Ajankohtaista

Väitös: 21.10.2016 Digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta (Järvinen)

Alkamisaika: perjantai 21. lokakuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 21. lokakuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Lea Pulkkisen sali

Joel JärvinenKTM Joel Järvisen markkinoinnin väitöskirjan "The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jari Salo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Heikki Karjaluoto (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

Digitaalisen analytiikan avulla yritykset voivat kerätä dataa asiakaskäyttäytymisestä digitaalisissa medioissa. Tämän on jo vuosia väitetty mullistavan markkinoinnin tehokkuuden mitattavuuden, sillä digitaalista analytiikkaa hyödyntämällä yritykset voivat selvittää, miten asiakkaat reagoivat erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin, ja pystyvät ohjaamaan markkinointiin sijoitettavaa rahaa parhaan lopputuloksen tuottaviin kohteisiin. Kuitenkin vain harva suomalainen yritys on kyennyt parantamaan markkinoinnin tehokkuutta digitaalisen analytiikan avulla.

Joel Järvisen väitöstutkimus selvitti, missä määrin teollisuusyritykset voivat ratkaista markkinoinnin mitattavuusongelmia digitaalisen analytiikan avulla ja mitä tehokas digitaalisen analytiikan hyödyntäminen vaatii organisaatiolta. Tutkimustulokset osoittivat, että digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta merkittävästi, mutta sen tuoma hyöty on riippuvainen sekä organisaation kyvystä muuntaa analytiikkadata ymmärrykseksi että rohkeudesta tehdä muutoksia markkinointiin uuden ymmärryksen pohjalta. Käytännössä tämä vaatii yrityksiltä osaamista tehokkuusmittariston suunnittelussa, laadukkaat prosessit datan analysointiin sekä riittävät resurssit. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen markkinointiorganisaatiossa.

Organisaatiokulttuurin muutos – markkinointitaiteesta kohti markkinointitiedettä

Markkinointi on leimautunut aikojen saatossa luovaksi taiteeksi, mutta tehokas analytiikan hyödyntäminen vaatii rinnalleen tietoa ja tieteellisempää otetta markkinoinnin kehittämiseen. Menestyvät yritykset johtavat markkinointia tiedolla – toiminnan kehittäminen perustuu jatkuvaan testaamiseen ja testien analysointiin mitattavissa olevan tiedon pohjalta. Järvisen mukaan tiedolla johdettu markkinointi johtaa parempiin tuloksiin, koska se ruokkii oppimista ja oppimisen hyödyntämistä päätöksenteossa.

Tehokkaampi markkinointi on keino parantaa yritysten kilpailukykyä

Yritykset sijoittavat markkinointiin keskimäärin noin 10 % kokonaisbudjeteistaan. Vaikeat taloudelliset ajat ovat pakottaneet monet suomalaiset yritykset säästökuurille, jolloin myös markkinointibudjetit ovat usein leikkausten kohteena. Yritysten kilpailukyvyn kannalta on näin ollen entistäkin tärkeämpää, että jokaisesta markkinointiin sijoitetusta eurosta saadaan maksimaalinen tuotto. Järvisen väitöskirja tarjoaa uutta tietoa yrityksille siitä, miten digitaalista analytiikkaa hyödyntämällä voidaan mitata ja optimoida markkinoinnin tehokkuutta, ja sitä kautta parantaa liiketoiminnan tuottavuutta.

 

Lisätietoja:

Joel Järvinen, joel.jarvinen@jyu.fi, puh. 040 805 3542
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Joel Järvinen kirjoitti ylioppilaaksi Voionmaan lukiosta 2006. Vuonna 2011 hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Nykyisin Järvinen työskentelee tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 170, 130 s. (+ artikkelit)., Jyväskylä 2016, ISSN: ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-6776-5. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6777-2

 

Abstract

Demonstrating the monetary outcomes of marketing is no longer considered a virtue but a necessity by the top management. Marketers are increasingly held accountable for their actions, yet most marketers struggle in their attempts to measure marketing performance. The emergence of digital analytics tools (e.g., Web analytics) has raised optimism of improved measurability due to its ability to track customer behavior in the digital environment. However, research lacks a clear understanding of the opportunities and limitations of digital analytics, and what it takes from an organization to make the most of its usage. The dissertation advances the knowledge in this area by investigating how industrial companies can use digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance.

The primary data of this dissertation come from three case studies that examine the use of digital analytics from different angles. The first case study explores the use of digital analytics for overcoming universal marketing performance measurement challenges; the second case study investigates the organizational processes for measuring digital marketing performance through the use of digital analytics; the third case study takes a step further and studies how digital analytics data can be harnessed for optimizing digital marketing performance.

The findings confirm that digital analytics produces data that can be used for measuring and optimizing digital marketing performance but its real value is determined by an organization’s ability to process the data into meaningful insights and act upon those insights to continuously improve results. Overall, the findings suggest that the greater use of digital analytics can be seen as a movement toward data-driven marketing where marketing decisions are based on information rather than experience and intuition. While demonstrating the benefits that companies may gain from the use of digital analytics, the dissertation also discusses the dangers of relying on digital analytics data that may lead organizations to maximize short-term revenue generation at the expense of long-term marketing performance. 

Lisätietoja

Joel Järvinen
joel.jarvinen@jyu.fi
+358408053542
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,