Ajankohtaista

Väitös: 18.3.2016 Tunteet tärkeässä asemassa kiinalaisessa organisaatioelämässä (Nie)

Alkamisaika: perjantai 18. maaliskuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 18. maaliskuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Delta

Dan Nie

Master of Management Dan Nien johtamisen väitöskirjan "Culture matters. The leader-follower relationship in the Chinese organizational context" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Raminta Pučėtaitė (Vilnius University) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

Dan Nie tutki väitöstutkimuksessaan johtajan ja alaisen välistä vuorovaikutusta. Tarkoituksena oli ymmärtää ja lisätä tietämystä johtaja- alaissuhdeteoriasta eli LMX-teoriasta kiinalaisessa organisaatioympäristössä. Tutkimus tarjoaa kattavan ymmärryksen johtaja-alaissuhteesta kiinalaisen työelämän ja johtamisen näkökulmasta katsottuna.

Nie soveltaa teoriaa kiinalaisessa ympäristössä ja analysoi johtaja-alaissuhteen, organisaation eettisen kulttuurin ja työntekijän työhön sitoutumisen välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa paneudutaan myös organisaation eettisen kulttuurin selvittämiseen yrityksen eettiset hyveet -mallin pohjalta (Corporate Ethical Virtues, CEV).

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että johtajan ja alaisen suhde Kiinassa on hierarkkinen. Molemminpuolinen kunnioitus ja kasvojen säilyttäminen puolin ja toisin on tärkeää. Johtajasuhteiden henkilökohtaista ja emotionaalista puolta tulisi korostaa kiinalaisessa organisaatioelämässä enemmän kuin LMX-teoriassa sanotaan. Perinteisiä työsuhteita läheisempiä tunnesiteitä pidetään kiinalaisten sosiaalisten arvojen mukaisina. On esimerkiksi suotavaa muistaa työntekijää lahjalla merkkipäivänä tai vierailla vakavasti sairastuneen luona. Emotionaalinen elementti tulisikin siis sisällyttää osaksi johtajuutta Kiinassa toimittaessa.

Tuloksista käy myös ilmi, että eettisellä organisaatiokulttuurilla on vaikutusta johtaja-alaissuhteeseen ja toimiva suhde puolestaan voi vahvistaa työhön sitoutumista. Näin ollen johtaja-alaissuhde voi toimia välittäjänä eettisen organisaatiokulttuurin ja työntekijöiden työhön sitoutumisen välisessä suhteessa.

Nien tutkimus tukee myös seitsenportaisen CEV-asteikon käyttämistä organisaation eettisen kulttuurin mittauksessa alkuperäisen kahdeksanportaisen asteikon sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että CEV-asteikkoa voidaan käyttää kiinalaisissa organisaatioissa osittain organisaatioiden eettisen kulttuurin arvioinnissa.

Lisätietoja

Dan Nie, dan.nie@jyu.fi, 045 355 4970

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi, 0408054483

Tutkimus on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics 167 URN:ISBN:978-951-39-6556-3 ISBN 978-951-39-6556-3 (PDF) ISBN 978-951-39-6555-6 (nid.) ISSN 1457-1986.  Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi ja yliopistokauppa Sopista. Väitöskirja on luettavissa myös JYX-portaalissa 

Dan Nie valmistui maisteriksi Shanghain yliopistosta vuonna 2007 ja hänet hyväksyttiin 1.12.2010 Jyväskylän kauppakorkeakouluun tohtoriopiskelijaksi. Nien päätutkimusaloja ovat johtaja- ja alaissuhteet, eettinen organisaatiokulttuuri sekä työntekijöiden hyvinvointi.

Tutkimusta ovat tukeneet JSBE, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Emil Aaltosen säätiö ja Keski-Suomen rahasto.

Abstract

In this dissertation, the dynamics between leader and follower is the focus. This dissertation contributes to knowledge and understanding of the leader-member exchange (LMX) theory in Chinese organizational settings. The research has three aims. The first aim is to increase knowledge and understanding of the LMX theory by contextualizing the theory in the Chinese setting. The second aim is to analyze the connections between LMX, ethical culture of an organization and employee work engagement. Finally, the third aim is to examine the construct validity of the measurement of the ethical culture of an organization, namely Kaptein’s (2008) Corporate Ethical Virtues (CEV) model.

The empirical data came from three different organizations in Mainland China. The results showed that the personal and emotional side of leadership relationships need to be emphasized more strongly in Chinese organizational life than the LMX theory. Further, the ethical organizational culture can have a socializing effect on leader-member relationship and employee work engagement. On one hand, that the ethical culture of an organization is helpful to strengthen leader-follower relationships; alternatively, it showed that the leader-follower relationship plays a positive and significant role in nurturing employees’ work engagement. It is suggested that LMX can be taken as a mediator in the relationship between ethical organizational culture and employee work engagement.

In sum, this study provides a more comprehensive understanding of LMX from the socio-context point of view than previous studies, and a specific ethical and emotional viewpoint are suggested to be worth further consideration and discussion in LMX research and practice in the future.

Lisätietoja

Tutkimusavustaja / Research Assistant Nie, Dan
dan.d.nie@student.jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,