Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto sai 3,7 miljoonaa kärkialoilleen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen valitsemien tutkimusalojen vahvistamista yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Profiloitumiseen suunnattua rahoitusta myönnettiin yliopistoille nyt toisen kerran.  

Jyväskylän yliopisto sai 3,7 miljoonaa euroa vahvistaakseen profiiliaan kolmella strategiassaan mainitulla tutkimuksen painoalalla. Soveltava kielentutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa on noussut kansainvälisesti yhdeksi tärkeimmistä kielitieteiden alueista. Fyysinen aktiivisuus elämän aikana kattaa liikuntatieteellisen tutkimuksen eri aloja ja kolmanneksi Nanoscience Center tarjoaa luonnontieteistä erityisesti fysiikkaa ja kemiaa yhdistävän ympäristön molekylaariselle nanotieteelle. Yliopiston rehtori Matti Manninen päättää rahoituksen jaosta näiden kolmen alueen kesken.

Yliopiston menestyminen profilointirahoituksen saamisessa on osoitus tutkimuksen korkeasta tasosta ja yliopiston oikeista strategisista valinnoista, rehtori Manninen toteaa. Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa on monitieteisiä. Hakuun osallistuneista 14 yliopistosta 12 sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 559 000 eurosta 12 miljoonaan euroon.

Kukin yliopisto sai esittää Suomen Akatemialle yhden hakemuksen. Hakemuksissa yliopistot esittivät myös omat panostuksensa valitsemilleen vahvuusalueille. Suomen Akatemia päätti rahoituksesta kansainvälisen arviointipaneelin hakemuksista antamien lausuntojen pohjalta.

”Rahoitusmuoto on yliopistoille erittäin hyvä tapa kehittää omaa toimintaansa. Jo ensimmäisen hakukierroksen jälkeen yliopistojen tapa profiloida tutkimusalojaan on selvästi vahvistunut, mikä näkyy hakemuksissa monipuolisina luovina lähestymistapoina ja yhteistyötä edistävinä hankkeina. Paneelista on ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka ainutlaatuisia ja lupaavia monet suomalaisyliopistojen vahvuusalat ovat, ja kuinka yliopistot näkevät keskinäisen työnjaon ja yhteistyön mahdollisuuden”, hakemukset arvioinut ja yliopistojen rehtorit haastatellut kansainvälinen paneeli toteaa.

Paneeli arvioi hakemukset ja haastatteli kunkin yliopiston johdon sekä laati näiden perusteella lausunnot. Arviointikriteereinä oli esitettyjen ratkaisujen laajuus ja selkeys, suunnitelmat tutkimuksen kansainvälisen tason saavuttamiseksi sekä yliopiston sitoutuminen profiloitumiseen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen.

Tämän vuoden profilointiehdotuksissa korostuivat vahvoina aloina yhteiskuntatieteelliset ja humanististen alojen tutkimuskokonaisuudet, kuten myös Jyväskylän yliopiston soveltavan kielitieteen kokonaisuus.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen, puh. 040 6800 215, matti.manninen@jyu.fi 
Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen, puh. 0400 648 504, timo.taskinen@jyu.fi

Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Heikki Ruskoaho, p. 029 533 5012
Johtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114

http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2016/suomen-akatemialta-rahoitusta-yliopistojen-valitsemien-tutkimusalojen-vahvistamiseen/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,