Ajankohtaista

Väitös: 7.10.2016 Uutta tietoa Valamon luostarikirkkojen ikonisisustuksesta 1700-luvulta 1800-luvun alkuun (Sipola)

Alkamisaika: perjantai 07. lokakuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 07. lokakuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212, Vanha juhlasali

Olga SipolaMA Olga Sipolan taidehistorian väitöskirjan ”Hudožestvennoje ubranstvo tserkvei Valaamskogo monastyrja XVIII – natšala XIX vekov (Valamon luostarikirkkojen ikonisisustus 1700-luvulta 1800-luvun alkuun)” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti, FT Kari Kotkavaara (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Heikki Hanka (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Laatokan Valamon luostarista säilynyt, sodan jaloista pelastettu ja Suomeen evakuoitu kirkkotaiteen kokoelma on harvinainen ja arvokas kokonaisuus. Vaikka ikonikokoelma on ilmiönä tuttu suomalaisille ja venäläisille asiantuntijoille, on sen tieteellinen tutkimus vielä alkuvaiheessa. Vanhimman 1700-luvun aineiston osalta tiedot ovat erityisen hataria; maalareita ei ole identifioitu eikä edes ikonien lukumäärää tiedetä tarkasti.

Sipola tutki väitöksessään Kristuksen kirkastumisen- ja Uspenie-kirkkojen pää- ja sivuinteriöörien ikonisisustusta kahdesta eri näkökulmasta: kokonaisuutena ja osina. Kirkkointeriöörien sisustusyhdistelmät rekonstruoitiin luostarin esineluetteloiden tietojen perusteella ja myös säilynyttä kuva-aineistoa käytettiin tutkimustyössä. Tekijöiden alkuperää jäljitettiin ikonimaalauskylistä ja -maalaamoista, ja tutkijan onnistui myös osoittaa, mihin paikallisiin venäläisiin traditioihin Valamon ikonit kuuluvat. Täten oli mahdollista paitsi esittää Valamon luostarin ikonit venäläisen taidehistorian kontekstissa, samalla myös lisätä puuttuvaa tietoa venäläisistä paikallistraditioista.

Väitöstyön tuloksena on noin sadan ikonin ja yhden ikonin esikuvan tieteellinen luettelointi, ikonografinen analyysi ja tyylipiirteiden kartoitus. Tutkimustyö osoitti, että ikonien maalarit olivat lähtöisin kolmesta eri kulttuurikeskuksesta: Laatokan ympäristöstä, Jaroslavlista ja Tveristä. Nämä maalarit siirsivät Valamon luostarikirkkoihin omien taidealueidensa 1700- ja 1800-lukujen tunnusomaiset piirteet.

Valamon Kristuksen kirkastumisen ja Uspenie-kirkon ikonostaasien aiheiden analyysi toi esille sen, että luostarien kirkkojen pääteemana oli Jumalanäidin kunnioitus ja ylistys. Jumalanäidin kultin nousu osoittaa, että Valamon luostarin piti olla samanhenkinen useiden muiden Jumalanäidille pyhitettyjen kirkkojen ja luostareiden – kuten Kiovan luolaluostarin – kanssa. Valamon ikonisisustusten vaikutus levisi Laatokan ympäristöön heti 1700-luvun loppupuolella.

Väitöstutkimuksessa sivuttiin pääproblematiikan rinnalla myös muutamia muita aiheita, kuten Valamon luostarin rakentamisen syitä ja kirkkotaiteen kronologiaa 1700-luvulla. Kiinnostavia sivukysymyksiä heräsi esimerkiksi Pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolaisien ikonografiasta sekä Valamon luostarin identiteetin etsinnästä muiden Laatokan luostareiden joukossa.

 

Lisätietoja:

Olga Sipola, olga.sipola@gmail.com

Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Olga Sipola valmistui vuonna 1992 Pietarin taideakatemiasta taidehistorian osastolta. Hän työskenteli yli 20 vuotta Jaroslavlin Taidemuseon Ikoni-osaston tutkijana ja noin 15 vuotta ikonikokoelman intendenttinä. Sipola on toiminut myös Jaroslavlin taideopiston ikonihistorian ja ikonografian opettajana sekä ollut järjestämässä ikoninäyttelyitä sekä Suomessa että Venäjällä. Väitöskirjaansa Sipola on valmistellut Heikki Hangan johdolla Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2009.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities, numerona 294; ISBN 978-951-39-6769-7 (nid.). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6769-7


Abstract

The collection of church art of the Valamo monastery belongs to worthy rarities. Due to the evacuation from Karelia to Finland, collection survived almost complete. Despite the fact that the collection is well known to specialists in Finland and Russia, the research processes is just beginning. Especially little information exists about the icons of earlier period than of the 18th century. Almost nothing is known about the number of them, neither origins nor something about the painters of them. Many icons of the 18th century from the Valamo’s collection decorated the monastery churches. For this reason, the focus of this dissertation is the decoration of the main interiors of the Cathedral of Transfiguration and the church of Uspenie in Ladoga’s Valamo. The objects of this research are the components of the icon painting of the churches, their present condition, iconography and style. According the archives and monastery’s church descriptions from the 18th and 20th centuries it was possible to reconstruct the altar wall’s – iconostasis, the main features of their architectural decoration and the separate icons. In similar way I reconstructed church’s columns and walls and their icons. On the bases of concrete research in the archives and in praxis, and on applied theories I proposed the hypotheses about the general ideas, the topics and the programmes of the decoration of church interiors. The investigation based on the theoretical sources of the Vienna-school and empiric methods used by the Russian researchers of art history. Different methods were used, including iconographical and style analysis, and historical reconstruction, philology and semiotic as methods of survey. More than a hundred icons and one drawing were studied and a scientific catalogue was made. According the monastery’s archives the icons were dated and some icon painters were identified by the style of Lake Ladoga’s area, Yaroslavl and Tver. The reconstruction revealed that the main idea of the Transfiguration cathedral and the Uspenie church was the glorification of Our Lady – St. Mary. The cult of Our Lady connects the Valamo monastery with famous churches of Russia and with the Athos’ monasteries. The dissertation’s researches include some side problems, for example, the reasons of refoundation the monastery in the 18th century and founders’ - St. Sergei and Herman - iconography.

Keywords: Ladoga Valamo monastery, church’s decoration, icon, iconostasis

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,