Ajankohtaista

Väitös: 23.4. Vastuun jakaminen haastaa oppilaan ja opettajan (Saarenketo)

Alkamisaika: lauantai 23. huhtikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 23. huhtikuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 1

Tiina Saarenketo, kuva: Arto Revonkorpi.
Tiina Saarenketo, kuva: Arto Revonkorpi.
KM Tiina Saarenkedon kasvatustieteen väitöskirjan ”Oppilaiden kanssa vastuuta jakamassa. Peruskoulun kahdeksannen luokan oppilaiden autonomian vahvistaminen englannin oppitunneilla samanaikaisopetuksen tuella” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena lehtori Aimo Naukkarinen (Jyväskylän yliopisto).
 

Saarenketo selvitti, millainen oppimiskulttuuri oli peruskoulun 8. luokan englannin tunneilla, joilla aineenopettaja ja erityisopettaja toteuttivat samanaikaisopetusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, mitä tapahtui samanaikaisopetuksen tuella toteutetun opetuskokeilun aikana, kun pyrkimyksenä oli sekä kehittää opetusta että aktivoida ja vastuuttaa oppilaita oman oppimisensa suhteen. Kiinnostuksen kohteena oli myös samanaikaisopetuksen tuella luokkahuoneeseen rakennettu opetuskulttuuri. 

Valta voi myös hämmentää

Opetuskokeilussa kokeiltiin erilaisia tapoja, joilla oppilaat asettivat itselleen tavoitteita. Oppilaat valitsivat sekä työtapoja että tehtäviä.

– Oppilaat nauttivat lisääntyneistä valinnanmahdollisuuksista. Kun oppilas sai valita, työhön sitoutuminen parani. Olennaista oli, etteivät opettajat arvottaneet tarjoamiaan valintoja, Saarenketo toteaa.

Oppilaat myös arvioivat työskentelyään ja oppimistaan eri tavoin. Oppitunneilla oppilailta tietoisesti vaadittiin ajattelua ja puhe oppimisesta lisääntyi. Osa oppilaista kukoisti koko opetuskokeilun ajan ja osa eksyi aluksi saatuaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Vallan ottaminen oman oppimisensa suhteen vaati oppilailta harjaantumista, mutta niin kävi myös opettajien taidoille antaa oppilaille tavoiteltua valtaa.

– Oppilaiden oli haastavaa asettaa tavoitteita omalle oppimiselleen. Me opettajat emme löytäneet sopivaa toimintatapaa emmekä riittävästi aikaa tavoitteiden tiedostamisen ja kehittämisen tueksi. Emme osanneet motivoida kaikkia oppilaita oman oppimisensa tarkkailuun, saati ohjata prosesseja riittävästi, kertoo Saarenketo.

Ei tempuilla vaan kokonaisvaltaisella kehittämisellä

Havaittiin, ettei autonomian vahvistaminen erillisenä elementtinä ollut mielekästä, vaan mukaan tulivat kysymykset oppilaan kokemasta omasta kompetenssista ja luokan yhteisestä vuorovaikutuksesta, jonka perusteella oppilas rakensi yhteenkuuluvuuden tunteita.

Samanaikaisopetus osoittautui toimivaksi työtavaksi sekä oppilaiden oppimisen tukena että opettajien ammatillisen kasvun mahdollistajana. Jotta oppilaan autonomiaa tukeva oppimiskulttuuri on mahdollinen, opettajien on aktiivisesti osoitettava luottamustaan oppilaisiinsa, kuunneltava heitä ja lähestyttävä heitä positiivisin odotuksin. Opettajien on opeteltava vähentämään kontrolliaan tai ainakin muovattava kontrollinsa laatua sekä uskallettava antaa vastuu oppimisesta oppilaille itselleen.

Olennaista on miettiä, ketkä oppilaiden tarpeita määrittelevät. Oppimistilanteessa on puhuttava siitä oppimisesta ja kyvykkyydestä, jota tavoitellaan ja arvostetaan. Ilmapiiriä on aktiivisesti uudistettava, jotta oppimista tukeva toiminta voi kouluissa saada uusia muotoja. Koulukulttuurin kehittyminen kulkee opetuskulttuurin kehittymisen rinnalla. Opettajia on tuettava, jotta tarvittavat muutokset saadaan rakennettua.

Lisätietoja:

Tiina Saarenketo, tiinasaarenketo@hotmail.com, puh.040 5578728

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi, puh. 040 805 4483

Tiina Saarenketo valmistui kasvatustieteiden maisteriksi ja erityisopettajaksi Jyväskylän yliopistosta keväällä 2005. Sitä ennen hän oli suorittanut lääkintävoimistelijan ja erikoislääkintävoimistelijan tutkinnot ja työskennellyt vuosia fysioterapeuttina aikuis- ja lapsineurologian saralla.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä studies in education, psychology and social research 547. URN: ISBN:978-951-39-6570-9. ISBN 978-951-39-6570-9 (PDF) ISBN 978-951-39-6569-3 (nid.) ISSN 0075-4625. Painettua teosta saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. +35850 3109986, myynti@library.jyu.fi ja se on myös myynnissä yliopistokauppa Sopissa (T-rakennus). Väitös on saatavilla myös JYX-julkaisuarkistosta.

Abstract

Sharing responsibility with students. Strengthening the autonomy of eighth grade students during English lessons with the support of co-teaching in Finnish basic education

The aim of this ethnographic and autoethnographic research was to explore what kind of a learning culture existed in an 8th grade English class in a Finnish basic education school in the 2011-2012 academic year. The class was taught jointly by a subject teacher and a special education teacher. A teaching experiment was implemented with the support of co-teaching during which teachers aimed to strengthen students' learning autonomy: to support their active learning and help them act as responsible learners.

The research data included participant observation notes, interviews of a subject teacher and students, and different kinds of documents produced by teachers and students during the implementation of the teaching experiment.

During the lessons students were given guidance in setting their own goals and offered chances to make personal choices. Elements of inquiry-based learning were added to the teaching and the instruction was developed by talking more about learning. The aim was to build students’ learning autonomy but also to develop co-operation between the subject teacher and special education teacher and improve their skills to work as reflective professionals so that they could more easily meet both current and future challenges of teaching.

The research suggests that the strengthening of students’ autonomy as a separate element was not meaningful. There were issues of competence and relatedness which were also experienced as important elements. The teachers had to learn how to give students real power to influence their learning: a shift in the structure of classroom power was practiced. The teachers' positive perceptions and expectations of every student’s achievement were relevant. The research revealed that the increased possibilities for choices were fairly easy to organize compared to how relevant they were in developing an expanded culture of learning. The researcher encountered for herself the differences between espoused theory and theory-in-use. Co-teaching was a valuable tool for improving both students’ learning and teachers' acting as reflective practitioners. The development of teaching and learning brought some elements of care and humanity into renewing teacherhood and evolving school culture.

 Keywords: ethnography, learning culture, learner autonomy, co-teaching, differentiated instruction, reflective professionalism, resilience

Lisätietoja

Tiina Saarenketo
tiinasaarenketo@hotmail.com
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,