Ajankohtaista

Väitös: 23.4.2016 Osaamiseen mukautuva palaute auttaa oppimaan (Leontjev)

Alkamisaika: lauantai 23. huhtikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 23. huhtikuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, H320, Historica

Dmitri Leontjev, kuva Tarja Vänskä-Kauhanen

MA Dmitri Leontjevin soveltavan kielitieteen väitöskirjan ICAnDoiT: Tietokoneella annetun adaptiivisen korjaavan palautteen vaikutus L2 englannin oppijoihin (ICAnDoiT: The Impact of Computerised Adaptive Corrective Feedback on L2 English Learners) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Matthew Poehner (the Pennsylvania State University). Kustoksena professori Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Korjaavan palautteen antaminen ja saaminen on olennainen osa opetus- ja oppimisprosessia. Aikaisemman tutkimuksen perusteella on kuitenkin ollut epäselvää, millainen suoritusta tai vastausta korjaava palaute on hyödyllisintä vieraiden kielten oppimiselle.

Leontjevin väitöstutkimus tarkasteli sekä tietokoneen että ihmisen tekemän dynaamisen arvioinnin vaikutusta englannin kielen oppijoihin. Dynaamisessa arvioinnissa keskeistä on auttaa oppijaa löytämään hyväksyttävä vastaus, ellei hän sellaista osaa heti antaa. Samalla annetaan yhä enemmän ja yhä tarkempaa palautetta.

Tulokset osoittivat osaamiseen mukautuvan palautteen edistävän taitojen kehittymistä. Lisäksi se auttaa oppijoita lähestymään tehtäviä strategisesti eli miettimään, millä tavalla niistä suoriuduttaisiin mahdollisimman hyvin.

– Tietyntyyppinen palaute, esimerkiksi ”oikea vastaus on” ei itsessään ole parempi kuin vaikkapa ”tämä on väärin”. Tärkeintä on palautteen määrä, mikä riippuu kunkin oppijan yksiköllisistä tarpeista, Leontjev sanoo.

Kokemus hyödyllisyydestä ohjaa suhtautumista

Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppijoiden suhtautuminen palautteeseen riippui siitä, uskoivatko he palautteen olevan hyödyllistä. Osa oppijoista jätti tietokoneella suoritetuissa testeissä palautteen väliin, koska he pitivät sitä turhana. Näin oli etenkin silloin, kun palaute ei kertonut, mikä oikea vastaus olisi ollut.

Tutkimus paljasti myös, että dynaaminen arviointi auttoi oppijoita testin jälkeen tehdyn haastattelun aikana harkitsemaan uudelleen saadun palautteen hyödyllisyyttä. He eivät kokeneet palautetta enää pelkkänä tietona siitä, miten hyvin he olivat suoriutuneet vaan myös tilaisuutena oppia.

Hyötyä opettajille ja testien suunnittelijoille

Tuloksista on hyötyä vieraan kielen opettajille. Tietokoneistetun dynaamisen arvioinnin avulla voidaan saada selville, mitä oppijat osaavat tehdä kielellä ja mitä eivät, sekä miten paljon apua oppijat tarvitsevat edistyäkseen.

Havainto siitä, kuinka oppijoiden käsitykset palautteen hyödyllisyydestä vaikuttavat palautteen käyttöön, on tärkeä dynaamisen arvioinnin suunnittelijoille ja järjestäjille. Käsitykset tulisi ottaa huomioon testejä pidettäessä.

– Oppijoille voitaisiin esimerkiksi tarjota mahdollisuus harjoitella dynaamista arviointia, jotta he oppisivat pitämään sitä oppimiskokemuksena eivätkä tapana osoittaa aiemmin hankittua osaamistaan, Leontjev huomauttaa.

Lisätietoja

Dmitri Leontjev, dmitri.leontjev@jyu.fi +358 44 9497962

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi, 040 805 4483

Dmitri Leontjev valmistui Lasnamäen lukiosta Virossa ja aloitti kandidaatintutkintonsa suorittamisen Tallinnan yliopistossa Virossa vuonna 2000. Vuonna 2006 hänelle myönnettiin Hariduseteaduse Magister (inglise keele õpetaja) tutkinto (Kasvatustieteiden maisteri, englannin kieli) Tallinnan yliopistosta. Hän on ollut Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen jatko-opiskelija vuodesta 2007 lähtien.

Tutkimusta on rahoittanut Jyväskylän yliopisto.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 284, Jyväskylä 2016, ISSN 1459-4323; 284 (nid.) ISSN 1459-4331; 284 (PDF) ISBN 978-951-39-6585-3 (nid.) ISBN 978-951-39-6586-0 (PDF).Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi ja yliopistokauppa Sopista (T-rakennus). Teos on luettavissa sähköisenä JYX-julkaisuarkistossa.

Abstract

The present dissertation examines the impact of (computerised) adaptive corrective feedback, that is, feedback dynamically adapting to learners’ abilities, in English as a second/foreign language (L2) and explores the ways to maximise this impact. The study was inspired by the sociocultural perspective on development, which had implications for the interpretation of the results, including those obtained through statistical data analyses.

The dissertation comprises five articles and a synthesis. In the first article, a positive effect of adaptive corrective feedback on the learners’ ability to formulate L2 English wh-questions is established. The second article explores how learners’ beliefs about corrective feedback guide their performance on dynamic assessment and reflection on it, and how reflection on experience with dynamic assessment mediated in social interaction helps to transform these same beliefs. The results suggest that due to their beliefs, some of the participants skipped the feedback they believed to be useless, but also illustrates how the learners, whose utterances were mediated by the interviewer, other learners in the interview, their teacher’s voice and feedback practices, and experience of dynamic assessment, began appropriating beliefs about corrective feedback that were jointly constructed by the participants in the interaction. Studies reported on in articles three and four aim at addressing the issue of lack of research on L2 English word derivational knowledge (to an extent), the latter being the assessment target in the study reported on in article five. This final article reports on a case study that builds upon the previous studies conducted as a part of my doctoral research project and studies whether generalisations made based on the other two studies add to the usefulness of adaptive corrective feedback in dynamic assessment of L2 word derivational knowledge. The available evidence for the validity of the computerised system and the dynamic test of learners’ ability to formulate wh-questions with auxiliaries is presented in a separate chapter of the synthesis.

The theoretical importance of the study lies above all in that it presents quantitative evidence for the beneficial role of corrective feedback provided within learners’ Zone of Proximal Development. The findings also suggest that learners’ performance during computerised dynamic assessment is mediated not only by the adaptive corrective feedback per se but also by their beliefs about corrective feedback and expectations of what a test should look like, their beliefs being, thus a potential threat to validity of computerised dynamic tests but also suggests a way these can be accounted for. As regards practical implications, the findings suggest that the assessment/tutoring system created in the course of the study, or a similar one, using a similar approach to mediating learners’ performance, can be used in the classroom.

Keywords: dynamic assessment, corrective feedback, sociocultural theory, beliefs, English as a second/foreign language

 

Lisätietoja

Dmitri Leontjev
dmitri.leontjev@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,