Ajankohtaista

Taidealan liiketoimintaa useiden tieteenalojen yhteistyön pohjalta

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella 2014-2016 toteutetun Tekesin rahoittaman Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa –projektin tulosten pohjalta on jo käynnistynyt yritystoiminta. Tarkoitusta varten on perustettu RECENART Oy. 

RECENART tarjoaa ainutlaatuisia analyysipalveluja taidemaailmalle. RECENARTin palvelut on rakennettu Jyväskylän yliopiston taiteentutkimuksen ja eri tieteenalojen huippuosaamisen pohjalle. Yritys yhdistää taidehistorian, kemian, fysiikan ja tietotekniikan huippuosaamista ja –teknologiaa taideteostutkimukseen.

- Tekes-projektin aikana tutkimme tieteellisin metodein yli sadan teoksen aitoutta ja alkuperää. Tämä antoi hyvän pohjan yritystoiminnan aloittamiselle, toimitusjohtaja Tiina Koivulahti kertoo.

RECENART Oy aloitti toimintansa kesäkuun alussa. RECENART tutkii taideteosten aitoutta, mutta pyrkii myös antamaan vastauksia moniin muihin taideteoksia koskeviin erityiskysymyksiin. Tutkittavat esineet ovat pääasiassa maalauksia, mutta myös veistoksia, keramiikkaa ja arkeologista esineistöä. Taideteostutkimuksessa panostetaan monitieteiseen ja innostuneeseen tiimiin, tutkimuksen helppoon saatavuuteen, nondestruktiivisiin tutkimusmenetelmiin sekä mobiililaboratoriopalveluihin. Asiakaskunta koostuu yrityksistä, museoista, säätiöistä ja yksityisistä kerääjistä. Maantieteellisesti asiakkaat sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Myös kumppaniverkostoa rakennetaan globaalisti.

Jyväskylän yliopisto on mukana RECENART Oy:ssä Unifund Oy:n kautta. Unifund on yliopiston omistama sijoitusyhtiö, joka sijoittaa kohteisiin, joilla on kiinteä yhteys Jyväskylän yliopistoon (https://www.jyu.fi/unifund).

Lisätietoja:

Tiina Koivulahti, RECENART Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 248 083, tiina.koivulahti@recenart.com tai www.recenart.com
Vesa Kupari, Unifund Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 616 940, vesa.kupari@jyu.fi

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: