Ajankohtaista

Väitös: 17.9.2016 Lukutaidon opetusohjelmien tulokset vaatimattomia Sambiassa (Sampa)

Alkamisaika: lauantai 17. syyskuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 17. syyskuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 2

Francis SampaMA Francis Sampan psykologian väitöskirjan ”The outcomes of national literacy programs on the basic reading skills in familiar language among Zambian early graders” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori R. Malatesha (Malt) Joshi (Texas A & M University College Station) ja kustoksena professori Heikki Lyytinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Francis Sampan väitös valottaa lasten lukemaan oppimisen tilannetta Sambiassa. Sampa käy tutkimuksissaan läpi kahden eri opetusohjelman tuloksia ja vertailee näitä ohjelmia toisiinsa.

Lukutaito on ratkaisevassa roolissa paitsi kouluoppimisessa myös laajemmin kansakunnan toimintaedellytysten parantamisessa monessa Afrikan maassa. Lukutaidon opetus keskittyi Sambiassa vuosikymmenten ajan englannin kieleen. Vuosituhannen vaihteessa havaittiin, miten tärkeää lapselle on voida käyttää omaa äidinkieltään lukemaan oppimisessa. Nykyisin lukutaitoa opetetaan Sambiassa seitsemällä paikallisella kielellä.

Kielivaihdoksen jälkeen opetuksessa on käytetty kahta opetusohjelmaa. Nykykäytäntö alkoi Primary Reading Program (PRP) -ohjeistuksesta (käytössä 1999–2014), jossa lukutaidon alkuopetus annettiin paikallisella kielellä, mutta jossa näkyi edelleen englannin kieleen suuntautuneiden opetusmenetelmien vaikutus. Oppimistulosten heikkouden vuoksi PRP uudistettiin 2013–2014 ja esitestattiin, ennen kuin se Primary Literacy Program (PLP) -nimisenä hyväksyttiin valtakunnalliseen käyttöön vuoden 2014 lopulla. PLP on suunniteltu aiempaa paremmin sambialaisten kielten johdonmukaiseen kirjoitusjärjestelmään sopivaksi.

Tehokkaampien lukutaidon opetusmenetelmien tarve on Sambiassa suuri. Sambian kouluissa käytettyjen seitsemän kielen kirjoitukset ovat hyvin johdonmukaisesti rakennettuja, ja toisin kuin englannissa, niiden kirjaimet ääntyvät kontekstistaan riippumatta aina samalla tavalla. Näin ollen yksittäisten kirjainten äänteiden oppiminen on lukemaan opettelun välttämätön lähtökohta, mitä useimmat opettajat eivät ole kuitenkaan omaksuneet.

Tulokset osoittivat lasten oppimistulosten olevan sitä parempia, mitä tarkemmin opettajia opastetaan kiinnittämään huomiota kielen oppimisen perusteisiin – kirjainten äännevastineiden opetuksesta lähtien. Erot opetusohjelmien oppimistuloksissa ovat joka tapauksessa pieniä, ja parhaimmillaankaan lasten oppimistuloksissa ei ole kehumista. Suurin osa lapsista epäonnistuu täysin jo pelkästään kirjainten tunnistuksessa. Kirjalliset ohjeet opetustavasta eivät ole pystyneet muuttamaan englannin kieleen orientoituneiden opettajien tapaa opetella lukemaan kokonaisten sanojen kirjoitusasuja mieleen painamalla.

Lapsille tarkoitetun lukumateriaalin puuttuminen tuottaa niin ikään ongelmia; nekin lapset, jotka pystyvät omaksumaan peruslukutaidon, eivät pääse harjoittamaan sitä. Helpotusta tilanteeseen on toivottu mobiilista harjoitteluympäristöstä.

Aiemmat väitöskirjatutkimukset ovat jo todistaneet lukemisen taitojen harjoitteluun tarkoitetun, Suomessa Ekapelinä tunnetun, sovelluksen vaikutuksia. Kun älypuhelimista tulee sambialaisperheille vielä saavutettavampia, on mahdollista, että lapset saavat avun piankin. Sama lähde tuo heidän ulottuvilleen myös kiinnostavaa luettavaa, sillä ilman lukemista toiminnallinen lukutaito ei ole saavutettavissa.

Lisätietoja:
Francis Kalenga Sampa, puh. +358469549461, sampafrancis@gmail.com
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi puh. 040 805 3638, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Francis Sampa on Sambiasta kotoisin oleva Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelija. Hän on tohtorikoulutettavana psykologian laitoksella Agoran ja Niilo Mäki instituutin tukemana. Sampa on valmistunut MBA:ksi Leicesterin yliopistosta sekä suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Sambian yliopistossa ja opettajantutkinnon Nkrumahin yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee neuvonantajana USAID:in Read To Succeed -projektissa.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä studies in education, psychology and social research 560, 132 s., Jyväskylä 2016, ISSN: 0075-4625.  Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6762-8

Abstract

In Zambia the Ministry of General Education implemented two national literacy programs in order to improve low levels of reading; the Primary Reading Program (PRP) implemented from 1999 to 2014 and the Primary Literacy Program (PLP) piloted in some schools in 2014 before being scaled up. This research examines the acquisition of basic reading skills among learners in familiar languages at the end of grade 2 in the two national literacy programs. I examined assessment results separately for each program and compared the two with each other. Outcomes were observed on the basis of the Early Grade Reading assessment test battery given to random samples of children (n=393) in 40 schools from 4 districts implementing PRP, and random samples of children (n=1,593) in 160 schools from 12 districts implementing PLP. Results showed a high percentage of zero scorers in each of the programs. There are no significant differences between boys and girls for each program.  Comparison of PRP with PLP, results showed a higher percentage of zero scorers for PRP than PLP. Comparison by each language, all results are in favour of PLP in Cinyanja only in letter-sound knowledge and non-word decoding and in Kiikaonde only in letter-sound knowledge. In Silozi results are in favour of PLP in all variables and in Icibemba in all variables except in reading comprehension. Comparisons by use of home language, in Cinyanja results showed significant differences in favour of PLP in letter-sound knowledge, non-word decoding and reading comprehension. In Icibemba significant differences occurred in orientation to print, letter-sound knowledge, oral passage reading and reading comprehension and in non-word decoding.  In Kiikaonde and Silozi results showed significant differences in letter-sound knowledge.  Comparison when home language was not the same as the language of instruction results in favour of PLP showed significant difference only in Silozi in listening comprehension.  Comparisons by gender, results favour both boys and girls in PLP in all variables except in orientation to print where boys obtained significantly higher mean rank scores than girls (in the degree PLP resulted in better scores). Overall, this research revealed slightly better results for the   PLP than PRP on the basic reading skills, more specifically in letter-sound knowledge and reading skills (non-word reading, oral passage reading and reading comprehension). The high peak of zero scorers for most measures is an indication that most children will not have learned to read and are thus in urgent need of better instructional support and further research is required in use of more efficient and effective interventions  in Zambia.

Key words: reading skills, Zambia, Primary Reading Program (PRP), Primary Literacy Program (PLP), Early Grade Reading Assessment (EGRA), familiar language, transparent writing systems, letter-sound knowledge.

Lisätietoja

Francis Sampa
sampafrancis@gmail.com
+260977606519
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,