Ajankohtaista

Jyväskylän yliopiston Agora Center juhlii 15 vuoden menestystarinoita

Agora Center kutsuu viimeistä kertaa ystäviään, kumppaneitaan ja alumnejaan koolle Agoraan teemalla Agora Center Spin Off torstaina 3.11. alkaen klo 15. Monialaisen yhteistyön, ihmisläheisten ratkaisujen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi vuonna 2002 perustetun yksikön toiminta päättyy yliopiston hallituksen päätöksellä vuoden 2016 lopussa. 

- Spin off –teemalla haluamme juhlistaa niitä, ideoita, vaikutuksia, yrityksiä ja osaamista, jotka ovat Agora Centerin toiminnasta saaneet vauhtia ja lähteneet lentoon vuosien saatossa, kertoo kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff. – Yhteisömme koostuu yli 1000 alumnista, jotka ovat toimineet Agora Centerin tutkimushankkeissa. Agora Centerin innoittamana on uuden tiedon ja osaajien lisäksi lähtenyt liikkeelle liiketoimintaa ja yhteiskunnallisia innovaatioita, joista tunnetuimpia ovat lasten lukemaan oppimisen Ekapeli ja sen kansainvälinen versio GraphoGame, ensiapua tehostanut Nova-toimintamalli, sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa edellyttävä lakiuudistus.

Agora Centerin tutkimustuloksilla on merkitystä jokaiselle terveydestään, koulutuksestaan tai lukutaidostaan kiinnostuneelle suomalaiselle. Tätä ilmiötä kutsutaan tutkimuksen yhteiskunnalliseksi vaikuttavuudeksi.

Spin off –tapahtuma on kavalkadi viidentoista vuoden unelmista, yhteistyöstä ja onnistumisista. Mistä monitieteinen, monikulttuurinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava co-creation sai alkunsa? Mitä ideoita, ratkaisuja, toimintamalleja, ja yrityksiä siitä on vuosien saatossa lähtenyt liikkeelle? Millaisia osaajia Agora Centeristä on lähtenyt tekemään tulevaisuutta eri suuntiin Suomessa ja maailmalla?  Entä mitä nyt tapahtuu, kysyvät uudet yhteistyökumppanit, joiden kanssa ollaan vasta pääsemässä vauhtiin.

- Agora Centerin tavoitteena on, että yhteistyö nyt eri suuntiin spinnaavien yritysten ja tutkijoiden sekä kumppaneidemme kesken jatkuu ja verkostot laajenevat entisestään. Uuden oppimiselle ja tekemiselle ei pidä asettaa organisaatiorajoja, vaan lähestyä sitä yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa ympäröivään yhteisöönsä. Miten me voimme toimia ihmisläheisemmin ja perustaa päätöksemme tieteellisesti tutkittuun tietoon? Tätä on parhaimmillaan Agora Centerin tutkimuksen jalkautus ja soveltaminen, pohtii hankepäällikkö Mikko Henrik Pitkänen.

 - Kyse ei ole organisaatioista tai rakenteista vaan osaajista, joilla on ihmistieteitä ja teknologiaa yhdistävä näkemys ja kyky tarttua ketterästi ja tehokkaasti toimeen, vahvistaa Agora Centerin johtaja, professori Pasi Tyrväinen. Tämä on nyt entistä enemmän tätä päivää, kun toiminnan alkuaikoina se oli vielä konseptina tutkijoiden pöydällä Agoran perustajaprofessorien Lea Pulkkisen, Pekka Neittaanmäen ja Heikki Lyytisen visioidessa tulevaisuuden monitieteisiä tutkimusympäristöjä.

Vielä viimeisinä toimintakuukausina Agora Center on saanut uusia merkittäviä tutkimusrahoituksia, joiden toteutus yliopiston muissa yksiköissä saa myös jatkossa osakseen ansaitsemansa kiinnostuksen ja huomion.

Lisätietoja:  https://agoracenter.jyu.fi/news/events/agora-center-spin-off

Lisätietoja:

Päivi Fadjukoff, +358505181410,  paivi.fadjukoff@jyu.fi

Pasi Tyrväinen, + 3585408646, pasi.tyrvainen@jyu.fi

Mikko Pitkänen, +358400247409, mikko.h.pitkanen@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: