Ajankohtaista

Esa Ala-Ruona eurooppalaisen musiikkiterapiajärjestön puheenjohtajaksi

Esa Ala-RuonaYliopistotutkija Esa Ala-Ruona Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksesta on valittu Euroopan musiikkiterapiajärjestön (European Music Therapy Confederation, EMTC) puheenjohtajaksi. Kyseessä on musiikkiterapia-alan Euroopan kattojärjestö, jonka muodostavat 28 maan jäsenyhdistykset. Jäseniä on yhteensä lähes 6000. Järjestön tehtävänä on edistää alan ammatillista kehittämistä, koulutusta, tutkimusta, kliinistä toimintaa sekä toimia yhteiskunnallisena ja poliittisena vaikuttajana kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ala-Ruona on ensimmäinen suomalainen järjestön puheenjohtajana.

Järjestön tärkeimpiä tehtäviä on tukea ammatillistumiskehitystä ja erityisesti musiikkiterapian virallistamista osana terveydenhuoltoa. Tehtäviin kuuluu myös ottaa kantaa alan koulutukseen ja tukea tutkimuspohjaisen yliopistotutkintoihin perustuvan koulutuksen päämääriä. Toiminta perustuu aktiiviseen tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä yhteistoiminnalliseen ja osallistavaan kulttuuriin.

Jyväskylän yliopistossa on maan ainoa musiikkiterapian professuuri. Musiikkiterapian koulutuksella on Jyväskylässä pitkät perinteet, ja opetus- ja tutkimusklinikan toiminta on kansainvälisesti arvostettua. Niin ikään musiikkiterapian tutkimus on saavuttanut korkean kansainvälisen tason, ja tutkimuksissa luotuja kliinisiä malleja opetetaan kansainvälisissä koulutuksissa.

Euroopan musiikkiterapiapäivää vietetään 15.11.2016 (www.musictherapyday.com)

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Esa Ala-Ruona, puh. 040 805 4297, esa.ala-ruona@jyu.fi

Lisätietoa EMTC:stä: emtc-eu.com

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,