Ajankohtaista

Väitös: 20.5.2016: Koululaisten ohjelmointikurssit auttoivat opiskelualan valinnassa (Lakanen)

Alkamisaika: perjantai 20. toukokuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 20. toukokuuta 2016, 16.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3

Antti-Jussi Lakanen. Kuvaaja Nora Niemispelto
Antti-Jussi Lakanen. Kuvaaja Nora Niemispelto
FM Antti-Jussi Lakasen tietotekniikan väitöskirjan "On the Impact of Computer Science Outreach Events on K-12 Students" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Päivi Kinnunen (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Teknologiaosaamista pidetään tärkeänä tulevaisuuden taitona. Muun muassa ohjelmointi on tulossa osaksi peruskoulujen opetussuunnitelmia. Tietotekniikan ja luonnontieteellisille aloille suuntaavien opiskelijoiden määrä on kuitenkin heilahdellut viime vuosina. Esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella tietotekniikan opiskelijamäärät vähentyivät voimakkaasti, minkä seurauksena korkeakoulut alkoivat kiinnittää entistä enemmän huomiota potentiaalisten opiskelijoiden tavoittamiseen ja rekrytointiin.

Lakanen tutki väitöstyössään peliohjelmointiaiheisia koululaisten kesäkurssi- ja kerhotoimintoja ja näiden aktiviteettien vaikutuksia opiskelijoiden opiskeluvalintoihin. Tutkimusalustana toimivat tietotekniikan laitoksen järjestämät koululaisten kesäkurssit ja koodauskerhot, joissa Lakanen keräsi aineistoa vuosina 2009–2015.

Tietoisten valintojen tekeminen on tärkeää

Lakasen tulosten perusteella kurssien ja kerhojen vaikuttavuus näyttää olevan kaksitahoinen. Pitkän aikavälin näkökulmasta niiden voidaan joko nähdä vahvistavan oppilaan jo olemassa olevaa opiskelu- ja urasuunnitelmaa tai herättävän henkilökohtaista kiinnostusta. 

Toisaalta Lakanen havaitsi, että joidenkin oppilaiden kohdalla kurssitoiminnalla ei ollut merkittävää vaikutusta oppilaiden suunnitelmiin, ja muutamilla kiinnostus tietotekniikan opintoja kohtaan jopa väheni. Jälkimmäistä havaintoa voidaan toisaalta pitää myös positiivisena sikäli, että tietotekniikan sisältöjen parempi ymmärtäminen parantaa oppilaiden mahdollisuuksia tehdä tietoisia valintoja jatko-opintojen suhteen.

– Opiskelupaikan valinta on varsin keskeinen vaihe nuoren elämässä, ja liian moni lukiolainen valitsee opiskelupaikkansa vähillä tiedoilla. Tästä voi seurata se, että opiskelija vaihtaa alaa huomattuaan ettei "tämä ole minun juttu", mikä on turhauttavaa kaikille ja pidentää valmistumisaikoja. Käytännönläheinen tutustuminen alan keskeisiin käsitteisiin ja tehtäviin auttaa oppilaita tekemään perustellumpia valintoja, Lakanen pohtii.

Lakasen mukaan käytännöllinen ja oma-aloitteinen työskentely ohjelmoinnin ja tietotekniikan tärkeiden sisältökäsitteiden parissa edistää kiinnostuksen kehittymistä. Harjoitusten ja tehtävien suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon ymmärrettävyys ja oppilaiden mielenkiinnon ylläpitäminen.

Väitöskirjan tärkein teoreettinen viitekehys on nelivaiheinen kiinnostuksen kehittymisen teoria. Työssä hyödynnetään monimenetelmäistä tutkimuskehystä. Selkeä pääpaino on kuitenkin laadullisissa tutkimusmenetelmissä.

Lisätietoja:

Antti-Jussi Lakanen, p. 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi
tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Antti-Jussi Lakanen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän normaalikoulun lukiosta vuonna 2001. Hänellä on insinöörin tutkinto pääaineenaan mediatekniikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006) ja filosofian maisterin tutkinto pääaineenaan tietotekniikka (Jyväskylän yliopisto, 2010). Lakanen on työskennellyt Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella vuodesta 2010 alkaen. Opetus- ja tutkimustehtävien lisäksi hän toimii Jyväskylä Game Lab -hankkeen projektipäällikkönä. Väitöskirjatutkimusta ovat tukeneet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Jyväskylän yliopiston COMAS-tohtoriohjelma, Microsoft ja Google.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing numerona 236, 74 s. (+ sisällytetyt artikkelit), Jyväskylä 2016, ISBN 978-951-39-6633-1 (nid.), ISBN 978-951-39-6634-8 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Työn johdanto-osa on luettavissa sähköisenä JYX-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6634-8.

Abstract

Many countries have begun to adopt computer science (CS) and computational thinking (CT) into national curricula of compulsory education and upper secondary education. It is argued that learning rigorous CS concepts not only secures a workforce for the future’s digital industries but also benefits all students by improving their problem-solving and logical reasoning skills. However, the popularity of CS as a university major declined in the beginning of the 21st century, resulting in the development of a range of student outreach activities to engage young students in the study of computing.

This thesis originated from this need to attract and retain students in the CS field. The focus of this research is in understanding how the outreach impacts student’s development of an interest in computer science and engineering studies. The impact is considered from both long-term (from 3 months to 3–5 years) and short-term (ca. 1 week) perspectives. There were two contexts in this study: game programming workshops organized during summer holidays, and technology and programming club events. This dissertation comprises six articles that consider the impact using mixed methods: while qualitative methods were dominant, quantitative methods were also used.

The impact of outreach seems to be two-fold. On one hand, this study indicates that the outreach indeed impacts positively on students’ interest towards computer science and engineering studies from the long-term perspective. This positive impact was either "confirmatory" (confirms earlier career aspirations) or "emergent" (individual interest emerges due to participation). On the other hand, there were students whose plans were not affected by the outreach, or, moreover, were disengaged from CS due to the workshop. This latter finding can also be seen as a positive result as the students can make better informed choices due to these experiences. The results suggest that to be able to affect student interest in pursuing CS degrees, it is important to expose students to rigorous CS concepts in a hands-on manner. It is also important for the content to be engaging but at the same time comprehensible to all students. The results also call for more long-term evaluation of student outreach impact on interest development. 

Keywords: computer science education, outreach, game programming, K-12


 

Lisätietoja

Antti-Jussi Lakanen
antti-jussi.lakanen@jyu.fi
+358 40 80 53 276
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,