Ajankohtaista

Väitös: Lisätietoa älypuhelinten käytöstä (Kuem)

Alkamisaika: lauantai 13. elokuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 13. elokuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, MaA 103

Jungwon Kuem
M.Sc. Jungwon Kuemin tietojärjestelmätieteen väitöskirjan "Four Essays on IT Users' Psychological States and Behavior" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä  Associate Professor, Dr. Atreyi Kankanhalli (School of Computing, National University of Singapore) ja kustoksena professori Mikko Siponen. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Kuem tutki väitöskirjassaan informaatioteknologian käyttöä ja sen syitä. Työ koostuu neljästä osatutkimuksesta, joista ensimmäisessä selvitettiin, kuinka ihmiset reagoivat sosiaalisen median palveluihin (SMP). Tutkimuksessa pyrittiin laajentamaan jo olemassa olevaa mallia, joka perustuu omistautumis- ja rajoitepohjaisiin mekanismeihin. Väittelijä täydensi mallia vaatimuspohjaisen mekanismin avulla.

Väitöstyön toisessa osassa selvitettiin älypuhelinten käyttöä yksilötasolla. Kuem tutki erityisesti addiktiopohjaista älypuhelimen käyttöä, ja kuinka se vaikuttaa yksilöiden mielikuviin älypuhelimistaan. Selvisi, että älypuhelinaddiktio ja sen negatiiviset seuraukset vaikuttavat eri tavoin käsityksiin esimerkiksi älypuhelimen käytön hyödyllisyydestä ja nautittavuudesta.

Kolmas osatutkimus käsittelee tietoverkkoyhteisöjen käyttäytymistä. Kuem kehitti työssään uuden sitoutumismalleihin perustuvan konseptuaalisen mallin. Viimeisessä tutkimuksessa hän tutki työntekoon liittymätöntä informaatioteknologian käyttöä ja selvitti sen hyöty- ja haittavaikutuksia.

Lisätietoja:
Jungwon Kuem, jungwon.kuem@jyu.fi, puh. +358 41 755 4968
Viestintäharjoittelija Petra Toivanen, tiedotus@jyu.fi

Abstract

This dissertation is intended to study information technology (IT) users’ psychological states and behaviors. It consists of four essays. The first essay
examines how people react to social networking services (SNS). In this essay, we attempted to extend the existing model, which includes dedication- and constraint-based mechanisms, by additionally including the obligation-based mechanism underlying SNS-related behavior. The second essay is designed to investigate individuals’ smartphone use. In particular, we focused on the role of smartphone addiction in shaping individuals’ perceptions about their smartphone. The third essay is about online community behavior. Drawing on the model of engagement, we developed a conceptual model by introducing a relatively new notion of prominence. Finally, the fourth essay developed and tested a theoretical framework on Non-Work Related Computing. Drawing on the concept of recovery, we investigated the antecedents and performancerelated consequences of recovery factor.

Keywords: social networking services (SNS), smartphone addiction, online communities, non-work-related computing

Lisätietoja

M.Sc. Jungwon Kuem
jungwon.kuem@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,