Ajankohtaista

Väitös: 20.5.2016 Eettisyys edistää organisaatioiden innovatiivisuutta (Riivari)

Alkamisaika: perjantai 20. toukokuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 20. toukokuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212, Vanha juhlasali / Old festival hall

Elina Riivari
Elina Riivari (kuva: Jukka Jaatinen)
KTM, FM Elina Riivarin johtamisen väitöskirjan ”Virtues for Innovativeness: A Mixed Methods Study of Ethical Organisational Culture and Organisational Innovativeness” (Innovatiivisuuden hyveet: Monimenetelmällinen tutkimus eettisestä organisaatiokulttuurista ja organisaation innovatiivisuudesta) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen Yliopisto) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

Elina Riivari selvitti väitöstutkimuksessaan, miten organisaatioiden eettiset, hyvät ja oikeat, toimintakäytännöt ovat yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen. Tutkimus osoitti, että eettisessä organisaatiossa on hyvät edellytykset innovoinnille. Eettiset toimintatavat edistävät erityisesti innovatiivista käyttäytymistä sekä toimintaprosessien uudistamista.

Ylin johto ja esimiehet tärkeässä roolissa


Tutkimus osoitti, että erityisesti ylimmän johdon ja esimiesten esimerkillisyys eettisissä toimintatavoissa on yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen.

– Organisaation johdon ja esimiesten eettinen toiminta, eli sanojen ja tekojen yhdenmukaisuus, luotettavuus, rehellisyys sekä esimerkkinä toimiminen, edisti organisaation jäsenten kykyä innovoida, Riivari toteaa.

Eettisten toimintatapojen näkökulmasta on tärkeää, että organisaatiossa on riittävästi aikaa ja muita resursseja, keskustelufoorumeja, viestintä- ja palautekanavia sekä luottamusta organisaation jäsenten välillä, jotta työtehtävät on mahdollista hoitaa hyvin ja oikein. Näillä toimilla voidaan edistää organisaation innovatiivisuutta.

Lisäksi tutkimus osoitti, että käytettyjen kyselyiden (Corporate Ethical Virtues, CEV ja Organisational Innovativeness, OIN) avulla suomalaiset organisaatiot voivat arvioida eettisen organisaatiokulttuurin ja organisaation innovatiivisuuden tasoa.

Riivarin väitöskirjatutkimus tarjoaa uutta tietoa organisaatioetiikasta ja sen yhteydestä innovatiivisuuteen. Kiinnittämällä huomiota työyhteisön eettisiin toimintatapoihin voidaan edistää koko henkilöstön kykyä innovoida, mikä puolestaan voi johtaa uusiin innovaatioihin. Riivarin viesti suomalaisille organisaatioille ja niiden johdolle onkin, että eettisten periaatteiden huomioiminen ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen kannattaa etenkin, jos organisaation tavoitteena on luoda uutta ja innovoida. Tutkimus toteutettiin eri tutkimusmenetelmiä yhdistäen suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatioissa.


Lisätietoja:

Elina Riivari, elina.riivari@jyu.fi, puh. 040 805 4527
Viestintäharjoittelija Petra Toivanen, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 8053638

Elina Riivari kirjoitti ylioppilaaksi Vehkalahden lukiosta vuonna 2002. Filosofian maisterin (suomen kieli) tutkinnon hän suoritti vuonna 2006 ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2009 Jyväskylän yliopistossa. Hän on työskennellyt Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa johtamisen yliopistonopettajana v. 2009–2012 ja sen jälkeen tohtorikoulutettavana sekä yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tällä hetkellä Riivari työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tutkimusta ovat tukeneet Liikesivistysrahasto, Kaute-säätiö, Konkordia-liitto sekä Marcus Wallenbergin liiketaloudellinen tutkimussäätiö.

Julkaisun tiedot

Tutkimus on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics 168 URN:ISBN:978-951-39-6630-0 ISBN 978-951-39-6630-0 (PDF) ISBN 978-951-39-6629-4 (nid.) ISSN 1457-1986.  Teosta saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi ja yliopistokauppa Sopista. Väitöskirja on saatavilla JYX-portaalissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6630-0

Abstract

This study examined ethical organisational culture, consisting of ethical organisational virtues, and organisational innovativeness. More specifically, the study explored the relationship between the phenomena. Ethical organisational culture was studied using Corporate Ethical Virtues (CEV) model, which is based on the virtue theory of business ethics. This research makes a contribution to prior research on ethical organisational culture by linking the concept of organisational innovativeness (OIN) to it. The overall goal of this study was to increase the understanding about the ethical organisational culture and its role in organisational innovativeness, and to provide a rich description of the topic using a mixed methods approach. The aims of this study were to examine the relationship between ethical organisational culture and organisational innovativeness, to increase the understanding about the relationship, and to discuss how mixed methods could be applied in organisational ethics and innovativeness research. The findings of this study showed that ethical organisational culture was associated with organisational innovativeness. The CEV and OIN scales were found to be valid instruments for assessing ethical organisational culture and organisational innovativeness in Finnish organisations. Further, the results showed that specific virtues of ethical culture were differently associated with various dimensions of organisational innovativeness. In general, the ethical organisational culture had a specific role in process and behavioural innovativeness. In addition, the findings suggested that ethically congruent behaviour of top management had the strongest association with organisational innovativeness overall and specifically with process and behavioural innovativeness. Furthermore, specific ethical organisational virtues, namely feasibility, discussability and supportability, seemed to encourage innovative behaviour in organisations. Thus, organisations could benefit from understanding which virtues of ethical culture are particularly relevant to organisational innovativeness. Finally, this study used mixed methods approach and provided more versatile and detailed information on ethical organisational culture and organisational innovativeness than a single-method study would have allowed.

 

Lisätietoja

Elina Riivari
elina.riivari@jyu.fi
+358408054527
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,