Ajankohtaista

Yli 2000 uutta opiskelijaa aloittaa opintonsa Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa syyskuun 1. päivänä opintonsa aloittavat on valittu. Yliopistoon hyväksyttiin kevään ja kesän opiskelijavalinnoissa yhteensä 2329 uutta opiskelijaa.

Jyväskylän yliopistoon haki kevään 2016 yhteishaussa yhteensä 15 404 hakijaa, joista hyväksytyksi tuli 1968. Aloituspaikoista 40–80 prosenttia oli varattu ensikertalaisille hakijoille. Kandidaatti- ja maisterikoulutukseen hakeneista 85 % oli ensikertalaisia ja opiskelupaikan saaneista 81,5 % oli ensikertalaisia.

Eniten hakemuksia kandidaatti- ja maisterihaussa tuli psykologiaan (1848), luokanopettajakoulutukseen (1774), yrityksen taloustieteiden pääaineryhmään (1613), taloustieteeseen (1605), erityispedagogiikkaan (812), varhaiskasvatukseen (736) ja tietojärjestelmätieteeseen (717).

Hakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto on edelleen neljänneksi suurin yliopisto Helsingin, Turun ja Tampereen yliopiston jälkeen. Ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakeneiden osuus kasvoi viime vuodesta hieman. Myös ensisijaisten hakijoiden määrällä vertailtuna Jyväskylä on Suomen neljänneksi suosituin. Yliopistossa olivat ensi kertaa haettavana myös kaksivuotiset maisterikoulutukset, mikä osaltaan on kasvattanut hakijamäärää.

Suomenkielisiin 2-vuotisiin maisteriohjelmiin oli hakijoita 2106 ja heistä hyväksyttiin 474 (22,5 %). Eniten haettiin seuraaviin maisteriohjelmiin: terveyskasvatus, yrityksen taloustieteet ja liikuntalääketiede.

Kansainvälisiä maisteriohjelmia Jyväskylän yliopistossa on 20 ja niihin haettiin jo 1.12.2015 - 22.1.2016 haussa.  Kansainvälisiin maisteriohjelmiin saapui 967 hakemusta ja näihin hyväksyttiin 361 uutta opiskelijaa.

Lisäksi avoimen yliopiston väylän kautta haki 151 opiskelijaa, joista 46 (30 %) hyväksyttiin.  Avoimen yliopiston väylän haussa opiskelijavalinta tehdään avoimessa yliopistossa suoritettujen aikaisempien opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta eniten hakijoita oli erityispedagogiikkaan, kasvatustieteeseen ja aikuiskasvatustieteeseen sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämään sosiaalityön koulutukseen.

82 hakijasta, jotka ovat aloittaneet opintonsa muussa yliopistossa, mutta jotka ovat hakeneet opiskeluoikeutensa siirtoa, hyväksyttiin yhteensä 28 (34 %) suorittamaan tutkintonsa loppuun Jyväskylän yliopistossa. Suosituimmat alat siirtohaussa olivat luokanopettajakoulutus, sosiaalityö ja kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede.

Kaikki yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse tai postitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 15.7. mennessä, ottavatko he paikan vastaan. Varasijapaikkoja, mikäli niitä on, täytetään 15.8.2016 asti.

Uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelmaa järjestetään syyskuun ensimmäisen ja toisen viikon aikana.  Lukuvuoden 2016–2017 avajaisia vietetään keskiviikkona 7.9.

Ohjeita uudelle opiskelijalle täällä.

Lisätietoja:
Riikka Valkonen, hakijapalveluiden suunnittelija, riikka.h.valkonen@jyu.fi, puh. 040 805 4132
Tuula Maijanen, opintohallintopäällikkö, tuula.maijanen@jyu.fi, puh. 050 054 6003

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,