Ajankohtaista

Väitös: 13.4.2016 Tavoitteet keskiössä elintapamuutosten tukemisessa (Kauronen)

Alkamisaika: keskiviikko 13. huhtikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: keskiviikko 13. huhtikuuta 2016, 15.00

Paikka: Ylistönrinne, KEM4

Marja-Leena Kauronen, kuvaaja: Tarja Vänskä-Kauhanen

THM Marja-Leena Kaurosen terveyskasvatuksen väitöskirjan ”Ohjaajien toiminta elintapamuutosten tukemisessa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ryhmäohjauksessa” (The group counselling in the support of the living habits in the type 2 diabetes prevention) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjä professori Sanna Salanterä (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Marita Poskiparta (Jyväskylän yliopisto). 

Kauronen tutki ohjaajien toimintaa elintapamuutosten tukemisessa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ryhmäohjauksessa. Tutkimuksessa selvisi painohallintaryhmien ohjaajien käyttävän useita eri keinoja ja menetelmiä tukeakseen osallistujia elintapamuutoksessa.

Ohjaajat noudattivat Sydänliiton ja Suomen diabetesliiton kehittämää Pieni päätös päivässä – painonhallinnan ryhmänohjausmallia. Ohjaajien käyttämät keinot yhdistettiin osallistujan arkeen, kuten työhön ja työyhteisöön, liikuntaan sekä perheen ja läheisten tukeen. Tutkimuksessa videoitiin lähes vuoden ajan kahta painonhallintaryhmää, joissa osallistujina oli sekä miehiä että naisia.

Osallistujien muutoskokemukset esiin ryhmässä

Kaurosen mukaan ohjaajat vähensivät ryhmän edetessä tiedon jakamista ja muuttivat toimintaa osallistujakeskeiseksi, jotta osallistujat saivat itse kertoa elintapamuutokseen liittyvistä kokemuksistaan. Heitä ohjattiin myös korvaavien toimintojen löytämiseen ja ympäristöstä tulevien ärsykkeiden hallintaan.

Myös tavoitteet olivat keskiössä elintapamuutoksen tukemisessa. Tavoitteiden muotoilussa ja kohdentamisessa tarvittiin yksityiskohtaista ohjausta, sillä niiden kirjallinen laatiminen oli osallistujille vierasta. Jotkut vierastivat myös tavoitteita koskevaa käsitteistöä. Osatavoitteiden laatimien ja tarkistaminen olivat ohjauksessa jatkuvasti esillä esimerkiksi ruokavaliota ja liikuntaa koskevan uuden tiedon jakamisessa.

Ohjaus muutoksen omaseurantaan, kuten liikunta- ja ruokapäiväkirjojen käyttöön, loi pohjan osallistujien järjestelmälliselle itsearvioinnille, joka puolestaan tarjosi ohjaajille tarttumapintaa toteutussuunnitelman tarkistamiseen ja muutokseen kannustamiseen.

Tulokset tarjoavat sovellusmahdollisuuksia ryhmäohjauksen kehittämiseen terveydenhuollossa, liikuntatoimessa, vapaaehtoisjärjestöissä, henkilökohtaisessa elintapavalmentamisessa ja painonhallinnan yksilöohjauksessa.

Lisätiedot

Marja-Leena Kauronen, marja-leena.kauronen@kyamk.fi, 040 089 8142

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi, 040 805 4483

Kauronen on valmistunut sairaanhoitajaksi v. 1975, terveydenhoitajaksi 1978, sairaanhoidon opettajaksi 1991 ja terveydenhuollon maisteriksi 1994. Sairaanhoitajan työssä hän on ollut Mikkelin keskussairaalassa vuosina 1976–1977 ja Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa 1977. Kauronen on toiminut työterveyshoitajana Valtion työterveyshuollossa vuosia 1979–1989. Terveydenhuollon lehtorina Savonlinnan terveydenhuolto-oppilaitoksessa 1991–1999. Johtavana hoitajana Kaakkois-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä 1999–2002 ja Laukaan kunnassa 2002–2008. Vuodesta 2008 hän on toiminut opetustyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

Teos on julkaistu sarjassa University of Jyväskylä Studies in Sport, Physical Education, and Health numerona 236, 183 s., Jyväskylä, 2016, ISSN 0356-1070; 236, ISBN 978-951-39-6571-6 (nid), ISBN 978-951-39-6572-3 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh 040 805 3825, myynti@jyu.fi ja yliopistokauppa Sopista. Teos on luettavissa sähköisenä Jyväskylän yliopiston kirjaston JYX-julkaisuarkistossa.

Abstract

The purpose of the study was to describe the supervisors’ action in the support of changing one’s living habits in two weight management groups in the type 2 diabetes prevention program. The data consists of 17 video-recorded 90-minute “Small decision a day” weight management group counselling sessions of two groups with 10 and 20 participants in the years 2004-2005. The supervisors’ talk was analyzed with the deductive analysis from five teaching perspectives including their beliefs, intentions and actions. The transtheoretical change model and the participants’ talk were analyzed with the inductive analysis. Quantitative methods were used to give more information about the counselling sessions. The results show that the transmission perspective was the most dominating followed by the apprenticeship perspective. The developmental perspective consisted of self-assessment and was nearly as dominating as the apprenticeship perspective. The supervisors changed the emphasis from the lesson focused type to the participant-centered counselling. The need for the change and the objectives were continually connected to new information. The apprenticeship perspective consisted of physical exercise where the participants were also given individual advice. The self-assessment was supported with focused questions, comments, advice, positive feedback, encouragement, comfort and other linguistic methods by the supervisors. The supervisors adapted to the challenge of the change according to the participants’ resources. Mostly, the supervisors supported the awareness of participants and their self-assessment, the re-assessment of the environment and follow-up. The time used in the sessions and participation in the groups were quantified. Further research could concentrate on participants’ experiences in group counseling, the outcome expectations, the objectives and the role of peers, and also the factors of physical and psychosocial environment in the change, physical exercise intervention and web counseling.

Keywords: group counselling, teaching perspectives, weight management, transtheoretical change model, type 2 diabetes

 

Lisätietoja

Marja-Leena Kauronen
marja-leena.kauronen@kyamk.fi
040 089 8142
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,