal archival, museal and field work materials, as well as materials of travels and research, newspaper articles, and maps. Through the analysis of these multimodal sources we discover how the culture discovered by Blomstedt and Sucksdorff, as well as the local, national and international contemporary discussion were filtered into the dense ethnographical descriptions of their journey. The national romantic travels and the practices of such undertakings conducted by other Karelianist artists of the 1890s are also taken into account. Through combining these different points of view we examine how the visual and material cultural heritage and the experience of the researcher are etched and written into the materials of the collecting journeys.

                      Deep in the Heartland is comprised of three points of view which are both complementary and defining: critical heritology, dense ethnography, and cultural semiotics. The aim of combining different theoretical-methodological stances is to bring forth the intertextualities of practices of cultural heritage in a meaningful, critical way. A detailed historical reconstruction of the collection journey functions as an empirical, stemming-from-materiality core of the research, which becomes apparent in the notions and reflections of the researcher.

                      The research is an analysis of three cases compiled from the research materials: The Kantele-player of Vuokatti, the Weaver girl of the heartland, and a famous Guide for the journeys of artists. The purpose of these case studies is to produce multi-voiced, multi-leveled interpretations of the contents, shapes, and actions within texts of cultural-semiotic nature. The cases also bind together the historical, social, and geographical contexts along with discussions of them. In these cases the materials of Blomstedt and Sucksdorff are made apparent as active local tradition, representation of cultural heritage, and interpretation of national culture.

                      The sensibleness in choosing three viewpoints and three cases is founded in their complementary nature. When applied together they do not wrap a complex object of study in an unbroken whole, but instead allow for the overlapping and filtration of national cultural heritage on both the micro and macro levels. The structure of the research demonstrates a heritological approach stemming from an archival and field work origin, as well as developing a method and theoretical background for the re-interpretation of archival and museal materials.

 

 

Lisätietoja

Helena Lonkila
helena.lonkila@jyu.fi
+358408054212
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,