Ajankohtaista

Väitös: 29.4.2016 Metro Manilan köyhien perheiden asumisoloja voi parantaa (Coker)

Alkamisaika: perjantai 29. huhtikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 29. huhtikuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora Auditorio 3

Abidemi Coker, kuvaaja: Gavaza Maluleke

M.Soc.Sc. Abidemi Cokerin yhteiskuntapolitiikan väitöskirjan ”Negotiating informaI housing in Metro Manila: Forging communities through participatíon” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Roger Keil (Yorkin yliopisto, Kanada) ja kustoksena emeritaprofessori Marja Järvelä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Kaupungistumisen seurauksena maailmassa on kasvava määrä yli kymmenen miljoonan asukkaan suurkaupunkeja, joita kutsutaan megakaupungeiksi. Taloudellisesta kasvusta huolimatta niissä elää valtava määrä köyhiä perheitä, jotka asuvat keskustojen laitamilla, joissa asuminen on laadultaan heikkoa tai jopa vaarallista.

Cokerin tutkimuksen mukaan kohtuuhintaista asumista voidaan järjestää köyhille perheille rakentamalla uusia asumisyksiköitä sekä panostamalla osallistaviin paikallisyhteisöä vahvistaviin toimiin.

Tutkimus kohdistui kansalaisjärjestöjen asunto-ohjelmiin ja julkihallinnollisten toimijoiden strategioihin, joiden avulla haluttiin edistää alhaisten kustannusten asumista tai luvattomasti asuvien maanvaltaajien uudelleen asuttamista. Coker analysoi myös sitä, miten megakaupungin sosiaalipoliittiset ja institutionaaliset suhteet edesauttavat tai estävät pääsyä turvattuun asumiseen.

Onnistumisia sekä urbaaneja katkoksia

Tutkimus osoittaa, että Metro Manilan megakaupunkialueella monet kansalaisjärjestöt ovat onnistuneet laatimaan ohjelmia, joiden avulla perheitä on voitu siirtää vaarallisilta asuinalueilta virallisen asumisjärjestelmän piiriin.

Kansalaisjärjestöjen asunto-ohjelmat painottavat asukkaiden osallistamista asuntojen rakennusvaiheesta alkaen sekä yhteisöllisen toiminnan tärkeyttä vakaan asumisen voimavarana. Kansalaisjärjestöjen yhteisöllinen rakennustyö muodosti uutta asumista tukevaa arvopohjaa ja paransi valmiuksia käydä neuvotteluja maankäytöstä sosiaalisen asuntotuotannon tarpeisiin.

Coker esittelee työssään käsitteen urbaani katkos, jolla kuvataan asia-alueita, joissa asumiseen liittyvän julkisen hallinnan menettelyt epäonnistuvat tai ovat olennaisesti puutteellisia. Kuitenkin kansalaisjärjestöt pystyivät korjaamaan urbaanin katkoksen vaikutuksia Metro Manilassa.

Yhteisöllisiä voimavaroja kasvattamalla, edistämällä sosiaalista asuntotuotantoa ja vaatimalla osallistavia asumissektorin hallintamenettelyjä viranomaisilta kansalaisjärjestöt saavat aikaan muutoksia julkishallinnollisten toimijoiden toimintatavoissa.

– Kehittyvien maiden megakaupungit ovat monimuotoisia, kompleksisia kokonaisuuksia, joiden dynamiikkaa on yritettävä ymmärtää sisältäpäin. Näin voidaan löytää innovatiivisia toimia, jotka auttavat rakentamaan sosiaalipolitiikkaa paikallisista tarpeista käsin, Coker huomauttaa.

On tärkeää, että paikalliset viranomaiset ja muut kaupungin hallintoon osallistuvat tahot oppivat tunnistamaan köyhien perheiden arkipäivän tarpeita sekä jakamaan ja hallinnoimaan resursseja yhdessä perheiden ja kansalaisten omien paikallisten yhdistysten kanssa. 

Lisätietoja

Abidemi Coker, bidemi.coker(at)gmail.com, +358 45 1184300

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi, 040 805 4483

  • Secondary school: Woodridge College and Preparatory School, South Africa
  • Bachelor of Arts in Behavioral Science, De La Salle University, Manila, Philippines (2000-2004)
  • Master of Social Science, University of Jyväskylä  (2004-2006)
  • Junior Lecturer, Social and Public Policy, University of Jyväskylä (2007-2012)
  • Doctoral student, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä (2012-)
  • Research Consultant (2015-)

Teos on julkaistu sarjassa Studies in Education, Psychology and Social Research, 551, 148p. Jyväskylä 2016; ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-6589-1. Painettua teosta saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. +35850 3109986, myynti@library.jyu.fi ja se on myös myynnissä yliopistokauppa Sopissa (T-rakennus). Väitös on saatavilla myös JYX-julkaisuarkistosta.

Abstract

Negotiating informal housing in Metro Manila: Forging communities through participation

This study takes a three-pronged approach to understanding the complexities of organizing housing for squatter communities in the megacity of Metro Manila, Philippines. It examines socialized housing programs available to informal settlers and the socio-political and institutional relationships that enable or impede access to housing. The core of the data forms the first focal point around the analytical concepts of access, participation and community building. The empirical data is drawn from 20 interviews with community members, NGO staff and state housing program coordinators in Metro Manila. The data is then analyzed at the broader theoretical level by examining the social programs in light of the second focal area of housing rights and urban governance. The data is discussed within the context of poverty and megacities, which form the third area of focus. The study highlights the relevance of viewing informal settlements as communities where resources are shared though informal associations. These associations are essential for gaining access to housing of both NGOs and government, but their roles are different for the two types of housing providers. The issue of professional squatters is examined, as their presence in squatter communities poses considerable concern and mistrust in communities and for housing providers. The requirements of the housing programs are considered to be unique due to the formalization of “values formation” and “social preparation” as participatory actions for community building. The study introduces the concept of urban disconnect to demystify the urban governance challenge. Finally, the thesis proposes that the increased application of community-level participation for housing access, especially by government agencies, have transformed power structures in ways that are reflective of a social movement.

Keywords: informal housing, informal settlers, professional squatters, community, participation, values formation, social preparation, poverty, megacities, Metro Manila 

 

Lisätietoja

Abidemi Coker
bidemi.coker@gmail.com
+35804501184300
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,