Ajankohtaista

Väitös: 6.6.2016 Yritysten strategisimmat toimijat ovatkin naisia (Kärnä)

Alkamisaika: maanantai 06. kesäkuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: maanantai 06. kesäkuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3

Eija Kärnä kuva: Laura Niemi
KTM Eija Kärnän johtamisen väitöskirjan "Strategy - From managers' toy to practitioners' tool to successful implementation" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Riitta Smeds (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Iiris Aaltio (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstutkimuksessa etsittiin ratkaisuja strategian toteuttamisen ongelmaan työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan strategian toteuttamisessa onnistuneiden työntekijöiden toimintaa organisaatioiden verkostoissa strategiaprosesseissa. Tuloksina löydettiin toimia, jotka edistävät koko organisaation tiedon jakamista, oppimista, strategian yhteistä ymmärtämistä ja soveltamista sekä luottamuksen kehittymistä lokaalilla ja globaalilla tasolla. 

Strategian toteuttamisessa tehokkaimmiksi toimijoiksi nousivat ylimmän johdon ja muun henkilöstön välimaastossa tukitoiminnoissa työskentelevät assistentit ja asiantuntijat, jotka olivat työhönsä sitoutuneita, osaavia naisia. Nämä asiantuntijat toimivat rajat ylittävissä rooleissa viestien strategiaa, järjestäen strategian viestinnän kannalta tärkeitä tilaisuuksia, koordinoiden strategista tietoa ja mahdollistaen johdon ja henkilöstön tehokkaamman strategian toteuttamisen.

Tutkimus tekee näkyväksi näiden naisten epävirallisen strategian toteuttamista kehittävän työn. Tutkimus täydentää aiempaa strategiatyön tutkimusta laajentamalla näkökulmaa keskijohdosta työntekijöihin tuoden esiin uusia tiedonvaihdannan ja –luomisen kyvykkyyksiä, joiden avulla strategian toteuttamista voidaan kehittää.

Strategian tehokkaammalle toteuttamiselle olisi laajalti tarvetta. Organisaatioympäristöt muuttuvat nopeasti ja viestinnän kehittäminen ja yhteinen ymmärrys strategiaprosesseissa korostuvat. Kestävä itseohjautuva strategian toteuttaminen edellyttää vuorovaikutteisia toimintatapoja ja työntekijöiden strategisen identiteetin tukemista. Strategian tunteminen ja sen soveltaminen onnistuneesti lisää työntekijän työssään kokemaa mielekkyyttä ja sisäistä motivaatiota parantaen taloudellisesti mitattavissa olevien tulosten lisäksi hyvinvointia työelämässä.

 

Lisätietoja:
Eija Kärnä, puh. 040 560 5053, eija.karna@haaga-helia.fi
Viestintäharjoittelija Petra Toivanen, puh. 040 805 3638, tiedotus@jyu.fi

Eija Kärnä on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1987. Hän teki toisen pro gradu –tutkimuksensa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2012. Kärnä työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa johtamisen lehtorina.

Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 153 p. (Jyväskylä Studies in Business and Economics, ISSN 1457-1986; 169) ISBN 978-951-39-6658-4 (nid.) ISBN 978-951-39-6659-1 (PDF) Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6659-1

 

Abstract

This dissertation explores the role and agency of middle-level practitioners in the process and implementation of strategy in 14 organizations. The aim is through interpreting the practitioners’ emic perceptions to conceptualize their successful role and practices using a constructivist grounded theory process. The theoretical purpose is to add to the body of knowledge about strategic management through increasing our understanding of the successful microlevel strategic activities of mid-level practitioners. The research is a qualitative multiple-case study in order to understand a large and complex working life phenomenon, studied from different but connected angles in five essays using qualitative methods such as semi-structured and narrative interviews and longitudinal action research. The successful role of a practitioner is found to be important for communicating, coordinating, integrating, organizing and facilitating the strategy processes as well as in the processes of sharing and creating knowledge increasing the common understanding of the strategy and the means needed for strategy implementation. In particular, the role of practitioners in supporting functions is found to be crucial when building trust and a positive organizational culture in boundary-spanning, absorptive, exploitive and explorative practices constituting valuable capabilities sought in strategic management research. The results contribute to strategic management research by widening the discussion to micro-level activities and mid-level practitioner’s agency in strategy processes and implementation. The practical implication of the research indicates how practitioner potential can be used to develop strategy implementation, results and sustainable success in organizations. Practitioners and managers can benefit from using strategy as a practical tool to make sense of, plan and master their work better for strategic change.

Keywords: Strategy process, strategy implementation, mid-level/middle-level.

Lisätietoja

Eija Kärnä
eija.karna@haaga-helia.fi
040 488 7334, 040 560 5053
kuuluu seuraaviin kategorioihin: