Ajankohtaista

Sara Heinämaasta akatemiaprofessori

Sara Heinämaa, kuvaaja Juhani Sola
Sara Heinämaa, kuvaaja Juhani Sola
Suomen Akatemia valitsi kahdeksan uutta akatemiaprofessoria

Suomen Akatemia on valinnut Jyväskylän yliopiston filosofian professori Sara Heinämaan akatemiaprofessoriksi. Kaikkiaan uusia akatemiaprofessoreita nimettiin tällä hakukierroksella kahdeksan.

Heinämaa kehittää tutkimuksessaan filosofisen analyysin sosiaalisesta syrjäytymisestä ja ulossulkemisesta. Lähtökohtana on ajatus, että normaaliuden ja epänormaaliuden kokemuksilla on ratkaiseva asema kaikissa sosiaalisissa prosesseissa, joissa yksilöiden ja yhteisöjen väliset erot muodostuvat vastakkaisiksi, ja joissa erot ja vastakkaisuudet ratkaistaan marginalisaatiolla ja ulossulkemisella.

Heinämaa avaa tutkimuksellaan uuden näkökulman normaaliuden ja epänormaaliuden ilmiöihin luovalla filosofisella otteella ja tieteidenvälisellä dialogilla. Hän on ruumiinfenomenologian johtava tutkija kansainvälisessä tutkimuskentässä, ja hänen julkaisujaan on huomioitu myös tunnustuspalkinnoin. Hänet tunnetaan ympäri maailmaa uraauurtavista tutkimuksistaan, jotka selvittävät kokemuksen perusulottuvuuksia, kehollisuutta, minuutta ja toiseutta, ajallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Muut uudet akatemiaprofessorit ovat Eero Castrén (Helsingin yliopisto), Markku Kulmala (Helsingin yliopisto), Matti Latva-aho (Oulun yliopisto), Craig Primmer (Turun yliopisto), Hannu Salmi (Turun yliopisto), Päivi Törmä (Aalto-yliopisto), ja Anu Wartiovaara (Helsingin yliopisto). Valittujen viisivuotiskausi alkaa 1.1.2017.

Akatemiaprofessuurin tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessorin odotetaan edistävän alansa tutkimusta merkittävästi ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä. Akatemia rahoittaa tällä hetkellä 40 viisivuotista akatemiaprofessuuria monipuolisesti eri tieteenaloilla. Niistä kaksi on määritelty tarkemmin: Minna Canth -akatemiaprofessuuri ja Martti Ahtisaari -akatemiaprofessuuri, jotka tulevat haettavaksi kerran viidessä vuodessa.

Lisätietoja:

Sara Heinämaa, +358408054903, sara.heinamaa@jyu.fi

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

www.aka.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,